JP-medarbejdere: »Folk er frustrerede og meget bange«

Med sund økonomi og egenkapital på en mia. kr., har størrelsen af sparerunden på Jyllands-Posten ramt medarbejderne som et chok. Ledelsens udspil svarer til 23 redaktionelle fyringer. »Jeg forstår udmærket, at det kan være svært at forstå udefra,« siger administrerende direktør i JP/Politikens Hus, Lars Munch.

Med sund økonomi og egenkapital på en mia. kr., har størrelsen af sparerunden på Jyllands-Posten ramt medarbejderne som et chok. Ledelsens udspil svarer til 23 redaktionelle fyringer. »Jeg forstår udmærket, at det kan være svært at forstå udefra,« siger administrerende direktør i JP/Politikens Hus, Lars Munch.

Da medarbejderne på Jyllands-Posten i går blev meddelt, at de står foran en sparerunde på 14 millioner kroner, ramte det dem som et chok, fortæller tillidsmand Bo Jørgensen:

»Folk er frustrerede og meget bange. Det er ikke gået helt, som det skulle for forretningen i første kvartal, så nogle af os havde en svag anelse om, at der kunne komme en sparerunde. Men budskabet har i lang tid været, at vi har en sund økonomi, og det går rigtig godt for koncernen, så ingen havde forestillet sig en sparerunde i den størrelsesorden,« siger Bo Jørgensen til Journalisten.dk

Han skal sammen med de andre tillidsmænd nu starte et forhandlingsforløb med ledelsen om besparelserne. De anerkender som udgangspunkt ikke, at der er behov for fyringer, og har nu fået udleveret nøgletallene, så de kan komme med bud på et alternativt sparekatalog.

Skulle det alligevel føre til afskedigelser den 26. april, som ledelsen har varslet, svarer de godt 14 millioner kroner til 23 redaktionelle stillinger, fortæller Bo Jørgensen.

Han siger, at Jyllands-Posten traditionelt er et følsomt medie overfor nedgang på annoncemarkedet, og det også er det, der har skabt problemer med at leve op til budgettet i første kvartal i 2012.

»Men det er ikke fordi, at Jyllands Posten er i krise. Avisen ville ikke gå i underskud, selvom man ikke lavede denne sparerunde. Det er selvfølgelig enhver ledelses ret og at reagere ansvarligt, når økonomien går den forkerte vej, men det undrer os meget, at det skal ske lige efter en overenskomstforhandling, hvor vi synes, at vi har vist meget stor ansvarlighed overfor avisens økonomi,« siger Bo Jørgensen.

Han henviser til, at medarbejderne for anden gang i træk har accepteret en reallønsnedgang. Samtidig har det koncernregnskabet de sidste to år givet et overskud på henholdsvis 175 og 183 millioner kroner efter skat. Dertil kommer, at koncernen i regnskabsmeddelelsen for 2011 i overskriften kunne berette at egenkapitalen havde rundet en milliard.

Administrerende direktør i JP/ Politikens Hus Lars Munch fortæller, at det netop er den gode økonomi, de nu prøver at bevare:

»Det er fuldstændig rigtigt, at vi har en god økonomi i JP/Politikens Hus, og det gælder i øvrigt alle vores tre dagblade. Og den sunde økonomi skyldes, at vi reagerer med den samme, når vi ser indtægter vige, således også nu i den aktuelle situation. Vi gør det for at bevare den sunde økonomi, og det er baggrunden for den nuværende situation,« siger Lars Munch til Journalisten.dk.

Du siger, at I reagerer hurtigt for at bevare en sund økonomi. Siger du dermed, at Jyllands-Posten, der ellers har givet overskud, ville gå i underskud, hvis I ikke lavede denne sparerunde?

»Jeg er ikke indstillet på at diskutere detaljer i Jyllands-Postens økonomi. Men jeg kan oplyse, at vi har vurderet, at det var rigtigt at reagere nu, for at sikre Jyllands-Postens sunde økonomi.«

Har du forståelse for, at ansatte på Jyllands-Posten undrer sig over, at I varsler fyringer samtidig med at Jyllands Posten giver overskud og, at I skriver i årsregnskab, at Jyllands-Posten er en af de væsentligste indtægtskilder i koncernen?

»Jeg forstår udmærket, det kan være svært at forstå udefra med den sunde økonomi vi har, at vi alligevel reagerer med besparelser. Det gælder virksomheden generelt. Vi reagerer, når vi ser indtægter vige.«

Jørn Mikkelsen har sagt, at en af bevæggrundene til spareplanen er, at man skal bruge ressourcer på en digital satsning. Kan du fortælle mere om det?

»Jeg vil ikke sige mere end det, som Jørn Mikkelsen har sagt. Vi har store planer med den digitale udvikling. Vi er allerede i gang med den. Vi har planer om at sætte yderligere kræfter ind i udviklingen, og det er klart at en spareplan vil frigøre kræfter, vi kan bruge på det.«

Vi skrev i sidste nummer at af Journalisten, at specielt i bestyrelsen i JP/ Politikens hus har fået deres honorarer væsentlig forhøjet over de sidste år. Vil man også kigge på besparelser i bestyrelse, direktion og ledelse?

»Hvis vi ser på det, bliver det ikke en dialog mellem os, men en dialog i ledelsen.«

Når det nu er sådan, at der har været et utilfredsstillende resultat på Jyllands-Posten, er det så ikke også ledelsens ansvar?

»Det er et ansvar vi påtager os ved at reagere.«

Burde det så ikke også være andre, end de menige medarbejdere, der står for i sådan en fyringsrunde?

»Jeg har ikke kommentarer til ledelsesstrukturer eller ledelseshonorarer i vores virksomhed,« siger Lars Munch til Journalisten.dk

0 Kommentarer