search

JP klar med ny internetavis: JP2

En ny internetbaseret avis er lige på trapperne fra JP Medier. Det nye tiltag hedder JP2 og er en elektronisk udgave af Jyllands-Posten, der automatisk vil blive opdateret, hver gang man er online.

En ny internetbaseret avis er lige på trapperne fra JP Medier. Det nye tiltag hedder JP2 og er en elektronisk udgave af Jyllands-Posten, der automatisk vil blive opdateret, hver gang man er online.

JP2 vil bestå af næsten hele dagens indhold fra Morgenavisen Jyllands-Posten kombineret med artikler fra Jp.dk, Epn.dk og Fpn.dk.

JP2 er et softwareprogram, der bliver installeret på din computer, og derfor kan avisen også læses, når du er offline. JP2 er udviklet i samarbejde med Microsoft, og for at læse avisen skal man derfor have enten Windows XP eller Windows Vista installeret som styresystem.

Kommentarer
13
kresten roland
08.11.07 13:02
JP2 - hvorfor ikke til mac?

Det lyder jo spændende, men jeg må indrømme, at det virker lidt bagstræberisk at lancere en helt ny netavis, som ikke kan læses af mac-brugere (medmindre man kører med Windows styresystem - ved nu ikke, hvor mange der gør det).

JP (og deres annoncører) har vel en interesse i at generere så meget trafik som muligt på deres sider - eller hvad?

 Mac-brugere står vel for i hvert fald 5% af nettrafikken (generelt set) - og ser ud til at stige, hvis man skal tro Net Applications

Vh

Kresten 

Fremhævet af Journalisten
Chris Hansen
08.11.07 13:17
Ja, hvorfor ikke?

Jeg må indrømme, at jeg også er lidt overrasket over, at Jyllands-Posten vil fastlåse et nyt it-produkt til ét operativsystem. Selv er jeg Linux-bruger, og jeg er dermed pr. automatik diskvalificeret som bruger.

Ganske vist bruger langt størstedelen af alle computerbrugere Windows som operativsystem, men tendensen er, at flere vælger Windows fra til fordel for både Linux og MacOSX - for slet ikke at tale om de mange nye mobile enheder (PDA, mobiltelefoner og lignende), der bobler frem i hænderne på folk.

Dermed falder antallet af potentielle JP2-kunder proportionelt med frafaldne Windows-disciple. Det lyder som en tosset forretningsidé. En Århus-historie?

I virkelighedens verden er det jo netop muligt at skabe software, der virker på flere forskellige systemer. Vil man ikke gøre brug af - til formålet yderst brugbar - Web 2.0-teknologier, så er der andre muligheder. Se bare, hvordan Firefox, Skype og andre stykker software sagtens kan udvikles, så det kan bruges af alle uafhængig af operativsystem.

Men Jyllands-Posten må jo selv om det. Hvis de gerne vil udelukke en stadig større andel af potentielle kunder ved at satse på gammeldags tankegang, så dem om det.

Jeg betaler i hvert fald ikke op imod 1.000 kroner for et nyt styresystem blot for at læse en digital udgave af en dansk avis.

Fremhævet af Journalisten
Kristoffer Nilaus Olsen
09.11.07 09:04
JP2 er et platform-specifikt stenalderprodukt

Jeg kan kun tilslutte mig de ovenstående bemærkninger. Et produkt som JP2 er vel i første omgang målrettet mod den progressive grupe af teknologiske frontløbere, der er blandt de første til at tage nye værktøjer i brug, som kan forbedre deres daglige informationssøgning og medieforbrug og herefter på ambassadørvis udbrede alle de gode egenskaber ved nye værktøjer til bekendtskabskredsen, der  er vant til at trække på dem for anbefalinger og råd.

 Det er imidlertid et ubestrideligt faktum, at en stadigt større del af segmentet "teknologiske frontløbere" orienterer sig mod en verden af åbne standarder og platformuafhængige internet-applikationer. Om det er Mac, Linux eller Windows, der befinder sig på desktoppen er i frontløbernes univers en ligegyldig bekymring fra den gamle verden, som man ærligt talt ikke gider at blive konfronteret med som et problem. Folk vælger platform ud fra betragtninger om pris og brugervenlighed i dag. Teknologierne til at gøre sine applikationer platformuafhængige har eksisteret i 10 år nu og enhver, der stadig på ævle-bævle-facon udvikler til kun én platform må forberede sig på en hård modtagelse af de teknologiske frontløbere.

Det virker helt absurdt, at JyllandsPosten med det såkaldte JP2-initiativ er blevet forført til at tro, at fremtiden for nyhedsmedierne består i værktøjer, der er snævert samkørt til kun at køre på én leverandørs proprietære platform. Har de i JP Medier da fuldstændig glemt, at det var brugen af internettets åbne standarder, der sikrede dem succesen med jp.dk?

Jeg er en af de medieforbrugere, som JP2 tilsyneladende er rettet imod:  

JP2 vil blive modtaget af markedet som en underlig, klodset løsning - onlinenyhedsverdenens svar på den tunge kuffert fyldt med papir, som revisorer trækker rundt på for at kunne udføre deres arbejde. Et misfoster designet efter den gamle verdens metaforer for medieforbrug, som oven i købet kræver betaling af 1.000 kroner i skat til Microsoft, før man overhovedet kan få lov at betale abonnement til JP2.

Når I en gang gør et nyt forsøg med JP3, så prøv at tage ved lære af eksempler som PressDisplay, Miro, Joost-TV, Google Gears, RSS og åbne standarder. Så kan det være, at I faktisk kommer til at bibringe online-nyhedsverdenen noget af værdi. 

Fremhævet af Journalisten
Kristoffer Nilaus Olsen
09.11.07 09:12
Der faldt et afsnit ud...

I ovenstående indlæg ville jeg have uddybet afsnittet "Jeg er en af de medieforbrugere, som JP2 tilsyneladende er rettet imod: " med følgende:

 "Er vant til at læse morgenavisen i onlineudgaven og holder mig løbende orienteret om den nyeste udvikling gennem abonnementer på diverse nyhedsstreams. Til dette formål bruger jeg Mac Mini'er (små, lydløse) placeret i stuen og køkkenet samt en mobiltelefon med HTML-grænseflade til Google Reader og et abonnement på PressDisplay." Hvad er det for et behov, som JP2 løser, der gør, at jeg skulle få et akut behov for at bruge 1.000 kroner på at anskaffe et eksemplar af Microsoft Windows?"

Fremhævet af Journalisten
Victor Szulc
11.11.07 18:35
Hvad er problemet?!?

Da jeg gik på DJH, var der en af mine kammerater, som skrev en historie om, at "det er for dårligt, at blinde ikke kan få lov til at bruge netbank".

Jeg kan huske, at jeg var rimeligt forbløffet over hele premiset ved den historie, ligesom jeg er idt forbløffet over jeres forurrettede indlæg. For hey, lad os være lidt realistiske: Hvis man er blind, kommer man nok aldrig til at bruge netbank, og hvis man vælger et relativt obskurt styresystem som Linux eller OSX, så er der givetvis en hel del programmer og services som man ikke kan komme til at bruge.

Det lyder som om i mener at Jyllands Posten skylder jer noget, hvilket jeg ikke helt forstår. Skulle de også begynde at trykke aviser på tyrkisk, serbokroatisk og arabisk, for den minoritet af mulige læsere som ikke læser dansk?

På verdensplan har Apple en markedsandel på mellem 2 og 4 procent (IDC, Gartner), mens Linux ligger endnu lavere.  Ganske vidst er Linux andel af servermarkedet er noget større, og Apples laptops er lidt mere populære end deres stationære computere, men det ændrer ikke på min pointe: En markedsandel på 4% eller under gør begge to til rimeligt obskure styresystemer, hvis man ser længere end sit eget skrivebord, og kigger samlet på markedet.

JAVA-løsninger er notoriske for at være langsomme, og elendige til at udnytte en computers fulde muligheder, se bare på Apples Iphone.

Der er ikke er noget som tyder på, at der er en syndflod af Mac og linux-brugere er på vej mod Jyllands Postens porte indenfor den nærmeste fremtid, så ganske fornuftigt har JP valgt at begrænse omkostningerne, ved at rette sit tibud imod den overvældende majoritet af brugere som har Windows. Præcis ligesom de ikke trykker aviser på andre sprog end dansk.

Og når alt det er sagt, så skal det også lige siges, at i alle jo sagtens kan vælge at køre et windows-vidue på jeres computere ved hjælp af et emuleringsprogram som Parallels eller VM-ware. Med andre ord. Hvor er problemet helt præcist?

Jeg ser frem til at høre fra jer... Måske kan jeg bruge nogle af jeres argumenter, til at overbevise Jyllands Posten om at de skal trykke en polsk udgave af avisen. Der er trods alt en 5-10 tusinde af os, så det kan vel ikke være for meget forlangt! 

Fremhævet af Journalisten
John Peters, journalist
11.11.07 20:11
Er der ikke noget med, at
Linux også giver sorte fingre, ligesom når man læser den rigtige avis..?...:)
Fremhævet af Journalisten
Victor Szulc
11.11.07 20:44
Og dog...
Nej det er vist en and... Men til gengæld kan selv let til moderat Linux-brug medføre dårligt syn, pludselig acme og overvægt, en uhæmmet trang til chips og cola samt generel social nedsmeltning hos dem der bruger det! :)
Fremhævet af Journalisten
John Doe
12.11.07 07:48
Jøsses
"Linux også giver sorte fingre". Er det ikke på tide du kommer lidt ud i samfundet. Plonk
Fremhævet af Journalisten
Kristoffer Nilaus Olsen
12.11.07 11:03
Fremover distribuerer vi kun Jyllandsposten i Ford Transit

Tak for reaktionen, Victor. 

Angående blindes adgang til netbank: Til din orientering har den danske regering  anerkendt FN's handicapkonvention, som i artikel 21 blandt andet stiller krav om, at information til brug for offentligheden skal tilbydes i et for handicapped tilgængeligt format.. Endvidere eksisterer internet-standarden "Web Content Accessibility Guidelines 2.0" som indeholder anvisninger af, hvordan man udformer hjemmesider, så de er tilgængelige for handicappede. Der er intet i vejen for, at en bank tilretter sine netbank-hjemmesider på en måde, så de kan læses op af den indbyggede talesyntese i eksempelvis OS/X eller Microsoft Windows. Faktisk er der i mine øjne ingen tvivl om, at det ud fra en betragtning om samfundsnytte - vil være væsentligt mindre bevær forbundet ved at lade en bank at implementere et par ekstra HTML-koder i forhold til at byde Danmarks 12.000 blinde og svagtseende, at de skal ned på gaden og ud i trafikken for at foretage deres bankforretninger fra den lokale - og stadigt mere fjerntliggende filial. Ligebehandling er en reel og legitim samfundsinteresse og den nemmeste måde at opfylde det på er ved at sikre, at visse minimumstandarder overholdes af hensyn til samfundets udsatte grupper. Jeg kan ikke forstå, hvorfor du mener, at det skulle være mindre legitimt at forlange af private virksomheder, at de udformer deres online servicetilbud handicapvenligt, når dt allerede er dem pålagt at sikre handicapvenlige adgangsforhold i deres nye bygninger.

 Angående dit spørgsmål om aviserne skulle begynde at trykke aviser på minoritetssprog, så vil jeg bare gøre opmærksom på, at JP faktisk allerede samarbejder med Copenhagen Post om at tilbyde nyhedsresuméer på engelsk. Jeg synes, det må være en rimelig samfundsinteresse i en stadigt mere globaliseret verden at sikre, at den stigende andel af landets beboere med udenlandsk baggrund kan opnå umiddelbar adgang til nyheder om samfundets udvikling på engelsk. Derudover kan EU-borgere med opholdstilladelse modtage undervisning i dansk mod et symbolsk gebyr på 500 kroner per modul mens indvandrere under integrationsloven modtager undervisningen gratis. Det er altså en bredt anerkendt samfundsinteresse at sikre herboende mulighed for at forstå nyhederne og deltage i samfundslivet.

Din tekniske argumentation fortaber sig i markedsandele og illusionen om, at det skulle være dyrere at udvikle til mange platforme end til én. Igen må jeg påpege, at hvis man blot følger anerkendte _standarder_, når man udvikler, så vil ens produkt automatisk understøttes af alle platforme. Jyllandsposten har jo gennem 10 år haft et online produkt - nemlig jp.dk - som ganske udmærket kan bruges af folk uden at de tvinges til at forholde sig til trivielle spørgsmål som hvilken platform, de baserer sig på. Nu har de så valgt at skyde sig selv i foden ved at bilde sig selv ind, at det skulle være et fremskridt, at den næste version af JP kun er tilgængelig på én platform. 

Det har ikke noget at gøre med, om avisen skal tilbydes på polsk eller ej. Det kan derimod langt bedre sammenlignes med, at Jyllandsposten har ladet sig besnære af en Ford-forhandler til at tro, at de kun skal distribuere deres aviser på lastbiler af Ford-mærket, og at alle vognmænd derfor skal skifte til dette mærke eller miste muligheden for at distribuere Jyllandspostens avis. Til gengæld vil Ford-forhandleren så udvikle en særligt snedig palle, som passer perfekt til Fords varevogne og til Jyllandspostens avisformat.

Som jeg tidligere har nævnt, findes der en lang række teknologier, som ville kunne realisere "JP2" på en måde, så brugerne ikke blev tvunget til at forholde sig til trivielle stenalder-problemstillinger som spørgsmålet om ens operativsystem: Google Gears synes i denne sammenhæng at være den væsentligste.

At der eksisterer virtualiserings-software til Mac som eks. Parallels og VMWare ændrer ikke på min pointe om, at Jyllandsposten med JP2 nu har besluttet at lancere et produkt, der kræver, at man betaler 1.000 kroner i Microsoft-skat (for en licens til Windows) før man overhovedet kan få lov at betale abonnement til deres nyhedsprodukt. De har med andre ord malet sig op i det hjørne, som den offentlige sektor i øjeblikket bruger millioner på at komme ud af  - eller i hvert fald på at undgå: Nemlig at blive fanget af en bestemt IT-leverandørs proprietære teknologier og dermed give denne magten til at bestemme retningen og udviklingen for fremtidens dialog med læserskaren.

Fremhævet af Journalisten
Anders Hansen
13.11.07 11:12
JP får penge af Microsoft

Kan huske der var noget med nogen penge under bordet da Microsoft lancerede deres nye udvidelse HTML?

Det kunne godt tænkes at det var det der lå til grunde for JP's valg af brugere, at Microsoft simpelthen betaler dem for ikke at understøtte/blokere FireFox eller andre gratis/konkurrent-browsere fra denne service. 

Fremhævet af Journalisten
LpH
14.11.07 10:55
og dog Windows brugere
for at blive i den total useriøse afdeling af denne debat kender jeg nu flere Windowsbrugere som er overvætige, plaget af acne og coca cola tænder!!!!!!!!!!, Deres hænder er dog hvide i det de aldrig ser dagslys!!!!!!!!!!!!!!!
Fremhævet af Journalisten
Bo Drejer
14.11.07 16:13
JP2 - tag det som det er - en ny rig kanal med nye muligheder

Hej Alle,

Jeg er fra Microsoft og har været involvere i dette projekt fra starten. Tag nu dette for hvad det er, en ny rig kanal med masser af nye muligheder for JP. JP.DK består jo, så JP2 skal ses som et lækkert og eksotisk bud som rammer ca. 90% af brugerne. Det er da forfriskende at der sker noget i mediebranchen...det synes jeg ihvertfald...

Som jeg skriver på min blog er der iøvrigt en cross platform Silverlight 1.1 teknologi på vej som stort set bruger  samme grafiske motor som Readeren, så det er muligt at lave Reader oplevelsen på Mac og Linux også, dog uden offline oplevelsen...

Reader teknologien giver altså nogle unikke muligheder for at skabe en lækker læseoplevelse, navigation, søgning og offline oplevelse - noget som der er brugt rigtig mange år at skabe fundamentet til. Det udnytter JP og giver en ekslusiv oplevelse til langt størsteparten af deres læsere/potentielle læsere. Det har jeg altså svært ved at se problemet i. Hvis jeg skulle reagere på samme måde, så skulle jeg jo omgående kræve at Apple porter iPhone oplevelsen til NOKIA eller Windows Mobile, da jeg måske ellers går glip af noget....det synes jeg personligt ikke giver mening...

Reader teknologien giver også forretningsmæssig mening. Et tilsvarende projekt fra New York Times har vist at Reader teknologien giver 3 gange så mange eksponeringer som en traditionel Web side, hvilket er en stor forskel. Det viser at folk kan lide det og er godt for både NYT/JP samt annoncører....det giver derfor mening at satse på en Reader. Og som nævnt drejer dette sig også om at differentiere sig på læseoplevelse, navigation og søgning uden at man skal betale kassen for at udvikle det - og fundamentet for Readeren som er Vista teknologi er avanceret og har kostet kassen at udvikle, noget som almindelige mediehuse simpelthen ikke har råd til....det har de nu!

Omkring Skype og Joost, så undrer det mig lidt at de bliver nævnt sammen med åbne standarder. Såvidt jeg ved benytter de begge proprietære protokoller. Joost er godt nok Open Source, men det er jo langtfra ensbetydende med åbne standarder - iøvrigt så beundrer jeg begge løsninger, men åbne standarder, det forbinder jeg dem nu langtfra med...

Angående Google Gears, som iøvrigt heller ikke er en åben standard, så hatten af for at Google har erkendt at der er behov for offline muligheder, men den giver altså langtfra samme lækre læseoplevelse samt automatisk skalering og tekstformatering og kolonne formatering optimeret til skærmstørrelse (også storskærm) som JP2 Reader teknogien gør, så det er efter min mening 2 forskellige ting, men Google Gears er da sikkert anvendeligt til mange ting....blot ikke det JP2 Readeren forsøger at opnå...

Læs mere samt en del kommentarer og svar på min blog her:

http://blog.drejers.net/post/Saring-er-der-officielt---Jyllands-Posten-laver-JP2-Reader--.aspx

Jeg håber da personligt at det engang til foråret lykkes at levere en Silverlight baseret oplevelse af JP2 til Mac og Linux folket.

/Bo :-)

P.S. Så overvejer jeg iøvrigt selv at købe en Macbook Pro 15" tommer som min hjemme laptop, næste gang. Jeg er nemlig til design, og synes at specielt den laptop er flot....Men jeg vil altså køre Vista på den...og har iøvrigt ikke tænkt mig at brokke mig over det som nogle (ikke jeg,!) sikkert vil kalde MacOSX skatten af den grund...

P.P.S. Bemærk iøvrigt at JP2 Reader teknologien er baseret på Windows Presentation Foundation (WPF) som er udviklet i forbindelse med Vista og en ret signifikant del af Vista rent faktisk stilles til rådighed på XP uden ekstra omkostning overhovedet.

Fremhævet af Journalisten
Kirstine Simon-Gaarde
14.11.07 21:59
Midtjyllands Avis gør det

Tjek

http://eavis.mja.dk/cbr/Site/index.php

Platformuafhængig lækker netavis, der kan gemmes og læses offline - åbne standarder der virker. "Offline oplevelse og lækker læseoplevelse" også her.

Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen