JP-journalist politianmeldt for optagelser i retten

En journalist på Jyllands-Posten er politianmeldt for at optage et retsmøde samt forsøge at optage en fortrolig samtale mellem anklager og forsvarer. Ifølge advokat Peter Secher, som har anmeldt journalisten, er det et særligt alvorligt tilfælde med straframme op til seks års fængsel. Chefredaktør: "En værre møgsag"

En journalist på Jyllands-Posten er blevet politianmeldt for ulovlige optagelser ved et retsmøde, samt for forsøg på at optage en fortrolig samtale mellem anklager og forsvarer uden deres vidende.

Ansv. chefredaktør på Jyllands-Posten Jacob Nybroe bekræfter, at en journalist på avisen optog fra retsmødet, som fandt sted i Retten i Aarhus. Det er i strid med retsplejeloven at optage fra retsmøder, medmindre man har en særlig tilladelse.

"En journalist, som ikke kendte retsplejelovens regler, havde en diktafon tændt i retssalen. Det må man ikke, og det er en alvorlig sag. Det er ikke bare et lovbrud, det er også et brud på vores egne regler. Jyllands-Postens journalistik kommer ikke til veje gennem overtrædelse af landets love," siger chefredaktøren.

Det er forsvarsadvokat Peter Secher, som har politianmeldt Jyllands-Postens journalist.

Fredag den 28. september var en 26-årig mand for Retten i Aarhus, hvor han blev tiltalt for 19 brud på færdselsloven. Til stede ved retsmødet var også en journalist fra Jyllands-Posten for at dække sagen.

Selvom det er ulovligt at optage fra et retsmøde, syntes Peter Secher, at han bemærkede, at journalisten havde en diktafon med.

Diktafon lå under et stykke papir

Retsmødet gik i gang, og Peter Secher påtalte ikke diktafonen. Efter knap halvanden time var der pause, hvor JP-journalisten forlod lokalet.

”Anklageren og jeg så det som udtryk for, at han ville lade os tale fortroligt i enrum. Men da anklageren lige var begyndt at tale, lagde jeg fingeren på munden og signalerede, at han skulle vente,” fortæller Peter Secher.

Han var kommet i tanke om diktafonen.

”Jeg blev mistænksom, så jeg gik over til journalistens bord. Der lå et stykke papir, som buede, lige så der kunne ligge en diktafon nedenunder. Da jeg løftede papiret, lå diktafonen tændt og havde optaget i knap halvanden time,” fortæller Peter Secher.

Han og anklageren drøftede situationen kort, hvorefter anklageren gik ud og talte med journalisten.

”Da han (anklageren, red.) og journalisten kommer tilbage i lokalet, bekræftede journalisten at diktafonen havde optaget retsmødet, og han sagde, at sådan gjorde de altid og at han ikke vidste, at det var forkert,” lyder det i den anmeldelse, som Peter Secher efterfølgende har indgivet til Østjyllands Politi.

Straframme op til seks års fængsel

Det er i strid med retsplejelovens §32 at optage fra et retsmøde, medmindre der er givet en særlig tilladelse. Det straffes med bøde. Men det er en langt mere alvorlig forbrydelse at lave hemmelige optagelser af andres fortrolige samtaler. Her er straframmen op til seks måneders fængsel, og i særligt skærpende tilfælde helt op til seks år ifølge straffelovens §263.

Peter Secher mener, at journalisten har overtrådt §263, og at der er tale om et særligt skærpende tilfælde.

”Samtalen drejede sig om drøftelse af dybt personfølsomme oplysninger mellem professionelle aktører i en straffesag. Som omfattet af tavshedspligten, og som følge af de dybt personfølsomme oplysninger havde samtalen en karakter, der mest minder om erhvervshemmeligheder,” forklarer han i politianmeldelsen.

Chefredaktør: En værre møgsag

Chefredaktør Jacob Nybroe understreger, at journalisten ikke kendte loven.

"Det er en værre møgsag. Det synes jeg, og det synes den pågældende journalist. Men det er ikke udtryk for en bevidst gerning fra vores side," siger Jacob Nybroe.

Chefredaktøren ønsker ikke at udtale sig om den del af politianmeldelsen, som handler om, at journalisten skulle have forsøgt at optage en fortrolig samtale mellem anklager og forsvarer. 

Journalist har fået en advarsel

Ifølge Peter Secher sagde journalisten, at det er fast praksis på Jyllands-Posten at optage retsmøder. I politianmeldelsen står, at journalisten skulle have sagt, at "sådan gjorde de (journalisterne på Jyllands-Posten, red.) altid".

Er det rigtigt, at "sådan gør man altid" på Jyllands-Posten?

"Sådan gør man aldrig på Jyllands-Posten. Den pågældende medarbejder kendte som sagt ikke loven. Hvorfor han har sagt det, hvis han har sagt det, ved jeg ikke. Men det kommer han ikke til at gøre igen," siger Jacob Nybroe.

Hvorfor skjulte han diktafonen under et stykke papir, hvis han ikke mente at have gjort noget forkert?

"Det kan jeg ikke svare på. Nu kommer der en sag, som vil afdække, hvad der nøjagtigt skete."

Jacob Nybroe oplyser, at den pågældende medarbejder har fået en advarsel og fortsat er ansat. Chefredaktøren har brugt anledningen til at indskærpe reglerne i huset.

"Jeg har meddelt den samlede redaktion, hvordan reglerne er, og at de forventes at leve op til dem. Det gjorde de før, det gør de nu, og sådan er dagligdagen her. Der er sket en fejl, som ikke kommer til at gentage sig."

Politiet efterforsker sagen

Østjyllands Politi bekræfter over for Journalisten, at man har modtaget en anmeldelse af, at en journalist har foretaget ulovlige optagelser i Retten i Aarhus den 28. september.

Derudover har politiet ikke yderligere kommentarer, før man er kommet til bunds i sagen.

”Nu er vi i gang med at efterforske, om der er foregået noget strafbart. Jeg kan ikke udtale mig yderligere,” siger pressemedarbejder Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi.

Journalisten har været i kontakt med den pågældende journalist. Vedkommende ønsker ikke at udtale sig.