JP Indsats

JP Insats udkommer seks gang årligt. Redaktør er Tage Clausen, afdelingsredaktør på forbrugerredaktionen. Personalebladets redaktionskomite består af Tage Clausen og formænd fra JPs klubber og foreninger. Bladets redaktionelle linie er udstukket af chefredaktionen og direktionen på Jyllands-Posten. Chefredaktionen læser indlæg i bladet, hvis artiklerne berører deres område.

– Hvordan vil du beskrive JP Insats?

Tage Clausen: "Det er et personaleblad ligesom de fleste andre personaleblade. Neutralt og informerende, men helt uden kritik eller konflikter. Det er vel nærmest uskadeligt og venligt. Det er ikke i JP Insats, giftighederne står."

– Hvorfor er der ikke nogen kritiske historier i bladet?

"Det er helt bevidst. Kontroversielle nyheder kan folk læse på deres skærme fra intranettet, eller når personalet bliver indkaldt til mundtlige briefinger. Det kommer ikke med i bladet. Vi skriver om personaleoplysninger, selskabelige foreninger, sport og festforeninger."

– I den seneste trivselsundersøgelse på JP svarede 82 procent af medarbejderne, at JP Insats "slet ikke" eller kun "i mindre grad" giver et retvisende billede af forholdene på Jyllands-Posten. Kan du genkende de tal?

"Det er sikkert korrekt. Faktisk burde 100 procent have tilkendegivet, at vi ikke giver et retvisende billede. Vi manipulerer ikke med kendsgerningerne, men vi giver heller ikke et udtømmende billede, fordi kommunikationen også sker gennem andre kanaler. Det er nok den almindelige opfattelse blandt medarbejderne, at man gerne vil have et mere kontroversielt personaleblad. Men det er ikke en beslutning, jeg tager. På det positive plan tror jeg, at folk opfatter det som en rar og i hvert fald uskadelig publikation. "Nu fylder den og den 50 år, og det vil vi gerne læse om."

– Hvad synes du om personalebladene fra Berlingske og Politiken?

"Især Svingdøren er interessant at læse. Den er jo lidt mere uartig og underholdende. Hvis man ønskede det, kunne JP Insats også bevæge sig lidt mere i den retning, men det ønsker direktionen og chefredaktionen ikke."

– Det lyder som om, du ikke har lyst til at forsvare bladets redaktionelle linie?

"Du får mig ikke til at forsvare det. Det er jo ikke mig, der bestemmer, hvordan det ser ud. JP Insats er chefredaktionens og direktionens kommunikationsorgan, og hvis linien skal ændres, skal beslutningen træffes dér. Jeg laver det, ledelsen beder mig om at lave."

– Har JP Insats nogensinde skrevet en historie, der skabte ballade i ledelsen?

"Det kan jeg ikke erindre, og jeg har trods alt arbejdet på JP i 25 år."

– Skriver I om baggrunden for Ulrik Haagerups fratræden?

"Nej, det bliver bare konstateret i spalten med fra- og tiltrådte."

– Synes du, at JP Insats siger noget om virksomhedskulturen på Jyllands-Posten?

"Næh. JP Insats udgør jo kun en mikroskopisk del af den samlede kommunikation og den samlede ledelsesadfærd. Derfor kan man ikke drage en sådan konklusion."

Læs også: Selvglad eller selvkritisk, Svingdøren og Berlingske Nyt

 

0 Kommentarer