JP – hvis du vil lære mere

 Jyllands-Posten vil tjene penge på uddannelsesvirksomhed, og der bliver ikke tale om medietræning. Politiken holder nøje øje med, om JP har fundet en guldåre.

 
Jyllands-Posten vil tjene penge på uddannelsesvirksomhed, og der bliver ikke tale om medietræning. Politiken holder nøje øje med, om JP har fundet en guldåre.

Det er lige før, at Jyllands- Postens triste, gule hovedsæde skal beklædes med hvide joniske søjler. Jyllands-Posten har nemlig kastet sig ud i uddannelsesvirksomhed under navnet JP Akademi.

Allerede i næste måned tilbyder JP Akademi det første af de i alt 11 kurser, der er på kursusprogrammet i den første sæson.

»Vi kan tilbyde en lang række kompetencer, som vi har oparbejdet på Jyllands-Posten gennem en årrække. Journalistiske værktøjer, som kursusdeltagerne kan få indblik i og dermed se, hvordan journalisterne arbejder,« siger Jens Grund, der er uddannelseschef på JP Akademi og reportagechef på Jyllands-Posten i København.

Jens Grund forklarer, at JP Akademi først og fremmest er oprettet for at tjene penge. Men der er også en mere idealistisk begrundelse.

»Jyllands-Posten har en række principper om, at avisen skal kunne tåle åbenhed, og journalistikken skal baseres på troværdighed. Derfor er det vigtigt, at vi tør åbne dørene,« siger han.

Jyllands-Posten vil ikke oplyse, hvor mange der har tilmeldt sig akademiets journalistiske kurser på nuværende tidspunkt, men ifølge Jens Grund har interessen været begrænset.

Efter sommerens debat om DR-journalisters medvirken på kurser i medietræning skal der ikke meget til at få alarmklokkerne til at ringe, når journalister kaster sig ud i undervisning af folk med ikke-journalistisk baggrund. Men ifølge Jens Grund er der tale om falsk alarm.

Det er ikke vores opgave at lære kilderne, hvordan de omgås journalister. Vi skelner benhårdt mellem journalistiske kurser og medietræning, og der vil på ingen måde blive slinger i valsen, hvad det angår,« siger han.
På JP Akademi vil der for eksempel blive undervist i interviewteknik, men aldrig i hvordan man som kilde skal opføre sig under et interview.

Afdelingsleder for Danmarks Journalisthøjskoles afdeling for kurser og åben uddannelse, Jens Nørlem, er ikke bange for, at JP Akademi kan blive en trussel for kursusvirksomheden på Danmarks Journalisthøjskole.

»Vi ville da selvfølgelig hellere være alene på markedet, men vi tager udfordringen op og mener, at vi har et produkt, der sagtens kan hamle op med det, Jyllands-Posten tilbyder,« siger han.

Jens Nørlem tilføjer, at han ser JP Akademi som et spændende projekt ud i mediernes stadige kamp for at finde indtægtskilder ved siden af de traditionelle, men han er overbevist om, at Jyllands-Posten hurtigt vil indse, at kursusvirksomhed ikke er en guldgrube.

Politikens chefredaktør, Tøger Seidenfaden, er ikke afvisende over for tanken om, at Politiken også kunne finde på at kaste sig over kursusvirksomhed, hvis det viser sig at være en god forretning for Jyllands-Posten. Samtidig udtrykker han en vis nervøsitet over, at det risikerer at gå ud over Jyllands-Postens journalistiske produkt.

»Som med alle former for konvergens, så drejer det sig om, at redaktionen tager nogle ressourcer og bruger andre steder. Med de overenskomster, journalister har, så er det ingen ønskedrøm for mig, at de går ud af driften, for at være lærere,« siger han.

FAKTA
JP-Akademi:
* Kurserne på JP Akademi er ikke decideret målrettet mod journalister. Målgruppen er i stedet alle med interesse for journalistik og kommunikation.
* JP Akademi tilbyder i alt 11 kursusmoduler, som kan tages enkeltvis eller i sammenhæng. Hvert modul koster 8000-10.000 kr. at gennemføre.
* I alt 20 journalistiske medarbejdere er tilknyttet akademiet som undervisere. Læs mere om JP-Akademi på http://www.jp.dk/akademi

0 Kommentarer