JP-boss afviser frivillige fratrædelser

Jyllands-Posten nedlægger i alt 30 stillinger. Ledelsen afviser frivillige fratrædelser. »Erfaringerne har simpelthen ikke været gode nok,« siger chefredaktør Jørn Mikkelsen. Medarbejderne vil kæmpe for, at han ændrer mening

Samlet skal Jyllands-Posten nedlægge cirka 30 stillinger i den sparerunde, som avisens ledelse i dag har meldt ud. Det fortæller avisens chefredaktør Jørn Mikkelsen.

Stillingerne skal findes både på redaktionen og kommercielt. Han afviser at sætte tal på, hvor mange redaktionelle medarbejdere, der bliver tale om.

»Men meningen er grundlæggende at skaffe en bedre balance mellem omsætningen og vores omkostning. Vi har også været meget tilbageholdende med omkostninger i det seneste år. Men kurven falder ikke helt så meget som omsætningen. Det er man nødt til at gøre noget ved,« siger han.

Sparekravet på i alt 30 mio. kr. chokerer avisens tillidsrepræsentant Maria Dalhoff.

”Medarbejderne er chokerede over det hårde sparemål, som bl.a. skal sikre, at der bliver råd til at ophæve det nuværende ansættelsesstop. Altså af med nogen og ind med nogen andre,” skriver hun i en mail til Journalisten.

Ifølge Maria Dalhoff har avisen de seneste år sagt farvel til mange kolleger, som på grund af ansættelsesstoppet ikke er blevet erstattet.

Watch, Finans og Premium skal beskyttes

Jørn Mikkelsen vil ikke pege på, hvor de 30 stillinger skal findes. Men han vil beskytte de digitale forretninger.

»Det er jo det, som øvelsen nu handler om. Opgaven er at finde et antal stillinger, samtidig med at læserne mærker det mindst muligt. Man kan jo ikke garantere, at der ikke vil være læsere, som synes, der er tale om en forringelse. Men vi er nødt til at træffe bevidste valg. Og vi træffer det valg, at vores digitale forretninger skal beskyttes først og fremmest,« siger han.

Det drejer sig konkret om Watch Medier, Finans.dk og online-betalingsuniverset Premium. Alle tre ben går godt, men skal gå endnu bedre, siger Jørn Mikkelsen.

»Vi skaffer os et råderum så vi kan forsvare vores meget ambitiøse digitale investeringsprogram. Og så skal papiravisen have sit eget svar på, hvad vi gør. Det ruller vi ud fra mandag den 5. september,« siger han.

Watch Medier skal ikke nedlægge stillinger. Hvad med Finans?

»Finans er jo en del af den samlede JP-organisation, så de er ikke fritaget som sådan. Men Watch Medier er fritaget, fordi Watch Medier går så flot, som de går og er foran alle budgetter. Så der er ingen grund til at gribe ind der,« siger Jørn Mikkelsen.

Kamp om frivillige fratrædelser

Chefredaktøren afviser desuden, at ledelsen vil give mulighed for frivillige fratrædelser.

»Det har vi tidligere praktiseret, men denne gang vil vi ikke gøre det. Erfaringerne har simpelthen ikke været gode nok. Frivillige fratrædelser er jo bundet op på, at ledelsen skal kunne sige nej til folk, der ønsker en frivillig fratrædelse. Og det skaber meget dårligt stemning. Både for dem, der får et nej, og dem, der ikke får nej. Vores erfaring var også sidst, at der ikke var ret mange, der meldte sig,« siger han.

Men er det også fordi, I fra ledelsens side selv vil bestemme, hvem I kan undvære?

»Sådan er det jo altid. Når vi siger nej til en, der ønsker at fratræde frivilligt, så er det jo det samme som at give vedkommende det skulderklap og sige, at dig kan vi ikke undvære.«

Ifølge Jyllands-Postens tillidsrepræsentant Maria Dalhoff er hun og de øvrige tillidsfolk dog blevet sendt tilbage til ledelsen efter dagens medarbejdermøde med et klart krav om, at de skal forsøge at overbevise ledelsen om, at der alligevel skal åbnes for frivillige fratrædelser.

Folk kan ikke løbe hurtigere

Jørn Mikkelsen fortæller, at avisen – ud over nedbemandingen – vil fusionere nogle sektioner i weekenden, samt lave et par sider mindre hver dag.

Men kommer de medarbejdere, der bliver tilbage, ikke alligevel til at skulle løbe hurtigere?

»Det tror jeg faktisk ikke, de kan. Men det er ikke det samme som at sige, at vi ikke hele tiden skal prøve på at arbejde smartere. Jeg tror ikke, at medarbejdere på danske medier i dag kan løbe meget hurtigere. Så det indeholder planen ikke en forudsætning om,« siger han.

Nu venter 14 dages forhandlingsforløb. Derefter melder avisen ud, hvor besparelserne skal findes.

0 Kommentarer