JP-ansatte slipper med tre fyringer

De redaktionelle medarbejdere på Jyllands-Posten slipper med kun tre fyringer, trods et sparekrav på 12 mio. kr. Pengene findes ved 12 frivillige fratrædelser og alternative besparelser for 3,8 mio. kr. »Det er vi tilfredse med,« siger tillidsmand (Opdateret kl. 17 15: kommentar fra chefredaktør)

Som led i den store sparerunde i JP/Politikens Hus er der nu indgået en aftale om besparelser på Jyllands-Posten.

JP skal spare 12 millioner kr. på redaktionen, men der skal kun fyres tre redaktionelle medarbejdere.  

Det skyldes, at aftalen indeholder 12 frivillige fratrædelser svarende til 6,4 millioner kr. samt alternative besparelser for 3,8 mio. kr.

»Med et udgangspunkt, som hed 20 fyringer, så er vi selvfølgelig glade for, at vi kun ender på tre fyringer takket være, at så mange har valgt at gå frivilligt, og fordi ledelsen har været indstillet på også at finde nogle alternative besparelser. Det er vi tilfredse med,« siger tillidsrepræsentant Maria Dalhoff.

De tre fyringer bliver eksekveret på mandag. Det er desuden en del af aftalen, at ledelsen på JP ikke må slå nye journalistiske stillinger op i de kommende tre måneder. Åbenlyse nøglepositioner er dog undtaget.

”Vi har indgået en aftale, som sikrer en bedre balance på Jyllands-Posten mellem en vigende omsætning og behovet for en fortsat, sund økonomi – ikke mindst til en fortsættelse af vores ambitiøse, digitale investeringsprogram. Aftalen er et samlet forhandlingsresultat, hvor der er bidraget fra begge sider. Forhandlingerne med tillidsmændene er foregået i en konstruktiv atmosfære, der afspejler de store strukturelle forandringer, som JP lige som alle andre medier skal klare i disse år. Det vil jeg gerne kvittere for,” skriver chefredaktør Jørn Mikkelsen i en mail til Journalisten.

Kritisk udtalelse fra medarbejderne

Trods tilfredshed med at nedbringe antallet af varslede fyringer, så er medarbejderne på Jyllands-Posten frustrerede over forløbet og de mange rokader og forandringer på avisen de seneste år.  

”I forbindelse med den aktuelle nedskæringsrunde taler ledelsen om, at de ansatte på Jyllands-Posten mangler de rette kompetencer. Vi mener, man med god grund tilsvarende kan betvivle, om den samlede ledelse på vores arbejdsplads besidder de rette kompetencer,” skriver medarbejderne i en fælles udtalelse til JP-ledelsen, som Journalisten har fået indsigt i.

”Gentagne gange er ledelsen kommet med udmeldinger og har gennemført omfattende forandringer og stort anlagte prestigeprojekter på især hvid avis, som medarbejderne under stort mentalt pres har måttet indordne sig under. Størstedelen er efterfølgende blevet droppet igen efter kort tid,” skriver medarbejderne.

 ”Det er et udtryk for medarbejdernes frustration,” siger Maria Dalhoff.

Chefredaktør Jørn Mikkelsen er kortfattet i sin kommentar til medarbejdernes udtalelse.

”Jeg tager udtalelsen til efterretning,” skriver han til Journalisten.

Opdateret klokken 17.15 med kommentarer fra chefredaktør Jørn Mikkelsen.

0 Kommentarer