Journalistuddannelser i “stillingskrig”

På overfladen har samarbejdet mellem journalistuddannelserne i Odense og Århus fungeret fint. Men et TV 2-indslag startede for nylig et verbalt slagsmål. Det handler i sidste ende om retten til at eksistere.

Kim Minke, rektor på Journalisthøjskolen i Århus (DJH):

"Journalistuddannelsen i Odense er blevet en kopi af vores uddannelse."

Jørgen Henrik Petersen, leder af Institut for Journalistik på Syddansk Universitet (SDU):

"Hvis der er noget, der har været inspirationskilde for os, så er det alt muligt andet end Journalisthøjskolen i Århus."
Kim Minke:

"SDU har altid haft en bevidst strategi om at skabe et markedsføringsbåret billede af, at deres egen uddannelse skulle have særlige kvaliteter."
Jørn Henrik Petersen:

"Det er noget forbandet sludder. Men vi er mere synlige, end Journalisthøjskolen nogensinde har været." Jørn Henrik Petersen og Kim Minke har aldrig været slyngvenner. Hidtil har de dog efterladt det indtryk, at de samarbejder fint. Men for nylig sendte SDU en pressemeddelelse ud til landets medier. Den eneste reaktion kom fra konkurrenten i Århus, og som ovenstående citater viser, så droppede de to uddannelseschefer pænheden.

Et indslag i 19-Nyhederne på TV 2 den 26. september startede balladen.

 

En pinlig fejl
Indslaget blev fulgt nøje af de ansatte ved journalistik på Syddansk Universitet. TV 2 havde været på universitetet for at lave optagelser, så alle vidste, hvad der var i vente: En historie om at mange danskere bliver uddannet til arbejdsløshed. Blandt andet de studerende på journalistudddannelserne.

Det 3 minutter og 25 sekunder lange indslag begynder med billederne af en arbejdsløs journalist. Ret hurtigt dukker der billeder op fra Syddansk Universitet. De bliver efterfulgt af en grafik, der viser, at hver fjerde journalist, der er uddannet i 2002, er arbejdsløs.

Jørn Henrik Petersen, der er institutleder ved journalistik på Syddansk Universitet, bryder sig slet ikke om kombinationen af billeder fra Syddansk Universitet og grafikken med 25 procents arbejdsløshed.

Derfor udsender han dagen efter en pressemeddelelse.

"Det er en kendsgerning, at journalister fra SDU får arbejde," skriver institutlederen. Han henviser til en undersøgelse, som instituttet selv har lavet. Her er kun 16 procent af det første hold SDUere arbejdsløse.

Jørn Henrik Petersen skriver også, at tal fra Journalistforbundet "giver det samme billede". Nemlig 14-15 procent.

Derefter forklarer han, hvorfor landsgennemsnittet for nyuddannede ligger oppe på 25 procent, når SDUerne ligger på 16 procent.

Forklaringen lyder i korthed: Danmarks Journalisthøjskole.

Først en uge efter reagerer rektor Kim Minke fra Danmarks Journalisthøjskole i Århus.

"Jeg er forbløffet over, at SDU sender et brev rundt i medie-branchen med alvorlige og tendentiøse fejl…" skriver rektoren i en pressemeddelelse.

Kim Minke er tosset over, at SDU sammenligner tal fra skolens egen undersøgelse med tal fra Journalistforbundet. "Det kan man ikke," siger han.

Kim Minke påpeger tilmed, at Jørn Henrik Petersen kommer med direkte forkerte tal. Og det har Kim Minke faktisk ret i. Det passer nemlig ikke, at Journalistforbundets arbejdsløshedstal for nyuddannede fra SDU er 14-15 procent. Det korrekte tal på daværende tidspunkt var 22 procent.

Professor Jørn Henrik Petersen kan ikke forklare miseren. Han henviser til, at det var en af hans ansatte, der indsamlede tal (se "Et pinligt tal"), men han ærgrer sig voldsomt over hele diskussionen.

"Vi ville bare sige, at vi ikke laver journalister, der ryger direkte ud i arbejdsløshed. Det, der ærgrer mig allermest, er, at vi overhovedet nævner Journalisthøjskolen, for det er da bedøvende ligegyldigt." siger professoren i socialvidenskab.

 

Opsparet irritation
Men gjort er gjort, og Kim Minke nøjes ikke med at kommentere arbejdsløshedstal. Århus-rektoren benytter lejligheden til at påstå, at journalistuddannelsen i Odense ikke er nogen succes, fordi den ikke har medført fornyelse.
"Det er blevet en glimrende efterligning," siger han.

"Det har Kim Minke sagt siden 1998, og på et tidspunkt blev jeg sgu så træt af det, at jeg skrev et alenlangt notat. Uddannelserne er radikalt forskellige," svarer Jørn Henrik Petersen.

"Når jeg kigger på deres studieordning og ser, hvem de har ansat, så synes jeg, at deres studie-indhold minder meget om vores," fastholder Kim Minke, der samtidig beskylder SDU for at skabe et markedsføringsbåret billede af, at SDU er noget særligt.

"Deres pressemeddelelse er et godt eksempel," siger Kim Minke.

Angrebene fra den århusianske bunker bliver gengældt:

"Kim Minke hentyder til fænomener som Anker Brink Lund (også professor ved SDU, red.) og mig," svarer Jørn Henrik Petersen.

"Vi er mere synlige, end Journalisthøjskolen nogensinde har været. Hvis nogen har et problem i den sammenhæng, så må de se at få noget at sige," tordner lederen fra Odense.

Kim Minke indrømmer over for JOURNALISTEN, at konfrontationen med Jørn Henrik Petersen og SDU er et udtryk for opsparet irritation. Men det er ikke hele forklaringen på, at et TV 2-indslag kan afføde så heftig debat.

Når uddannelser sender nyuddannede ud i arbejdsløshed, følger det helt naturlige spørgsmål: Hvorfor skærer de ikke ned på antallet af studerende? Eller: Hvorfor lukker man ikke en af de tre uddannelser?

 

Luk og sluk
Cheferne på de tre journalistuddannelser i Danmark afviser samstemmigt spekulationer om, at uddannelserne skal beskæres eller nedlægges. "Man kan ikke forudsige, hvor mange der er behov for om fem år," lyder et af argumenterne.

Men presset kommer også fra en anden side. Antallet af ansøgere til journalistuddannelserne falder. På Syddansk Universitet er antallet faldet fra 589 til 305 siden 1998.

Ordet 'krise' trænger sig på, og det er måske en af grundene til, at uddannelserne har så travlt med at fortælle om deres egne fortræffeligheder og andres svagheder.

Kim Minke antyder, at konkurrenten i Odense ikke har nogen eksistensberettigelse.

"Hensigten med at lave to uddannelser var politisk utilfredshed med, at alle var uddannet samme sted og på samme måde. Tilbagemeldingerne er, at der ikke er nogen systematisk forskel. Man kan ikke mærke, at den ene er uddannet anderledes end den anden," siger Minke.

Jørn Henrik Petersen giver faktisk Kim Minke ret – et stykke ad vejen.

"Vi har lavet en klassisk journalist – plus 10 eller 15 procent. Men vi er blevet sat i søen for at skabe journalister med en langt højere grad af indsigt. Nogle, som på en begavet måde stiller spørgsmålet hvorfor? Jeg vil gerne sige helt klart, at det har vi ikke realiseret endnu," siger Jørn Henrik Petersen, der tror, at uddannelsen har lagt for stor vægt på den håndværksmæssige del.

"Min opfattelse er, at hvis vi ikke kan lave andet end en standardjournalist, så vil jeg indstille lortet til lukning og slukning på et eller andet tidspunkt," siger han.

Et udvalg på Syddansk Universitet er allerede i gang med at lægge en plan for, hvordan man kan uddanne nogle mere indsigtsfulde journalister. En ny struktur skal være klar fra optagelsen i 2003.

Det er ikke et tilfældigt tidspunkt.

Journalistuddannelserne skal nemlig evalueres i løbet af 2003. Det bliver en eksamen for journalistuddannelserne med regerin-gen som censor. Måske er det en anden årsag til, at pressemeddelelserne sidder løst i øjeblikket. Lidt for løst, erkender Syddansk Universitet.

"Gid fanden i helvede havde, at vi overhovedet sendte det brev, for jeg synes, at det er en pissetræls diskussion. Det ærgrer mig, at jeg ikke holdt hovedet mere koldt hin morgen," siger Jørn Henrik Petersen.

LEDIGHED BLANDT NYUDDANNEDE
– DJH (færdige januar 2002): 32 procent (42 ud af 130)
– SDU (færdige januar 2002): 21 procent (11 ud af 53)
Tallene er opgjort per 1. september.
Kilde: Dansk Journalistforbund

SDU'S EGEN UNDERSØGELSE
– Ledighedsprocent blandt de færdigudddannede fra SDU: 16 procent.
– Forskellen mellem SDUs tal og Journalistforbundets tal skyldes, ifølge SDU, at SDUs optælling er foretaget senere end Journalistforbundets.

Læs også:Et pinligt tal

0 Kommentarer