Journaliststuderende risikerer at komme i skolepraktik

Fremover skal journaliststuderende måske i skolepraktik, hvis de ikke kan finde en rigtig praktikplads. De studerendes formand frygter dårligere praktik. »Det er ikke et drømmescenarie for os,« siger studieleder på SDU

Hvis praktikpladsen på TV 2, Politiken eller Berlingske glipper, har journaliststuderende hidtil kunnet tage orlov fra studiet – og søge igen i næste praktikrunde.

Men regeringens fremdriftsreform kan betyde, at journaliststuderende, der ikke finder en praktikplads, i stedet skal i skolepraktik. Det betyder, at praktiktiden ikke foregår på en mediearbejdsplads, men på en af journalistuddannelserne. Det siger studieleder på Center for Journalistik på SDU Morten Skovsgaard.

Han siger, at reformen formentlig ikke vil ramme de studerende i den aktuelle praktiksøgning.
»Hvis de søger om orlov, vil de sikkert fortsat have mulighed for det,« siger han.

Udsigterne for fremtidens praktiksøgende er mere dyster.

»Vindene blæser i den retning, at manglende praktikplads i fremtiden ikke vil være en gyldig grund til at tage orlov,« siger Morten Skovsgaard.

Vil give endnu mere panik

Mathias Bay Lynggaard, formand for Danske Mediestuderende, siger, at ordningen ikke vil gøre det nemmere for de studerende, der står over for det traditionelt hektiske praktikforløb på Store Matchdag – også kaldet Panikdag.

»Hvis der i forvejen er meget panik på den såkaldte Panikdag, så bliver det da bare værre, hvis udsigten er, at nogle skal tilbage på skolebænken i stedet for ud i rigtig praktik,« siger han.

Efter Store Matchdag onsdag står omkring 30 uden praktikplads.

Skolepraktik i stedet for orlov

Hvis de studerende uden praktikplads mister muligheden for at tage orlov, kan skolepraktik blive et af scenarierne, siger Morten Skovsgaard fra SDU.

»Hvis vi bliver pålagt at lave skolepraktik, vil vi naturligvis opfylde det krav. Men det er ikke et drømmescenarie for os. Vi er basalt tilfredse med praktiksystemet, som det ser ud nu,« siger Morten Skovsgaard.

Vil helst undgå skolepraktik

Morten Skovsgaard forklarer, at det rent praktisk vil være svært at lave hold med skolepraktik, fordi antallet af studerende risikerer at skifte meget fra semester til semester.

»Samtidig skal vi finde ud af, hvordan de studerende kan få opfyldt de læringsmål, der ligger i praktikperioden,« fortæller Morten Skovsgaard.

Hvis skolepraktik bliver en realitet, forestiller Morten Skovsgaard sig, at de tre journalistuddannelser samler skolepraktikanterne ét sted for at få volumen.

»Der er mange ting, der skal tænkes sammen, og skolepraktik er noget, vi helst vil undgå. Jeg håber, at det bliver muligt at løse ved, at der i fremtiden er nok praktikpladser,« siger Morten Skovsgaard.

Mathias Bay Lynggaard fra de mediestuderende understreger, at det ikke er sikkert, at de nye orlovsregler bliver gennemført.

»Men hvis det sker, har jeg svært ved at se, at skolepraktik kan give samme udbytte for de studerende som en rigtig praktikplads, hvor man arbejder med den virkelige virkelighed – og ikke en simuleret,« siger han.

1 Kommentar

Peter Pishai Storgaard
25. APRIL 2015
Fremdriftsreformen er ikke
Fremdriftsreformen er ikke kun negativ. Den vil formentlig også kunne sætte en stopper for studerende, der forlænger deres praktik ved fx at tage 18 måneders-stillinger, når de kun er normeret til 12 måneder. Det vil i sig selv skabe ekstra praktikpladser og nedbringe behovet for skolepraktik.
Derudover kan den begrænse gratis praktik, hvis de studerende ikke kan optjene nok point fra praktikken til at opfylde aktivitetskravet. Det kan potentielt også medføre ekstra pladser til journalistpraktikanter.