Uddannelse

Journaliststuderende bliver yngre og yngre – og dem over 30 er stort set forsvundet

Siden årtusindeskiftet er andelen af de helt unge 18-21-årige journaliststuderende på DMJX vokset fra 17 til 46 procent

Føler du også, at journalistpraktikanterne på din arbejdsplads bliver yngre og yngre?

I så fald er det ikke nødvendigvis kun, fordi du selv bliver ældre.

Siden årtusindeskiftet er andelen af journaliststuderende, der er 18-21 år, når de begynder på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX), nemlig vokset markant. Fra i år 2000 at udgøre 17 procent af årgangen til i 2020 at udgøre 46 procent.

Det viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som lektor og underviser på DMJX Jan Dyberg har trukket til Journalisten.

Samtidig viser tallene, at gruppen af de lidt ældre studerende på 26 år eller derover ved studiestart i dag stort set er forsvundet. I 2020 var der i alt syv studerende i den aldersgruppe, mens de for bare 22 år siden udgjorde en tredjedel af årgangen.

11 procent var dengang over 30 år, da de begyndte på journaliststudiet. Ved studiestart i 2020 var der kun én enkelt journaliststuderende over 30 år, og i 2022 var der ingen.

Viden og erfaring er godt

At der bliver flere helt unge og færre af de lidt ældre journaliststuderende, er også noget, mediebranchen har bemærket, når der skal ansættes praktikanter.

”De er ikke alle sammen 21 eller 22 år. Men jeg kan godt se, at der er flere helt unge praktikanter i dag end tidligere,” siger Anne Mette Svane, chefredaktør på TV 2 News og tidligere journalistisk chefredaktør på Politiken.

Ifølge hende har alder i princippet ikke nogen betydning for en journalistpraktikants evner. Du kan sagtens være en superdygtig journalistpraktikant som 22-årig, understreger hun.

”Men journalistik er bare et specielt fag på den måde, at det er rigtig godt at have viden og erfaring fra mange forskellige dele af samfundet. Og for nogen er praktikforløbet bare første gang, de er på en arbejdsplads,” siger Anne Mette Svane.

Selv er hun altid gået efter at ansætte en mangfoldig praktikantgruppe, der består af et godt miks af forskellige aldre.

”Så de ikke alle sammen er 22 år og kommer fra velstillede familier og måske lige har været ude at rejse eller på højskole i et år. Forskellig viden, indsigt og erfaringer giver bare et bredere udsnit af idéer til historier. Derfor er bred repræsentation godt for journalistikken,” forklarer Anne Mette Svane.

Modenhed vigtigere end alder

Samme toner lyder fra journalist Nanna Holst, der siden 2003 har været praktikantvejleder for i alt mere end 90 journalistpraktikanter på TV 2 Kosmopol.

”Tidligere var det meget normalt, at vi fik praktikanter, som var 26-27 år. Det får vi stadig, men det sker ikke lige så tit,” fortæller hun.

I dag får de en del af de helt unge praktikanter i begyndelsen af 20’erne. Men egentlig er Nanna Holst ligeglad med, hvor gamle de er.

”Jeg ser meget mere på, hvem de er, og hvad de har taget ansvar for før i deres liv. Er de kvikke, har de en modenhed, og er de klar til at lære. Der synes jeg egentlig ikke, at alder har nogen praktisk betydning,” siger hun.

”Modenhed er vigtigt, men ikke alder. Første gang jeg ansatte en på 20 år, tænkte jeg, at hun indeni faktisk næsten var lige så gammel som mig.”

Mere målrettede unge

For både Nanna Holst og Anne Mette Svane giver det point at have lidt år på bagen inden journaliststudiet, hvor man måske har nået at være omkring en anden uddannelse eller ude og få erhvervserfaring.

”Det er fedt, at nogen har spillet i band, og nogen har rejst i Afrika i et år. Men det er klart, at har man en bachelor i jura eller et andet fag, så har man et mere solidt fundament for at forstå det samfund, man skal ud og dække som journalist,” siger Anne Mette Svane og tilføjer:

”Jeg kan godt mærke, at nogen af dem, der har været på en arbejdsplads før, er bedre rustet. Men jeg ser meget på, om man har lyst til at engagere sig og få viden og få erfaring. Og det kan man også sagtens som 22-årig.”

Det er Nanna Holst fra TV 2 Kosmopol enig i.

”Men nogen har altså nået at lave rigtig meget selv i meget ung alder. Det er ret imponerende, hvor meget nogen af dem har fået på cv’et allerede som 20-21-årige. Vores unge er måske mere målrettede end tidligere,” siger hun.

Selv om der siden årtusindskiftet er blevet flere helt unge og færre af de lidt ældre journaliststuderende på DMJX, er det værd at nævne, at de 22-25-årige både dengang og i dag udgør den største gruppe på en årgang.

De journaliststuderendes gennemsnitsalder har således heller ikke ændret sig siden 2008, oplyser skolens studieadministration.

6 Kommentarer

Jan Dyberg Larsen
25. AUGUST 2023
Til Ernst vedr frafald.

Det er lidt svært at lave eksakte beregninger, eftersom optag refererer til én bestemt årgang studerende, mens frafald foregår i hele studiet over flere årgange af studerende.

Men med det forbehold: Jeg har sammenlignet optag og frafald i to perioder: 2010 - 2023 og 2018-2023.
I perioden 2010-2023 havde vi et frafald på ca 10 procent.
I perioden 2018-2023 et frafald på 6 procent.
Så altså mindre frafald de seneste fem år sammenlignet med en periode ca 15 år tilbage.
Ernst Poulsen
24. AUGUST 2023
Et spørgsmål der mangler at blive stillet er vel, hvor mange af dem der bliver optaget på skolen gennemfører uddannelsen i dag i forhold til tidligere?

Jeg talte på et tidspunkt med en DJMX-underviser, der fortalte at der var flere der faldt fra - især af de yngre mænd.

Hvis det er sandt, så har vi fået de unge hurtigere ud på arbejdsmarkedet, men skabt et større spild og flere folk der møder et nederlag, fordi de ikke var klar.

Men det kunne være fedt, hvis artiklen blev opdateret med viden om det spørgsmål.
Klaus Cort Jensen
24. AUGUST 2023
Tillykke Christina
Du kan jo ifølge rubrikken se frem til at blive yngre :)
Christina Pankratz
24. AUGUST 2023
Jeg er 44 og starter på en cand.mag. i journalistik på SDU lige om lidt. Jeg lover at tilføre en god portion levet liv.
Klaus Cort Jensen
24. AUGUST 2023
Men vi må jo affinde os med, at tiden går den normale retning.

Flere