Journalistrektor: Ulønnede jobs skader ikke

Journalisthøjskolens rektor vil forsat videreformidle ulønnet arbejde til de studerende. Han afviser, at det gratis arbejde skader arbejdsmarkedet (Rettet 20/9 kl. 11:52)

Journalisthøjskolens rektor vil forsat videreformidle ulønnet arbejde til de studerende. Han afviser, at det gratis arbejde skader arbejdsmarkedet (Rettet 20/9 kl. 11:52)
»Jeg køber simpelthen ikke den præmis med, at man underminerer arbejdsmarkedet ved at de lade de studerende arbejde ulønnet,« siger DMJX-rektor Jens Otto Kjær Hansen, efter at flere studerende og DJ’s hovedbestyrelsesmedlem Lars Lindskov har kritiseret, at journalisthøjskolen flere gange ugentligt videreformidler opslag om job uden løn.

»Når jeg bliver ringet op af nogen, der vil have ulønnet arbejde, siger jeg, at det kan skolen ikke tilbyde, men vores politik er den, at tilbud om arbejde, lønnet såvel som ulønnet, dem formidler vi videre. Så kan de studerende selv tage stilling til, hvad de vil gøre,« fortæller Jens Otto Kjær Hansen til journalisten.dk.

Jens Otto Kjær Hansen mener, at skepsissen over for ulønnet arbejde er særegen for journalister:

»Der er masser af uddannelser – jeg har også været på andre uddannelsesinstitutioner – hvor det er helt selvfølgeligt, og hvor det har været sådan i årevis. Verden er ufatteligt meget andet end det, der kan ses og høres i det journalistiske perspektiv,« siger han.

Formanden for pressefotograferne, Lars Lindskov, kritiserede tidligere i dag DMJX’s praksis, men Jens Otto Kjær Hansen afviser, at kritikken giver anledning til forandringer på journalisthøjskolen:

»Det er meget naturligt, at han varetager den interesse, men den har vi ikke til opgave at varetage. Det kan vi ikke, og det vil vi ikke,« siger Jens Otto Kjær Hansen.

Citat rettet: Jens Otto Kjær Hansen har ikke været rektor adskillige steder, som der stod i den oprindelige udgave af artiklen.

9 Kommentarer

Lasse Lindquist
20. SEPTEMBER 2012
Re: Journalistrektor: Ulønnede jobs skader ikke

Jeg beklager misforståelsen angående dine tidligere ansættelsesforhold.

Jeg har lyttet optagelsen igennem og rettet dit citat.

 

Med venlig hilsen

Lasse Lindquist

Jens Otto Kjær Hansen
20. SEPTEMBER 2012
Re: Journalistrektor: Ulønnede jobs skader ikke

For en god ordens skyld: Jeg har ikke været rektor flere steder, og heller ikke sagt noget sådant til Lasse Linquist. Hvad jeg - forgæves, kan man sige - forsøgte at nuancere problemfremstillingen med, er at der på nogle uddannelser - heraf flere af de ni uddannelser, som Medie- og Journalisthøjskolen udbyder - er lang og stor tradition for at man udfører opgaver uden betaling som øveopgaver - og jeg tilføjede, at jeg har mødt det samme som underviser i andre uddannelsesmiljøer.

Vi har henvendelser om både ulønnet og lønnet arbejde i forhold til alle ni uddannelser, og det lader vi ucensureret komme op på gammeldags opslagstavler eller elektroniske ditto, ja på afdelingen i København endda i elevatoren, og overlader det til de studerende at vurdere hvad de vil bide til bolle på og hvad de ikke vil.

Vi har ikke planer om at indføre censur her på de studerendes vegne - eller indføre forskellig praksis for forskellige uddannelsesretninger. Jeg har fuld tillid til at journalistuderende lige så godt som studerende vores andre uddannelser kan afveje hvad de vil være med til og ikke være med til, og synes faktisk at de har ret til selv af træffe beslutning herom.

For øvrigt fortalte jeg også Lasse at jeg, hvis nogen ringer med ønske om at få lov at sende opslag studerende om ubetalt arbejde, altid anbefaler at man tilbyder betaling, da det efter min mening skaber en mere forpligtende og ægte relation. Det kom så ikke lige med, men ville vel også lidt svække fremstillingen af den fæle rektor, der aktivt bedriver slavehandel.

 

 

 

 

 

Brian Lange
20. SEPTEMBER 2012
Re: Journalistrektor: Ulønnede jobs skader ikke

Jeg forstår ikke denne debat er taget op. Det må da helt klart være op til de personer der arbejder gratis at tage stilling til om det er noget man vil, eller ikke vil. Der er forhåbentligt ingen der vrider armen om op ryggen af dem og tvinger dem til det. Hvis det er tilfældet så kan jeg godt se fagforeningerne gribe ind.

Men gratis arbejde ifb. med uddannelse er jo ikke dårligt for den der udfører det. Det giver noget erfaring som man kan tage med til jobsamtalen når man er færdig uddannet. Hvis jeg var arbejdsgiver og skulle vælge mellem 2 nyuddannede, lad os sige journalister, som har de samme forudsætninger og den eneste forskel er at den ene har arbejdet gratis forskellige steder? Så vælger jeg da helt klart den der har arbejdet gratis som med det har vist villighed til at blive bedre idenfor faget, og som også har forskellig erfaring i bagagen. Dertil viser gratis arbejde også man går op i det man laver, hvorimod den der ikke har lavet gratis arbejde virker uinteresseret i at bruge tid på at forbedre sig.

 Når det er sagt, så må gratis arbejdskraft ikke være en erstatning for en stilling. Dvs. at den må ikke erstatte en pedagog, journalist eller andre stilliger, idet jeg mener den gratis arbejdskraft jo gerne skulle give ny viden og erfaring til den er udfører det.

Nu er jeg ansat i en forening, og blevet ringet op at journalisten.dk for at høre hvorfor man skal abejde gratis i vores forening. Vi har 2 indtægtskilder. Private Sponsorer (er ikke yderst interesseret i at støtte regionalt lokal tv), og tilskud fra Kulturstyrelsen hvis tilskud pr. region ikke er stort nok til at dække en fuldtids ansat hvis øvrige udgifter skal betales. Hvorfor mon man skal arbejde gratis hos os??

Tænk også lige på at hvis man fjernede alt gratis arbejdskraft, så ville det godt nok være dyrt at dyrke idræt og andre fritidsinteresser, koncerter og arrangementer. Det vil i sidste ende betyder at mange musikkere, kunstnere, foredragsholdere mv. ikke ville kunne tjene det de gør i dag.

Mikkel Munck
19. SEPTEMBER 2012
Re: Journalistrektor: Ulønnede jobs skader ikke

Ud fra et skattemæsigt perspektiv, skal arbejdsgiveren velsagtens beskattes af værdien af det gratis arbejde der udføres af praktikanten/den studerende/bloggeren [indsæt selv relevant titel].

Det kunne være interessant at forhøre sig hos SKAT, om de tjekker de  elektroniske jobopslag, der efterspørger gratis arbejdskraft, med hensyn til, om der efterfølgnde er lignet skat af tjenesteydelsen.

Alternativt kan utilfredse arbejdstagere rette henvendelse til SKAT med deres viden. Så vidt jeg er orienteret, kan dette nu også gøres anonymt.

 

 

Palle Herløv
19. SEPTEMBER 2012
Re: Journalistrektor: Ulønnede jobs skader ikke
Virksomhederne udnytter de studerendes ønsker om at fylde noget på CV'et, da det ofte er manglende erfaring, der gør udslaget, selv om man har nok så fine kompetencer, når man som færdiguddannet skal ud at kæmpe om jobbene.

Jeg modtog i min tid på skolen også et hav af tilbud om at udføre gratis arbejde. Nu da jeg er færdiguddannet og jobsøgende, er situationen desværre den samme, når jeg søger i jobdatabaserne. Her støder jeg også på det ene ulønnede jobtilbud efter det andet, hvor argumenterne er de samme som på journalisthøjskolens digitale opslagstavle: Noget til CV'et, gode oplevelser og erfaring. Nedenstående stillingsopslag er fundet via en søgning på Jobindex.dk dags dato:

http://www.frivilligjob.jobbank.dk/job/index.asp?act=vis%7C11886

Der kan ikke herske nogen tvivl om, at det underminerer branchen, når det foregår i så stort et omfang, som det er tilfældet på journalisthøjskolen og ude i "virkeligheden".

Flere