Journalistpraktikant på SU

  Praktikperioden kan blive på 12 måneder uden løn for alle journaliststuderende, lyder et forslag. De tre journalistuddannelser granskes for tiden af Undervisningsministeriets uafhængige evalueringsorgan. Det varsler nye tider for de studerende.

Praktikperioden kan blive på 12 måneder uden løn for alle journaliststuderende, lyder et forslag. De tre journalistuddannelser granskes for tiden af Undervisningsministeriets uafhængige evalueringsorgan. Det varsler nye tider for de studerende.
NYBRUD. Farvel til den gode praktikløn og goddag til SU i praktiktiden. Se frem til at komme i praktik to gange i sammenlagt 12 måneder, glem samtidig alt om 18 måneders praktik. Bemærk også, at den ene praktikperiode skal være på et elektronisk medie. Derudover kan praktikken ende som det allersidste led på en af journalistuddannelserne.

Ovenstående er en række nye forslag, der kan få betydning for de journaliststuderende.

Forslagene kommer blandt andet fra tre rapporter fra henholdsvis Danmarks Journalisthøjskole (DJH) og journalistuddannelserne på Syddansk Universitet (SDU) og Roskilde Universitetscenter (RUC).

Rapporterne er udarbejdet til Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der er en uafhængig institution under Undervisningsministeriet. EVA evaluerer for øjeblikket de tre journalistuddannelser.  

Journalisten har søgt aktindsigt i de tre rapporter. Danmarks Journalisthøjskole har udleveret deres rapport, hvorimod uddannelserne i Odense og Roskilde har nægtet at udlevere rapporterne. Journalisten er dog i besiddelse af RUCs rapport og første- udkastet til SDUs rapport.

I rapporterne lægger de tre uddannelsesinstitutioner op til ændringer. Uddannelsesinstitutionerne har dog langt fra de samme ideer. Derudover er hverken Danske Dagblades Forening eller Dansk Journalistforbund lige glade for alle forslagene.

»Urealistisk«, kalder Fred Jacobsen, næstformand og uddannelsesansvarlig i Dansk Journalistforbund, for eksempel forslaget om SU til praktikanter. 

Ideen om, at praktikanter fra alle tre uddannelser skal på SU, er lanceret af journalistuddannelsen på RUC. Bliver RUCs forslag gennemført, kommer praktikanter til at gå fra at have 11.800 kroner om måneden før skat til en SU på 4.519 kroner før skat.

»Det ville gøre det nemmere at stille krav til indholdet af praktikopholdet, hvis det var SU-berettiget. Så var praktikken et gratis tilbud til arbejdsgiverne, hvor der udelukkende skal lægges vægt på de uddannelsesmæssige aspekter og ikke på, om der produceres noget,« siger Jørgen Poulsen, studieleder for journalistuddannelsen på RUC.

Han oplever, at det er forskelligt, hvor meget arbejdspladserne går op i deres uddannelsesmæssige forpligtelser – nogle steder får praktikanterne ikke en optimal vejledning, mener Jørgen Poulsen.

»Det karakteristiske ved den nuværende praktik er, at det er et arbejds- og ikke et uddannelsesforløb,« siger han.

Forbundets næstformand, Fred Jacobsen, giver RUC ret i, at det halter med at sikre praktikanterne kvalitetsvejledning. Han mener dog ikke, at SU er løsningen. Tværtimod.

»Hvis praktikanterne kommer på SU, så er jeg bange for, at arbejdsgivernes incitament til at tage deres uddannelsesmæssige forpligtelse alvorligt bliver endnu mindre,« siger Fred Jacobsen.

Han advarer desuden arbejdsgiverne mod at forelske sig i forslaget fra RUC.

»Det vil få meget, meget hård modstand herfra,« lover han.

Ebbe Dal, administrerende direktør i Danske Dagblades Forening og medlem af Journalisthøjskolens bestyrelse, er heller ikke parat til at kaste uforbeholden kærlighed på SU som indtægtskilde for praktikanter.

»Det er et vidtgående forslag, der kræver en ordentlig drøftelse med mit bagland,« siger han.

Praktiktiden bør deles i to perioder – der hver er på seks måneder, lyder det fra RUC. For at sikre, at de studerende er klædt på til et flermedialt arbejdsmarked, skal den ene praktik være på et elektronisk medie.  

»Min erfaring er, at allerede efter to til tre måneder på den samme redaktion lærer de studerende ikke længere så meget nyt, men praktikanterne bliver mere værd som arbejdskraft. De lange praktik-perioder er løntrykkeri,« siger Jørgen Poulsen.

Ebbe Dal er kontant i sin dom over forslaget om to praktikperioder à seks måneders varighed: »Jeg tror ikke på modellen,« siger han.

»Det at leve sig ind i, hvordan redaktionen fungerer – og som praktikant komme frem til at få relativt forpligtende opgaver – kræver en lang og rolig indføring i det daglige liv på redaktionen,« vurderer Ebbe Dal.

Jørgen Poulsen er klar over, at det bliver svært at overtale arbejdsgiverne til at splitte praktikken op i kortere forløb. 

»Arbejdspladserne vil nok betragte det som et problem, at de oftere skal forholde sig til nye mennesker. Men det kan vi formentligt forvente af arbejdspladserne, hvis praktikanterne får SU,« mener Jørgen Poulsen.

Journalistforbundet er ikke villige til at give køb på praktikantlønnen for i stedet at kunne forlange fleksibilitet af arbejdsgiverne.

Rektor for Journalisthøjskolen, Kim Minke, og studieleder ved journalistuddannelsen på SDU, Jørn Henrik Petersen, ønsker ikke at kommentere forslaget fra RUC.

I rapporten fra Journalisthøjskolen overvejes der også praktik i 12 måneder – dog i en sammenhængende periode. For øjeblikket er studerende fra Journalisthøjskolen som de eneste i praktik i 18 måneder. I rapporten fra DJH står:

»Med de stigende krav til både intellektuelle og faglige kompetencer har vi overvejet, om det vil være en fordel at skære et halvt år af praktiktiden for i stedet at lægge et halvt år til tiden på første del på DJH.«

Ud over at sige, at Journalisthøjskolen gerne vil give de studerende flere flermediale færdigheder og mere almen viden, så ønsker rektor Kim Minke ikke at uddybe tankerne om at skære et halvt år af praktikken. 

Journalistforbundets næstformand, Fred Jacobsen, der er medlem af Journalisthøjskolens bestyrelse, mener, at det er fornuftigt, at DJH-studerende kommer kortere tid i praktik.  

»12 måneders praktik ville give Journalisthøjskolen mulighed for at give de studerende mere viden. Praktikken giver ikke viden, den gør praktikanterne klogere på livet. Det kan de også blive på 12 måneder,« mener Fred Jacobsen. 

At flytte praktikken er et ønske fra journalistuddannelsen i Odense.

I dag skal studerende fra Odense, der har været i praktik, tilbage på universitet for at gennemføre et halvt års uddannelse, inden de er bachelorer i journalistik.

Indfries flyttedrømmen, der alene omfatter SDU, er de studerende fra Odense helt færdige med skolearbejdet, når de skal i praktik.

»Når de studerende kommer tilbage fra praktikken, så synes de, at det er en træls situation igen at være på en uddannelsesinstitution. Jeg kunne da også forestille mig, at praktikstederne vil have den opfattelse, at det ikke er så skeløjet at flytte praktikken. Finder arbejdsgiverne en person, de vil holde på, så kan de gøre det umiddelbart, i stedet for at der er et break på et halvt år,« siger Jørn Henrik Petersen.

Umiddelbart er Ebbe Dal ikke tiltrukket af ideen om, at praktikken afslutter uddannelsen i Odense. Han synes, at det fungerer godt, at de studerende kommer tilbage på skolen og får pudset det praktiske af i kombination med ny teori. 

Journalistforbundet er klar modstander af, at praktikken afslutter uddannelsen i Odense. Frygten er, at praktikken ender som en lavtlønnet prøvetid.

»Hvor meget kan du så kvaje dig, hvis praktiktiden også bliver en slags prøvetid? Muligheden for at kvaje sig er lige præcis en af værdierne ved at være praktikant,« siger Fred Jacobsen.

Ud over at flytte praktikken, så ønsker SDU at få lov til at forlænge uddannelsen med et halvt år, så de studerende får tre år på skolebænken plus 12 måneders praktik. For øjeblikket er de studerende kun to et halvt år på Syddansk Universitet.

Udvidelse af studietiden omtales også i DJHs rapport. Tanken er, at uddannelsen i Århus udvides med seks måneders skolegang til i alt tre år, samtidig med at den 18 måneders praktik fastholdes. Dermed bliver uddannelsen i Århus fire et halvt år.

Midt i maj er rapporten fra EVA om de tre journalistuddannelser færdig. I rapporten vil der være anbefalinger – sandsynligvis også om forbedringer af praktikken.

Anbefalingerne vil komme fra en ekspertgruppe, EVA har nedsat. Ud over selvevalueringsrapporterne har ekspertgruppen fået udført brugerundersøgelser blandt dimittender og mediearbejdsgivere og været på besøg på de tre uddannelsessteder.

Hemmelige rapporter på journalistuddannelser

KLAGE. På journalistuddannelserne, hvor der undervises i offentlighedsloven, læses paragrafferne om aktindsigt vidt forskelligt.

Journalisten har søgt om aktindsigt i tre rapporter, som journalistuddannelserne på DJH, SDU og RUC har udarbejdet til Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

For øjeblikket står EVA for at evaluere de tre journalistuddannelser. I forbindelse med det arbejde har hver af de tre uddannelser udarbejdet en rapport, hvor de evaluerer deres egne uddannelser.  

Journalistens anmodninger om aktindsigt i de tre selvevaluerings-rapporter endte med to afslag og en tilsendt rapport.

På Danmarks Journalisthøjskole mener rektor Kim Minke og pressejurist Oluf Jørgensen, at Journalisthøjskolen ifølge offentlighedsloven har pligt til at udlevere rapporten.

Derimod fik Journalisten afslag fra Institut for Journalistik på Syddansk Universitet og fra journalistuddannelsen på Roskilde Universitetscenter.

I afslagene fra de to uddannelser henvises til den lov, der definerer EVAs arbejde. I loven står blandt andet, at evalueringsinstituttets sager først er omfattet af
offentlighedsloven, når den endelige evalueringsrapport er færdig – til maj er evalueringen af de tre journalist-uddannelser færdig.

Oluf Jørgensen mener ikke, at journalistuddannelserne kan holde selvevalueringsrapporterne tilbage ved at henvise til evalueringsinstituttets lov.

»Der er jo søgt om aktindsigt på journalistuddannelserne og ikke hos Danmarks Evalueringsinstitut. Lige nu ville evalueringsinstituttet have kunnet afslå en anmodning om aktindsigt, men det kan journalist-
uddannelserne ikke. Journalistuddannelsernes papirer om evalueringen er ikke omfattet af undtagelsens ordlyd,« vurderer Oluf Jørgensen.

Journalisten har klaget over, at de to journalistuddannelser har afvist at udlevere deres selvevaluerings-
rapporter. /ab

Væk med blærerøvs-tid

LIGHED. 12 måneder i praktik er optimalt for de studerende på journalistuddannelsen på Syddansk Universitet (SDU). Vel at mærke hvis journaliststuderende fra de andre uddannelser også er i praktik i 12 måneder.

»Lige nu er vi i en meget ulig konkurrence med journalisterne fra DJH, der er 18 måneder i praktik. Når de som færdiguddannede skal søge job, er det klart en fordel, at de har været 18 måneder i praktik, men deres sidste seks måneder er til rent blær,« siger Vicki Brian Therkildsen, formand for KaJO, der er kredsen af journaliststuderende på SDU.

Hun mener, at praktikanter fra Danmarks Journalisthøjskole i de sidste seks måneder af praktikken er så dygtige, at de kan skrive super-artikler, der kan være en adgangsbillet til et arbejde.

»Men praktik er en læreperiode, og man kan lære det, man skal, på 12 måneder,« siger formanden for KaJO.

12 måneder til alle

FAIRNESS. Lige vilkår for alle praktikanter – uanset om de studerer i Århus, Odense eller Roskilde.

JR, kredsen af journaliststuderende på Roskilde Universitetscenter (RUC) håber på, at alle journaliststuderende i fremtiden skal 12 måneder i praktik. RUCs studerende mener nemlig, at de er oppe mod unfair konkurrence, når Journalisthøjskolens studerende er 18 måneder i praktik.

»Praktikkens længde skal ikke være et konkurrence-parameter, når en nyuddannet journalist skal ud og finde job,« siger JRs formand, Katrine Birkedal Christensen.


Bevar 18 måneders praktik

HÅNDVÆRKER-ÅND. En rigtig, rigtig dårlig ide. Det er, hvad KaJ, der er kredsen af journaliststuderende på Danmarks Journalisthøjskole, har at sige til ideen om at skære seks måneder af praktikken.

I øjeblikket er Journalisthøjskolens studerende som de eneste i praktik i 18 måneder.

»På vores skole er 18 måneder den rigtige praktiktid. Journalisthøjskolen skal fortsat være en praksis-nær og håndværksorienteret skole, og deri indgår de 18 måneders praktik som et særdeles brugbart og godt element. Det bliver en forringelse af vores uddannelse, hvis vi kun får 12 måneder i praktik,« siger Kenni Leth, formand for KaJ.

For øjeblikket undersøger KaJ, hvad praktikanterne mener om deres praktik. Formanden for KaJ forventer, at undersøgelsen på linje med tidligere undersøgelser viser stor tilfredshed med praktikken og praktiktidens længde.

0 Kommentarer