Journalistikken bliver forringet

 

 

Fyns Amts Avis' hovedindtægt er væk. Det betyder, at avisen må skære, og chefredaktøren erkender, at det vil gå ud over den journalistiske kvalitet.

Fyns Amts Avis har i flere år tjent gode penge på at dele reklamer ud for FDB. Det er slut nu. FDB har fundet en anden, Fyns Amts Avis mangler pengene og skal spare.

"Det vil gå ud over den journalistiske kvalitet," konstaterer chefredaktør Ole C. Jørgensen fra den sydfynske avis.

Firmaet A/S Svendborg Avis, der ifølge formålsparagraffen skal udgive en avis, ejer ud over Fyns Amts Avis også Tryksagsomdelingen Fyn, fem ugeaviser og et trykkeri, men det er tryksagsomdelingen, der skaffer pengene til avisdriften.
Deres hovedkunde har i flere år været FDB, men da FDB valgte at prøve markedet af, tabte Tryksagsomdelingen Fyn licitationen. Dermed røg avisens største indtægtskilde.

Ingen vil oplyse, hvor stort et beløb amts-avisen mister, kun at det er stort. Tillidsmanden illustrerer det ved at sige, at avisens ene ben er blevet savet af.

"Vi skal ud og spare en frygtelig masse penge," siger Ole C. Jørgensen og tilføjer, at alle afdelinger må regne med fyrin-ger. Han regner med at have styr på omfanget i løbet af februar.

Også tillidsmanden Finn Arne Hansen tror, at avisen bliver dårligere.

"Jeg kan ikke se, hvordan vi kan lave den samme gode lokalavis med en kraftig beskåret redaktion," siger Finn Arne Hansen. Han glæder sig dog over, at ledelsen har sagt, at avisen ikke er i fare for at lukke.

Medarbejderne er ifølge tillidsmanden bitre og skuffede over, at avisen er kommet i denne situation.

"De skiftende ledelser burde have forudset og forebygget denne situation. Vi har haft store indtægter på tryksagsomdeling, og en fornuftig ledelse burde have fundet ud af at investere de penge. I stedet har skiftende ledelser strøet om sig med kasketter og firmabiler. Nu hvor vi mister pengene fra tryksagsomdelingen, er der en vrede og bitterhed over, at pengene ikke er blevet investeret i fremtiden," siger Finn Arne Hansen.
A/S Svendborg Avis' egenkapital er vokset gennem de seneste år, men Ole C. Jørgensen mener ikke, den er så stor, som den burde være, så der kan ikke blive tale om at tære på egenkapitalen.

Han tør ikke sige, om udsigten til en ringere avis også vil medføre, at oplaget falder yderligere.

"Vi kan risikere alt. Jeg ved det ikke, men avisen er et samlingspunkt for lokalområdet. Jeg føler, vi laver en af Danmarks bedste aviser, måske den bedste, og jeg tror, vi er rustede til at tage det her," siger chefredaktøren.
Med et jysk udtryk kalder han det for en træls situation, men siger samtidig, at hvis der ikke bliver gjort noget nu, så vil det betyde, at avisen skal lukke på længere sigt.

Ole C. Jørgensen blev chefredaktør i 1999. Før ham var det Karsten Madsen, der kom til i 1997, han afløste Arne Mariager, der tiltrådte i 1989. Før da sad Uffe Riis Sørensen på po-sten fra 1986. Han afløste Erik Erngaard.

0 Kommentarer