Journalistik og grafiske fag stadig populære

De videregående uddannelser vånder sig under færre ansøgere og mindre taxametertilskud. Men journalistik og grafiske fag er som altid populære.

De videregående uddannelser vånder sig under færre ansøgere og mindre taxametertilskud. Men journalistik og grafiske fag er som altid populære.

’Alle optaget, ledige pladser’. Sådan står der ud for langt de fleste af de videregående uddannelser, som Den Koordinerede Tilmelding netop har opgjort i den årlige statistik.

Men både journalistik og de grafiske fag har som altid masser af ansøgere. Således har Journalisthøjskolen i år 1263 ansøgere til sine 267 pladser, hvoraf de 856 havde det som første prioritet. Journalistuddannelsen på SDU havde i alt 305 ansøgere til de 74 pladser.

Uddannelsen i grafisk kommunikation, som udbydes af Den Grafiske Højskole samt Syd University College, havde i alt 846 ansøgere til 103 pladser.

Eneste undtagelse blandt medieuddannelserne er ’Medieproduktion og ledelse’ på Den Grafiske Højskole, hvor der rent faktisk er ledige pladser ud over de 39 optagne.

Den samlede oversigt over optagene kan læses her.

0 Kommentarer