JOURNALISTIK FOR TEKNIKERE

Danske radio- og tv-stationer flytter i stigende grad teknikere over til et journalistisk arbejde.

Danske radio- og tv-stationer flytter i stigende grad teknikere over til et journalistisk arbejde.

Derfor er Center for Journalistik og Efteruddannelse gået i gang med at udvikle en helt ny uddannelse, en såkaldt Vi-deregående Voksenuddannelse(VVU), der skal udfylde behovet for en kompetencegivende journalistisk videreuddannelse for folk med erfaring fra elektroniske medier.

I øjeblikket ligger uddannelsen til godkendelse i Undervisningsministeriet. CFJE håber, at de første studerende kan påbegynde uddannelsen, der vil tage halvandet år, den første september 2000.

Indholdet af undervisningen vil være en blanding af værkstedsundervisning i journalistiske metodefag og medieteoretiske forelæsninger.

For at komme i betragtning til den nye uddannelse, skal man kunne dokumentere mindst tre års erfaring med produktion i de elektroniske medier.

0 Kommentarer