Journalisthøjskolen forsømmer muligheden for at hjælpe de små

PRAKTIK. Journaliststuderende på vej i praktik får på puklen for kun at søge de store steder hen og for kun at ville bo i København eller Århus.

PRAKTIK. Journaliststuderende på vej i praktik får på puklen for kun at søge de store steder hen og for kun at ville bo i København eller Århus.

I november konstaterede Journalisthøjskolens praktikvejleder, "at man kan fodre svin med praktikanter på Politiken". Samme vejleder var samtidig "stærkt utilfreds med de studerendes villighed".
I stedet for at stikke negativt til de studerende bør Journalisthøjskolen spørge sig selv:
Kan vi gøre noget for at vække interessen for lokaljournalistik?

– 1. årsopgaven på 2. semester har ry for at være den sværeste eksamen på studiet. Produktet skal være undersøgende journalistik, og det er ekstremt svært at få godkendelse til at lave noget, der ikke henvender sig til … et landsdækkende dagblad! Hvorfor må de studerende ikke lave undersøgende, afslørende journalistik i et lokalsamfund?

– Skolen reklamerer med, at de studerende på 3.semester "sprøjter lokalnyheder ud". Men nyhederne er fra Aarhus, landets andenstørste by. Kunne man flytte produktionen til Vestjylland, Sønderjylland eller bare 20 kilometer væk fra Aarhus?

– På SDU låner de studerende en bil, hvis de skal derhen, hvor de offentlige transportmidler hverken har skinner eller asfalt at køre på. Kan lånebiler gøre det nemmere for os at vælge kilden på landet?

– Jeg har kun mødt gæsteundervisere fra TV 2, JP, Ekstra Bladet og DR. Hvorfor er der ingen gæsteundervisere fra Thisted eller Bogense?

Ved den seneste panikdag i starten af maj fik vi studerende denne med på vejen:
"De studerende opfatter jo nærmest alt andet end København og Aarhus som udkantsdanmark."
I mine øjne er det faktuelt forkert. Statistikken viser, at 12 steder ikke fik én eneste ansøgning i år. 10 ud af de 12 har adresse i indre København.

9 af de 10 steder er kommunikationsstillinger. Hvorfor? Jo, fordi de studerende fra Journalisthøjskolen ikke aner, hvad kommunikation er. Det er nemlig ikke på skemaet før praktikken.

Selv er jeg verdens gladeste praktikant på Politiken. Jeg håber ikke, jeg hverken er for snobbet eller fin til Aabenraa eller Ringkøbing. Men lokaljournalistik har aldrig fyldt en halv dag på skolen, som trods alt varmer os op til praktik.

– Mette Albæk, 6. semester på DMJX

3 Kommentarer

Mette Albæk
14. JUNI 2011
Re: Journalisthøjskolen forsømmer muligheden for at hjælpe

Kære Jan

Jeg har været i udlandet og derfor først nu fået mulighed for at svare på din kommentar.

Først og fremmest vil jeg gerne beklage, hvis mit indlæg - eller udfald som du kalder det - fremstår som en personlig kritik af enkelte undervisere. Sådan var det bestemt ikke ment.

Jeg skrev læserbrevet, fordi det føles som om, at ved hver eneste panikdag skal vi studerende forsvare, at vi søger de store steder hen. Derfor efterlyste jeg, på skolens 1.del, mere introduktion til lokalmedierne. Jeg er helt klar over, at nogle af mine forslag koster penge, også penge som skolen ikke har.

Du skriver til mig, at du 15-20 gange har været vejleder på 1.årsopgaven, og jeg medgiver, at du selvfølgelig har en bedre forudsætning for at konkludere, om de studerende skriver opgave fra et lokalsamfund. Jeg har bare aldrig selv set en 1.årsopgave omhandlende en lokal sag - hverken i min vennekreds på semestret eller blandt de opgaver, jeg har læst igennem i De Studerendes Råd. Som Asbjørn Andersen også påpeger, kunne man måske gøre lidt mere opmærksom på, hvad en god udredende historie fra et lokalsamfund eksempelvis kunne være.

Som du påpeger kommer de studerende, der bevæger sig væk fra Århus, ofte beriget tilbage. Men ikke alle studerende orker at tage bare til Randers, skriver du. Det er jeg sådan set ikke uenig med dig i - men jeg har heller ikke påstået, at de studerende er lige gode til at komme ud af huset.

Venlige hilsner
Mette Albæk

Asbjørn Andersen
11. JUNI 2011
Re: Journalisthøjskolen forsømmer muligheden for at ...

Kære Mette og Jan

 Denne problemstilling var bla. en af dem, der blev taget op på GF, nemlig, hvad kan skolen gøre for at gøre det mere atrakttivt at komme i praktik i udkantsdanmark. Jeg mener ikke, at der er nogen tvivil om, at skolen gerne vil, at vi laver en lokal udredende historie, men gør de noget for at gøre opmærksom på, hvilke historier det f. eks. kunne være. Det har jeg i hvert fald ikke oplevet, udover et lille oplæg fra en journalist fra Århus Stiftstidende. 

Det er en god idé med låne/dele bilen, men der skal en del biler til for at alle har lige muligheder for at låne en. Hvis der kun var en, så kunne jeg godt forestille mig, at den rimelig presset. 

 Iøvrigt er jeg glad for min praktikplads på DR Syd i Aabenraa. 

 Med Venlig Hilsen

Asbjørn Andersen

Formand for KaJ

3. sem. 

Jan Dyberg, lektor, Journalisthøjskolen
1. JUNI 2011
Re: Journalisthøjskolen forsømmer muligheden for at hjælpe de ..

Kære Mette.

Det er helt surrealistisk at læse dit udfald. Og irriterende. For det meste holder ikke en meter, og jeg undrer mig over, hvad i alverden du bygger dine påstande på. 

For hvis der er noget, vi undervisere ofte opfordrer de studerende til, så er det at komme "ud i marken". Væk fra Aarhus. Til Skjern, Brovst, Næstved og Ringe. Når det overhovedet er berettiget. Og ja, ofte er det meget svært at overbevise nogle studerende om, at der kan være grund til at tage bare til Randers. Men dem, der gør det, kommer ofte berigede tilbage.
Dine påstande holder simpelthen ikke, Mette.

Og hvad er det for noget med, at det er "ekstremt svært at få godkendt noget, der ikke er landsdækkende" til den afsluttende eksamen på 2. sem (som i øvrigt ikke skal være "Undersøgende journalistik", men "kun" "problemudredende").
Jeg er meget interesseret i, hvad du bygger den påstand på. Jeg kan ikke mindes at have hørt kolleger sige noget, der bage peger lidt i den retning - overhovedet ikke.. Tværtimod klapper vi ofte i vores små hænder, når studerende har taget hul på at udrede lokale/regionale problemstillinger. 

"Lokaljournalistik har aldrig fyldt en halv dag på skolen". Hallo! Det har "Landsdækkende journalistik" som begreb heller ikke. Om gode historier bliver lavet lokalt eller landsdækkende er jo ligegyldigt. Så nej, der står ikke "lokaljournalistik" eller "landsjournalistik" noget sted på skemaet. Men det skorter altså ikke på opfordringer til at "go local", når der skal findes historier og kilder/cases.

Jeg er sgu lidt rystet - og irriteret - over, at du forsøger at tegne så misvisende et billede af undervisningen.

Hrmf!