Journalistgruppe i DJ

Dansk Journalistforbund gør for lidt for journalisterne, mener tænketank, der nu inviterer til oprettelse af en journalistgruppe. »Journalistikken skal have en klarere stemme i forbundet,« siger initiativtager.

Medlemsudviklingen betyder, at journalister fylder mindre i forbundet, mener Rasmus Mark Pedersen, en af initiativtagerne til en journalistgruppe i Dansk Journalistforbund. Gruppen indkalder til møde 7. januar og ønsker at holde stiftende generalforsamling inden sommerferien.

»Journalistikken skal have en klarere stemme i forbundet end i dag, hvor formandskabet skal bøje sig over flere forskelligrettede holdninger og kasketter,« siger Rasmus Mark Pedersen, journalist og tillidsmand på Radio24syv.

Rasmus Mark Pedersen ønsker, at DJ skal tegne en tydeligere journalistisk profil.
»Når der er en offentlig debat, skal DJ kunne kaste sig ind i den med liv og sjæl og ikke tage hensyn til de forskellige interesser, der er i forbundet,« siger han og nævner, at DJ i sagen om DSB og Waterfront for eksempel »lurepassede alt for længe«, fordi DJ både repræsenterer kommunikatører og journalister i DSB.

Gruppen skal omfatte fastansatte og freelancere, der arbejder med journalistik under de presseetiske regler, siger Rasmus Mark Pedersen, der ”også er lydhør over for andre definitioner”.
»Enkelte medlemmer vil sikkert være i både journalistgruppen og kommunikationsgruppen,« siger han.

Men får gruppen ikke svært ved at tale journalisternes sag, hvis I også skal tage hensyn til kommunikationsfolkene?
»Det er det, der er pointen. Vi skal på ingen måde tage hensyn til kommunikatører. Jeg er ragende ligeglad med deres faglighed. Men enkelte freelancere leverer kommunikation en dag, journalistik en anden. De kan have en fordel af os i den publicistiske del af deres arbejde,« siger han.

Formand på Kreds Fyn Finn Arne Hansen, der har arbejdet som pressechef, støtter tanken. Han fremhæver, at DJ’s mulige fusion med Kommunikation og Sprog, der stort set ikke har journalister i medlemskredsen, øger behovet.

Men er det en fordel for kommunikationsfolk som dig, at der kommer en journalistgruppe?
»Jeg tror, det er en fordel for journalisterne med en gruppe, hvor de kan pleje deres identitet og afgrænse sig i forhold til kommunikatørerne. Vi har jo forskellige roller,« siger Finn Arne Hansen.

Tanken om gruppen blev født i 2012, og initiativtagerne sendte deres første papir til hovedbestyrelsen i marts, hvor DJ fik mandat til at undersøge en fusion med KS.
»Som journalister kommer vi i mindretal, hvis vi bliver lagt sammen med Kommunikation og Sprog, og så bliver der måske truffet andre beslutninger end i dag. Med vores gruppe står vi stærkere,« siger Rasmus Mark Pedersen. Og selv hvis fusionen glipper, er der behov for en journalistgruppe, mener han.
»Der er så mange forskellige fagligheder, der skal betjenes, og man betjener ikke journaliststanden godt nok.«

DJ’s formand, Mogens Blicher Bjerregård, siger, at det vil være godt med et forum, hvor den journalistiske profession er i centrum.
»Det er helt klart op til medlemmerne, om dette præcise behov er til stede,« siger han.

Han afviser, at Dansk Journalistforbund lurepasser, når det gælder om at tale journalisternes sag. Han henviser til nye vejledende regler for god presseskik, forarbejdet til en ny mediestøtte og en plads i det nye whistleblowerudvalg.
»Og senest har jeg sat overvågning og kildebeskyttelse på dagsordenen og endnu en gang offentlighedsloven, efter at vi har set de mange undtagelser for aktindsigt i offentlige selskaber,« forklarer Mogens Blicher Bjerregård.

Hvis tillidsmand på Berlingske Uffe Gardel skal støtte en journalistgruppe, skal den have mandat til at forhandle overenskomster og føre mediepolitik om for eksempel mediestøtte og offentlighedslov på vegne af DJ.
»En journalistgruppe skal have reelle kompetencer, ellers kan det være lige meget,« siger han. Den vision vil reelt betyde, at DJ får et forbund i forbundet.
»Det er muligvis den rigtige vej at gå,« siger Uffe Gardel.

En journalistgruppe skal dog ikke ud og forhandle overenskomster, mener Mogens Blicher Bjerregård.
»Det er DJ som organisation, der forhandler overenskomster.«

Når det gælder mediepolitik, vil en eventuel journalistgruppe spille en vigtig rolle og gerne med synlige eksperter på området, siger han.
»Til gengæld er det vigtigt, at DJ centralt varetager de overordnede interesser og selvfølgelig i samråd med vores egne eksperter.«

0 Kommentarer