Journalistforbundets Hovedbestyrelse

 Der kom to nye ansigter ind i forbundets hovedbestyrelse. Det er Mette Cramon og Mette Curdt.

 
Der kom to nye ansigter ind i forbundets hovedbestyrelse. Det er Mette Cramon og Mette Curdt.

Forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård blev genvalgt uden modkandidater. Valgsnak: "Journalistforbundet skal have flere aftaler på freelance-området, så medlemmerne er godt rustet til de mange nye arbejdsformer."

Thomas Szlavik, tillidsrepræsentant på Ekstra Bladet, genvalgt med 214 stemmer. Valgsnak: "Arbejdsløsheden er DJs største problem i disse år. Det rammer hårdt for den enkelte, og det rammer i flæng."

Mette Cramon, stedfortrædende tillidsrepræsentant på JydskeVestkysten, nyvalgt med 208 stemmer. Valgsnak: "Forbundets udfordringer bliver set fra min næsetip udviklingen i retning af et løsarbejderfag."

Lars Lindskov, formand for pressefotograferne, genvalgt med 200 stemmer. Valgsnak: "Faglig solidaritet lyder efterhånden som noget oldnordisk fra det tidligere årtusind, men jeg føler nu, en moderne fagforening gerne må have det som en del af det faglige fundament."

Uffe Gardel, fællestillidsmand i Det Berlingske Hus, genvalgt med 194 stemmer. Valgsnak: "Vi skal værne om vores overenskomster. Hvor det er nødvendigt, skal vi tilpasse dem, så både medlemmer og arbejdsgivere kan leve med dem."

Carsten Lorenzen, Nordjyllands Radio, genvalgt med 164 stemmer. Valgsnak: "Ledigheden er det største problem for mange medlemmer – og den sætter solidaritet og overenskomster under pres."

Morten Uhrenholdt, DR, genvalgt med 159 stemmer. Valgsnak: "Mens mediebranchen er ude i de værste omvæltninger og kriser, jeg kan mindes, så er det forbund, jeg i mange år har levet intenst med, mere og mere præget af kævl og bævl og stridigheder uden perspektiv."

Mette Curdt, næstformand i Kreds 1 og bestyrelsesmedlem i Forum for Billedmedieoversættere, nyvalgt med 148 stemmer. "Jeg stiller ikke op, fordi jeg er kvinde, freelancer eller billedmedieoversætter. Jeg stiller op, fordi forbundet kan kvaje sig godt og grundigt, blive sat på plads og stadig være vores forbund."

Hovedbestyrelses-medlemmer, som ikke var på valg 2003:
Fred Jacobsen
Per Hansen
Helle-Karin Helstrand
Finn Arne Hansen
Peter Thornvig
Kristian Melgaard
Kirstine Baloti

Læs også: Styrket formand fik smæk, Delegeretmødet vildledt, Arbejdsløshed på læberne, Valgt fra, Sløvt fremmøde, Brugsanvisning til bijobregel, Demokratiet nedlagde demokratiet, Delegeretmøde hvert år, Den store kontingentkomedie, 20 kr. mere i kontingent, DJ accepterer virkeligheden,Overfladisk og spændende, DR-ansatte efterlyser bedre pli, Når magten selv tager magten, 421.000 til Safety Fonden og Kampstjernen Mette

 

0 Kommentarer