Journalistforbund anbefaler flere spindoktorer

Demokratiet ville have godt af flere særlige rådgivere i ministerierne, mener kommunikationschef i Dansk Journalistforbund Esben Ørberg.

Demokratiet ville have godt af flere særlige rådgivere i ministerierne, mener kommunikationschef i Dansk Journalistforbund Esben Ørberg.

Fogh-regeringen har omkring 52 informationsmedarbejdere ansat til at rådgive sig. Heraf er de 15 ansat som særlige rådgivere fordelt på 18 ministerier. Kommuniktionschef i Dansk Journalistforbund Esben Ørberg vurderer, at der i alt er ansat over 300 informationsmedarbejdere under staten, hvis man også tæller styrelserne med. Og det er slet ikke for mange. Tværtimod.

»Der kunne sagtens være flere, for der er masser af opgaver,« siger Esben Ørberg.

B.T. skrev søndag, at antallet af spindoktorer er tredoblet over de seneste tre år. Men Esben Ørberg oplyser, at antallet af særlige rådgivere er på niveau med det, der var under Nyrup-regeringen. Sammenlignet med andre vestlige lande og Danmarks størrelse er der ifølge Esben Ørberg ikke tale om usædvanligt mange presserådgivere.

Til B.T. sagde Socialdemokraternes politiske ordfører, Henrik Sass Larsen, søndag, at det ikke længere er til at skelne statsmagten fra partiapparatet. Men det mener Esben Ørberg er udtryk for politisk drilleri.

»Det er rigtigt, at oppositionen kritiserede Socialdemokraterne for at opruste med spindoktorer, og nu er det så Socialdemokraterne, som kritiserer. Jeg anser dette drilleri for at være en del af den politiske naturlov. Men der er ikke meget realitet bag beskyldningerne,« siger Esben Ørberg.

Han sad i et udvalg nedsat af Folketinget i 2003, som halvandet år efter udgav en betænkning om embedsmænds rådgivning og bistand. Udvalget anbefalede, at et rimeligt niveau af særlige rådgivere ville være på mellem en og to i hvert ministerium.

»Fogh fulgte de fleste af udvalgets anbefalinger, men han meldte ud, at ministerierne kun måtte ansætte én særlig rådgiver. Men arbejdspresset er enormt. Rådgiverne er jaget vildt døgnet rundt. Kampen om ministrenes tid er skærpet betydeligt, og der er langt flere krav om politiske udmeldinger. I konfliktministerierne ville det give bedre betjening af ministeren og dermed også af pressen, hvis der var to, der kunne dele opgaven,« siger Esben Ørberg.

Det handler ganske enkelt om at skabe størst mulig åbenhed i demokratiet.

»For borgere og medier er det vigtigt, at ministerierne er i stand til at kommunikere professionelt. God formidling og god pressebetjening er en del af det moderne demokrati. Vi har alle krav på at vide, hvad vores skattekroner går til,« siger Esben Ørberg og fortsætter:

»I det hele taget sætter medierne i langt højere grad end tidligere rammerne for politikken – og politikerne må derfor tilpasse sig mediernes egne strategier for at sætte dagsordenen. Derfor er ministerierne blevet mere professionelle i pressebetjeningen – og i kommunikationen med offentligheden. Professionaliseringen kommer bl.a. til udtryk i den enorme mængde viden, som ministeriernes hjemmesider er blevet udstyret med,« siger Esben Ørberg.

5 Kommentarer

jian babai
6. JANUAR 2009
Re: Journalistforbund anbefaler flere spindoktorer

jeg vil gerne hør om hvilken rolle spindoktor har i demokratiet?

Holger Mehlsen
2. APRIL 2008
Re: Journalistforbund anbefaler flere spindoktorer

Spindoktorer er den siddende regerings opfindelse. Udgangspunktet var en oprustning, et værn mod medierne kritiske spørgsmål. Vi har ikke set en oprustning i samme grad hos medierne, som med en stadig yngre og uerfaren gruppe af journalister, i stor udstrækning køres rundt i manegen af regeringens spindoktorer. Derfor er det noget overraskende, at journalistforbundet anbefaler centraladministrationen at opruste yderligere, til skade for demokratiet.

Esben Ørberg
11. MARTS 2008
Re: Journalistforbund anbefaler flere spindoktorer

Betænkning 1443 foreslog, at en minister kunne knytte op til tre særlige rådgivere til sig. Det forslag støttede Dansk Journalistforbund i 2004 og det gør vi fortsat. Det kan være velbegrundet, hvis ministeren ønsker at ansætte nogle få særlige rådgivere med forskellig baggrund og/eller kompetencer for at dække forskellige funktioner for ministeren. Det kan være presserådgivning, politisk rådgivning eller taleskrivning. Betænkningen, som DJ var med til at udarbejde, siger dog også, at et større antal særlige rådgivere vil komme til at udgøre en særskilt politisk-taktisk rådgivningsenhed, som på en uhensigtsmæssig måde er koblet bort fra ministeriets faglige rådgivning og sagsbehandling.

 

Regeringen har truffet det politiske valg, at der højst bør ansættes én særlig rådgiver pr. minister.

 

Når det drejer sig om borgeroplysning – som bl.a. formidles af de flere hundrede kommunikationsmedarbejdere i styrelser, direktorater og selvstændige statslige virksomheder – har danskerne brug for endnu mere og bedre oplysning om, hvad skattekronerne anvendes til. Denne forpligtelse har ikke blot centraladministrationen, men også kommuner og regioner. Og det er bestemt ikke vores indtryk, at der er for mange hænder til at løse denne opgave – tværtimod.

 DJs holdning kommer i øvrigt til udtryk her: http://www.journalistforbundet.dk/sw3947.asp Betænkning 1443 om embedsmænds rådgivning og bistand findes her:http://www.fm.dk/1024/visPublikationesForside.asp?artikelID=6565&soegeord=Embedsmænds%20rådgivning%20og%20bistand 

Esben Ørberg

Kommunikationschef

Dansk Journalistforbund

Bodil Rohde
11. MARTS 2008
Re: Journalistforbund anbefaler flere spindoktorer

Det kan godt være, at kommunikationschef Esben Ørberg mener, at demokratiet vil have godt af flere spindoktorer til. Men det er forhåbetlig ikke Dansk Journalistforbunds mening. 

Venlig hilsen
Bodil Rohde
Bodil Rohde
11. MARTS 2008
Re: Journalistforbund anbefaler flere spindoktorer

Det kan godt være, at kommunikationschef Esben Ørberg mener, at demokratiet vil have godt af flere spindoktorer.  Men det er forhåbetlig ikke Dansk Journalistforbunds mening. 

Venlig hilsen
Bodil Rohde

Flere