Lønstatistik

DJ-medlemmers startløn er blevet udhulet: Burde ligge 5.000 kroner højere

Startlønnen for nyuddannede DJ-medlemmer er steget med 2,7 % fra 2020 til 2021, men købekraften for dem er faldet. Artiklen er rettet den 14. februar 2022.

Artiklen er rettet den 14. februar: Det fremgik tidligere, at det er journalisters startløn, der er blevet udhulet. Det rigtige er, at det er alle nystartede DJ-medlemmers løn, der er blevet udhulet.

Det ligner umiddelbart en glædelig nyhed for nyuddannede DJ-medlemmer, når man skimmer Dansk Journalistforbunds lønstatistik for 2021.

Den viser nemlig, at startlønnen for nyuddannede er steget med 2,7 procent til 2021, efter at tendensen de senere år ellers har været, at startlønnen er faldet.

Det glæder formand for Dansk Journalistforbund Tine Johansen sig over.

”Stigningen nu er en afspejling af, at der er godt gang i beskæftigelsen igen, og det betyder, at nyuddannede DJ-medlemmer bliver ansat på en højere startløn end tidligere,” siger Tine Johansen.

Lønudviklingen betyder, at et nyuddannet medlem af Dansk Journalistforbund nu starter til en løn, der i gennemsnit ligger på 32.405 kroner om måneden. I 2007 var det beløb 30.632 kroner.

Købekraften er udhulet

Men lønstigningen er ikke så høj, som man kunne have ønsket.

”Skulle dimittendlønnen i perioden have fulgt med forbrugerprisstigningerne, burde den i oktober 2021 have været 37.389 kroner. Så i den sammenligning er startlønnens købekraft udhulet ret kraftigt,” står der i DJ’s lønstatistik for ansatte medlemmer.

Journalistforbundets formand, Tine Johansen, mener, at det er bekymrende, at lønnen ikke har fulgt med forbrugerprisstigningerne over længere tid.

”I løbet af nogle år er markedsprisen for en nyuddannet journalist faldet. Vi er bekymrede over, at lønniveauet over tid har været dalende, men nu vender det,” siger Tine Johansen.

Tine Johansen tilføjer, at det ikke er den enkelte, der mister købekraft, da man kun starter på dimittendlønsatsen en gang og alle år derefter ligger i kategorien ’gengangere’, hvis man ikke skifter arbejdsplads.

0 Kommentarer