Journalisters ideer vinder

Avisjournalister har stor indflydelse på, hvad de vil skrive om. Det er fortsat journalisterne – og ikke ledelsen – der bestemmer, hvilke historier aviserne skal bringe. Det mener journalisterne i hvert fald selv.

Avisjournalister har stor indflydelse på, hvad de vil skrive om. Det er fortsat journalisterne – og ikke ledelsen – der bestemmer, hvilke historier aviserne skal bringe. Det mener journalisterne i hvert fald selv.I en spørgeskemaundersøgelse blandt indlandsjournalisterne på Jyllands-Posten, Politiken og Berlingske Tidende svarer 74 procent af journalisterne, at de ”ofte” selv bestemmer, hvad de skal skrive om. 10 procent svarer sågar, at de ”altid” selv bestemmer, hvilke historier de vil arbejde på.

Det fremgår af en undersøgelse med deltagelse af 39 journalister, der indgår i ph.d.-afhandlingen ”En nyhed er en nyhed” skrevet af Gitte Gravengaard fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet.

Svarene viser, at ledelsen tilsyneladende bakker op om journalisternes prioritering af historier. I hvert fald svarer et stort flertal af journalister, at ledelsen sjældent afviser en ide til en artikel.
 
Ifølge Gitte Gravengaard er tallene udtryk for journalisternes selvbillede som relativt autonome og ikke styret af ledelsen. Spørgsmålet er imidlertid, i hvor høj grad journalisterne indirekte er socialiseret til at udvikle ideer, som falder inden for mediets kultur – og dermed passer til forventningerne.
»Der er ingen tvivl om, at der sker en socialisering af for eksempel nye medarbejdere, så de bliver en del af den redaktionelle kultur. Men ud fra spørgeskemaerne kan jeg alene konstatere, at journalisterne føler, at de har stor indflydelse på deres hverdag og på, hvilke historie-ideer de arbejder på. De mener, at de ledende medarbejdere kun i ringe grad afviser deres ideer,« siger Gitte Gravengaard.

Hun har ikke talt op, hvor ofte henholdsvis ledere og journalister beslutter, om en ide skal blive til en artikel.

Afhandlingen har især fokus på de historier, som ikke kommer i avisen, og ifølge spørgeskemaundersøgelsen er journalisternes nærmeste kollega faktisk den person, som journalister først henvender sig til for at få feedback på en ide. Det svarer 41 procent i undersøgelsen.
Andre journalister går først til den ledende redigerende, til redaktionschefen eller venter med at præsentere ideen til redaktionsmødet.
 
Besvarelserne viser i øvrigt, at en del indlandsjournalister møder på arbejde uden en eneste ide på blokken. 10 procent af journalisterne svarer, at det ”ofte” sker, mens 44 procent af journalisterne svarer, at det sker ”af og til”.
Spørgeskemaet blev sendt til 87 journalister, og 39 svarede, hvilket giver en svarprocent på 45. Det er lidt højere end andre tilsvarende undersøgelser af medierne.

0 Kommentarer