Journalisterne i DJ vil redde Åbenhedstinget

Journalisterne i DJ vil have forbundet til at sende penge til Åbenhedstinget, efter at DMJX har sløjfet økonomisk støtte til netværket. »Det her projekt er for vigtigt til at lade det synke i grus,« siger formand Rasmus Mark Pedersen

Fremtiden er usikker for netværket Åbenhedstinget, der arbejder for åbenhed i den offentlige forvaltning. I sidste uge besluttede Danmarks Medie- og Journalisthøjskole at sløjfe den økonomiske støtte til netværket. Det drejer sig om knap 150.000 kroner årligt.

Men i aftes besluttede interesseforeningen for journalister i Dansk Journalistforbund – Journalisterne – at kæmpe for at redde netværket.

»Vi har besluttet at donere 5.000 kroner til Åbenhedstinget med det vuns. Vi ved godt, at det ikke redder deres økonomi, men det er en akut saltvandsindsprøjtning, ind til de finder en mere varig løsning,« siger Rasmus Mark Pedersen, formand for Journalisterne og kandidat til DJ’s hovedbestyrelse.

Bestyrelsen i Journalisterne besluttede samtidig at lægge pres på DJ's ledelse for at sikre en større donation til netværket.

»Det her projekt er simpelthen for vigtigt til at lade det synke i grus. Åbenhedstinget skal reddes. Nu handler det bare om at finde ud af hvordan,« siger Rasmus Mark Pedersen.

Andre må gerne spæde til

En gruppe DJ-medlemmer har stillet et forslag om, at DJ støtter Åbenhedstinget med 150.000 kroner årligt, i første omgang i en prøveperiode på tre år. Forslaget skal til afstemning på delegeretmøde i slut april.

Journalisterne støtter forslaget, fastslår Rasmus Mark Pedersen. Han håber dog, at andre vil spæde til, så DJ ikke selv skal af med alle pengene.

»Alle i bestyrelsen støtter det forslag. Men hvis der kan findes 75.000 eller 100.000 kroner et andet sted, så lad os gøre det. Hvis man er lidt visionære i DJ’s ledelse, så går man nu ind i måneden inden delegeretmøde og prøver at finde penge andre steder. Men hvis det arbejde ikke bliver gjort, støtter Journalisternes bestyrelse forslaget om at give alle 150.000 kroner,« siger han.

Rasmus Mark Pedersen mener, at Åbenhedstingets overlevelse er særligt vigtigt de kommende år.

»Åbenhedstinget udfordrer offentlighedsloven, som ingen andre gør for øjeblikket. Det er en slags værktøjskasse for journalister, som vil grave i, hvad der foregår i magten. Det er et vigtigt arbejde, ikke mindst nu, hvor offentlighedsloven snart står til en revurdering. Ombudsmanden lægger pres på myndighederne, og så skal vi også som journalister presse på,« siger han.

Ja, det er symbolpolitik

Hvad skal DJ konkret gøre?

»DJ skal sætte sig for bordenden og finde en løsning. Jeg ville elske, hvis vores arbejdsgivere også gav penge til projektet, og der kommer et symbolsk beløb fra DR og andre medier. Jeg kan sagtens se en bredere finansiering, så DJ ikke skal betale gildet. Men hvis alle muligheder er udtømte, og Åbenhedstinget kun kan leve videre med en donation fra DJ, så er det noget, der skal være penge til i vores budget,« siger Rasmus Mark Pedersen.

I har i Journalisterne givet 5.000 kroner. Åbenhedstinget har mistet knap 150.000 kroner i støtte fra DMJX. Er det her ikke bare symbolpolitik fra jer?

»Jo, det er vel konkret symbolpolitik. Vi har et ret lille budget i Journalisterne, og pengene er allerede fordelt i år, så vi har set på, hvad vi kan undvære for de penge. For vores lille forening er det et relativt stort offer. Men jeg er med på, at det er en dråbe i havet. Det er et vigtigt signal for os, og det kan du godt kalde symbolpolitik. Men det er nogle gange sådan, politik bliver skabt, og det håber vi på her.«

Hvor skal de op til 150.000 kroner findes i DJ’s budget?

»Det må være relativt nemt at finde dem i et budget på 80 millioner. Der er masser af tilskud, der gives til den ene, den anden og den tredje ting. Det er ikke mig, der har stillet forslaget, men jeg har intet imod, at DJ for eksempel har 150.000 kroner mindre i overskud,« siger Rasmus Mark Pedersen.

4 Kommentarer

Maria Becher Trier
10. APRIL 2015
Kære Jens,

Kære Jens,

Jeg er ikke sikker på, at 150.000 kroner over tre år er præcis det beløb, som DJ skal støtte Åbenhedstinget med.

Jeg er heller ikke sikker på, at støtte skal tildeles gennem et forslag på delegeretmødet.

Men hvis jeg bliver valgt som næstformand eller hovedbestyrelsesmedlem vil jeg arbejde for, at DJ i en eller anden form yder støtte til Åbenhedstinget.

Jeg mener, at forbundet godt kan støtte netværk, som DJ-medlemmer er initiativtagere til og som mange DJ-medlemmer har gavn af.

Jeg har selv søgt penge fra kreds 1 til netværket Praktikantalliancen. De penge, vi i flere omgange har fået tildelt, har haft stor betydning for praktikanterne - men også for vejledernes lyst og muligheder til at drive netværket videre.

På hovedbestyrelsesmødet i tirsdags drøftede vi det fremsatte forslag. Vi er nu ved at se, om vi kan nå frem til et ændringsforslag til delegeretmødet.
Jens Ringberg
31. MARTS 2015
Jeg har stor respekt for jer
Jeg har stor respekt for jer de kolleger, der støtter forslaget - men alligevel..:
- Er I slet ikke betænkelige ved at DJ som faglig organisation skal træde til og holde hånden under noget, der i øvrigt er et helt privat foretagende - et netværk? Skal DJ have indflydelse eller indsigt for pengene, eller er det en ren tillidssag?
- Og er 150.000 bare et greb i kassen, uanset forbundets størrelse - jeg synes da det er et relativt pænt beløb (selv om det er "op til":-))

Dette i øvrigt skrevet i fuld sympati med formålet med Åbenhedstinget, naturligvis.
Maria Becher Trier
31. MARTS 2015
Åbenhedstinget arbejder for
Åbenhedstinget arbejder for at fremme praktiske løsninger for åbenhed i den offentlige forvaltning, domstole og Folketinget. Det gør de blandt andet ved at offentliggøre konkrete aktindsigtssager.

Det er lige nu et meget vigtigt arbejde. Blandt andet med henblik på, at den nye offentlighedslov om mindre end to år skal evalueres. Derfor skal vi samle al den dokumentation, som er mulig op til evalueringen.

DJ er gået sammen med Danske Medier om portalen offentlighedlov.dk. Her kan man indsende konkrete eksempler. Og det er et godt skridt på vejen. Jeg tror, at støtte til Åbenhedstinget og samarbejde med Åbenhedstinget vil være endnu et skridt i den rigtige retning.

Derfor mener jeg, at DJ bør støtte Åbenhedstinget. Jeg støtter Rasmus Mark Pedersens opfordring til, at DJ's ledelse indkalder arbejdsgiverne til et hurtigt møde for at udbygge det samarbejde, der allerede er etableret omkring åbenhed i det offentlige.

Bedste hilsner fra

Maria Becher Trier
(kandidat til næstformandsposten i DJ. Se mere på www.mariabechertrier.dk)
Villy Dall, HB-medlem
26. MARTS 2015
Hvis jeg har forstået det
Hvis jeg har forstået det rigtigt, er Åbenhedstinget nu helt uafhængig af DMJX, et netværk, en forening. Derfor kan jeg støtte forslaget om, at DJ støtter med op til 150.000 kr. om året i tre år. Pengene kan tages op af kassen, et beløb af den størrelsesorden kræver ikke besparelser på andre poster. Åbenhedstinget er vigtig at bevare netop nu, hvor vi i den kommende tid skal i gang med at evaluere offentlighedsloven. Det vil være dejligt, hvis også Danske Medier, DR og TV2 støtter. Derfor "op til".