’Journalisterne’ i DJ: Skær i underholdning frem for journalistik

Det er et demokratisk problem, at DR bl.a. vil sløjfe timenyheder på DR2 og skære bemandingen i DR Nyheder, mener foreningen ’Journalisterne’ i DJ: »Det er mærkeligt, at DR tager penge fra timenyhederne for i stedet at lave spil for børn på nettet«

DR’s ledelse fremlagde i går sit udspil til en spareplan, der lægger op til at skære 170-200 stillinger. I alt skal mediehuset spare 161 millioner kroner om året de næste fire år.

Besparelserne går blandt andet ud over timenyhederne på DR2, som nedlægges. Samtidig lægger ledelsen op til, at DR Nyheder skal spare 30-40 stillinger.

Netop besparelser på journalistikken bekymrer Rasmus Mark Pedersen, formand for interesseforeningen ’Journalisterne’ i Dansk Journalistforbund:

»Det er nogle voldsomme besparelser. Og det er samtidig nogle særdeles uheldige besparelser, fordi man går efter journalistikken. Netop det solide journalistiske indhold er en absolut kerneopgave for DR. Og i en situation som denne skal man fokusere på DR’s kerneopgave – og det er nyheder,« siger han.

Et demokratisk problem

Rasmus Mark Pedersen peger på, at nedskæringer i DR’s journalistik er særlig problematiske set i lyset af den generelle medieudvikling:

»Når vi ser på aviserne, så er der ikke længere salg i de væsentlige nyheder. Der er måske penge i de mindre væsentlige – dem med en funky overskrift eller en guide til at finde den bedste vaskemaskine. Men de historier, der virkelig kræver journalistisk saft og kraft, er der færre og færre, der vil betale for. Det er et alvorligt demokratisk problem for Danmark, at vi derfor i fremtiden bliver færre til at lave den journalistik,« siger han.

Rasmus Mark Pedersen er selv journalist og tillidsrepræsentant på Radio24syv.

Han peger desuden på, at der i takt med, at der blive færre journalister, samtidig bliver flere og flere kommunikationsansatte i de virksomheder og organisationer, som journalisterne skal lave historier om.

»Det er en situation, som et stolt demokrati burde gå ind og understøtte ved at opruste frem for at skære på medieområdet. Når vi ser fem eller 10 år frem i tiden, er der brug for journalistisk oprustning snarere end nedrustning,« siger han.

Timenyheder frem for spil til børn  

Men politikerne har jo besluttet, at DR skal spare. Hvordan skulle ledelsen ellers have fundet besparelserne?

»Når situationen nu er, som den er, burde besparelser på bygninger og administration stå først for. Og hvis man overhovedet skal skære i indholdsproduktionen, burde man skære i for eksempel underholdning frem for nyheder. Jeg synes, det er mærkeligt, at DR tager penge fra timenyhederne for i stedet at lave spil for børn på nettet. Den slags er der jo mange andre derude, som kan lave,« siger Rasmus Mark Pedersen.

Ifølge DR’s generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, har DR haft fokus på, at langt hovedparten af besparelserne bliver hentet på effektiviseringer i DR frem for programbesparelser og afskedigelser:

»Vi har ændret workflow i DR Nyheder, vi skal producere mere effektivt. Men man kan ikke sige, at der bliver mindre journalistik,« udtalte hun i går til Journalisten.

Lyder det ikke, som om DR netop gør det, du efterspørger – altså skærer mindst muligt i journalistikken og antallet af medarbejdere?

»Det er en rigtig kuglerammespecialist, der kan komme frem til, at et ændret workflow og øget effektivitet alene gør forskellen. Men jeg håber i mit inderste, at hun og resten af ledelsen har fundet en magisk løsning, der gør, at der bliver lige så lang tid til research og dybdeborende journalistik som førhen. Indtil jeg har set det, venter jeg med at stille op i jubelkoret,« siger Rasmus Mark Pedersen.

Præciseret 16.19: Vi havde kaldt 'Journalisterne' en specialgruppe. Det er rettelig en 'interesseforening'.

1 Kommentar

Ole Munk
11. SEPTEMBER 2014
Enig.

Enig.
Denne udvikling i DR er uhørt og bunder efter alt at dømme alene i DR-ledelsens ønske om at profilere sig på en ikke-defineret, semi politisk scene.
(PS. Jeg er arkitekt og kunne ikke drømme om at udføre hjerneoperationer, selvom lysten i visse tilfælde har til stede.)