Journalisterne fik kampvalg

En usædvanligt hurtig generalforsamling fik ekstra liv, da der opstod kampvalg om næstformandsposten i specialgruppen Journalisterne. Men udfordrer Allan Boye Thulstrup tabte til Bent Stenbakken

Det er gået stærkt med Journalisterne, som skal forene de klassiske journalister i Dansk Journalistforbund. Foreningen blev stiftet efter Fagligt Forum i 2014 og holdt sin anden generalforsamling efter delegeretmødet i Kolding.

»Det var lidt med bævende læbe, at vi stiftede foreningen, som der havde været snak om i to års tid på det tidspunkt. Men nu har 1.483 meldt sig ind, og det er hamrende flot,« sagde formand og medstifter Rasmus Mark Pedersen i sin beretning.

Kampvalg om næstformandsposten

Generalforsamlingen – hvor lidt over 30 medlemmer deltog – kom forsinket fra start, men var til gengæld hurtigt overstået. Dog var der et enkelt punkt, som skabte røre. Formanden genopstillede og blev hurtigt valgt, men da næstformanden genopstillede, meldte en modkandidat sig.

Allan Boye Thulstrup, tillidsrepræsentant på Herning Folkeblad og nyvalgt medlem af hovedbestyrelsen, stillede op mod den siddende næstformand, Bent Stenbakken fra Nordjyske.

Allan Boye Thulstrup havde tidligere på dagen tabt valget om posten som næstformand i Dansk Journalistforbund – som en af seks kandidater – til Tine Johansen.

Kampvalget trak en række kommentarer fra salen.

»Det er uheldigt, hvis vi skal til at skifte ud i ledelsen i startfasen. Jeg synes heller ikke, der behøver være to hovedbestyrelsesmedlemmer i ledelsen. Derfor synes jeg, at vi skal fastholde den nuværende næstformand,« sagde tillidsmand på Nordjyske Torben Duch Holm.

»Jeg synes, en næstformand skal være med til at drive værket. Og jeg synes faktisk, Allan nærmest har været næstformand i en periode,« sagde bestyrelsesmedlem Jørn Albertus.

Valgtaler

De to kandidater fik lov at forklare, hvorfor de stillede op til posten.

»Jeg har fået omkalfatret mit privatliv nu, så jeg får mere tid til det faglige arbejde. Derfor vil jeg gerne kaste noget mere tid i Journalisterne. Som menigt bestyrelsesmedlem har jeg ikke haft så meget indflydelse på foreningen, som jeg kunne have haft,« sagde Allan Boye Thulstrup.

Han afviste samtidig, at han er grundlæggende uenig med Bent Stenbakken om, hvad Journalisterne skal.

Bent Stenbakken understregede i sin valgtale, at han er modstander af en mulig fusion med Kommunikation og Sprog. En fusion, der mildest talt er sparket til hjørne, efter at delegeretmødet samme dag vedtog et forslag, der øger samarbejdet, men ikke nævner en fusion.

»Jeg gik ind i foreningen, fordi jeg ikke er begejstret for den fusion, man var i gang med dengang. Vi har tænkefrihed i Journalisterne, og jeg ved, at der er forskellige meninger om fusionen. Men hvis jeg bliver næstformand, så vil jeg blive ved med at sige, når arbejdet med fusionen fortsætter, at jeg ikke synes, det er en god idé,« sagde Bent Stenbakken.

Problemer med samarbejdet

Formand Rasmus Mark Pedersen lagde ikke skjul på, at der havde været problemer med at få formandskabet til at fungere.

»Der er måske lidt langt fra Aalborg til København, og det er lige så meget min skyld. Det gør bare, at vores samarbejde ikke har været helt optimalt. Men uanset hvem der bliver valgt, vil jeg samarbejde med dem begge, og jeg håber, at begge vil være at finde i bestyrelsen,« sagde Rasmus Mark Pedersen.

»Der er vel ikke ret meget længere til Aalborg end til Herning,« indvendte tillidsmand på Ekstra Bladet Anders Stoffer.

Han roste Bent Stenbakken for »hans store arbejde med den uenighed, der har været i forbindelse med fusionen, og det kompromis, der blev vedtaget her på delegeretmødet. Derfor støtter jeg op om Bent.«

»Jeg synes ikke nødvendigvis, Journalisterne skal have en holdning til fusionen. Jeg vil gerne have et formandskab, der svinger, og jeg savner en skarp profil som næstformand. Jeg ved, at Allan og Rasmus er gode sammen, for jeg kender jer. Derfor støtter jeg Allan,« sagde Marianne Fajstrup fra Berlingske. 

Afstemningen blev afgjort skriftligt og endte med en markant sejr til Bent Stenbakken. 23 stemte på ham, mens 10 stemte på Allan Boye Thulstrup.

Vil nive DJ

I beretningen fortalte formand Rasmus Mark Pedersen også, hvad Journalisterne agter at bruge kræfter på i det kommende år.

»Vi er ikke en arrangementsforening, for det er kredsene rigtig gode til. Vi er en politisk forening. Vi bliver set lidt som ungdomspartiet i det store parti. Vi skal ikke være fuldstændigt offensive i forhold til, hvad der foregår, men vi kan gå lidt længere og nive DJ, når der er behov for det.«

Han forklarede, at Journalisternes frivillige har brugt det forgangne år på at banke foreningen op, sørge for mange praktiske opgaver og rekruttere medlemmer. Den kommende tid vil i højere grad blive viet til de faglige diskussioner, som er formålet med foreningen.

»Vi er på vej med en kampagne mod de politikere, som har stemt for offentlighedsloven. Vi er på vej med en undersøgelse af, hvilke problemer vores fag er i for øjeblikket. Og vi har planer om en guide til, hvordan man er en god kilde. Det er ting, jeg ikke kan vise jer, fordi der er et arbejde i gang, som ikke er færdigt endnu,« sagde Rasmus Mark Pedersen.

Der var lige så mange kandidater til Journalisternes bestyrelse, som der er pladser: Syv. De valgte er Allan Boye Thulstrup, Martin Hammer, Niels Peter Arskog, Anne Serlev, Jørn Albertus, Pernille Mac Dalland og Jimmi Willemoes Jensen.

Der blev også valgt tre suppleanter: Lene Rimestad, Jette Sachs og Morten Mørch.

Rettet 3/5 klokken 19.39: Journalisten havde skrevet, at Journalisterne kan vælge delegerede, efter de er blevet en specialforening. DJ oplyser, at det ikke er tilfældet, da det gælder "specialgrupper", men ikke "specialforeninger". Journalisten beklager fejlen.

0 Kommentarer