Journalister: Sociale medier er en gave for os

Sociale medier gør journalistikken bedre. »Det er positivt at vi journalister ikke har eneret på at udtrykke os,« lyder det i undersøgelse blandt svenske journalister.

Sociale medier gør journalistikken bedre. »Det er positivt at vi journalister ikke har eneret på at udtrykke os,« lyder det i undersøgelse blandt svenske journalister.

63 procent af journalisterne i analysebureaet Cisions PR- og Journalistbarometeret 2012 mener, at medborgerjournalistik, dialog og sociale medier påvirker journalistikken positivt. Kun 19 procent anser påvirkningen for at være negativ.

Dermed er journalisters syn på sociale medier og brugerdialog langt mere positiv end man almindeligvis forestiller sig, siger markedsdirektør i Cision, Alexander Mason.

»At journalister skulle være imod sociale medier eller internettet i almindelighed er et forkert billede, der har hersket længe. Vores undersøgelse viser, at modviljen synes at være undtagelsen,« skriver Alexander Mason i undersøgelsen.

87 procent af journalisterne hilser de forbedrede mulighed for dialog med brugerne velkommen. 84 procent synes det er godt at medierne er blevet bedre til at fortælle om sine arbejdsmetoder.
»Det er positivt, at vi journalister ikke har eneret på at udtrykke os, og at vi kan få hug, når vi lavet er dårligt stykke arbejde,« lyderen kommentar.

80 procent af journalisterne på medier, hvor brugerne kan kommentere på nettet, svarer, at de læser brugerkommentarerne – og svarer, når det er passende.
Kun 6 procent læser ikke kommentarerne.

Alexander Mason spørger, hvordan det kan være at journalister på "gammelmedierne" ofte fremstilles af som modstandere af udvikling. Han tror, at det kan være, fordi der sættes lighedstegn mellem journalisters interesse og deres ejeres holdning til nye medier.  Mens journalisternes gerne vil i tættere kontakt med brugerne og få adgang til flere historier, ser medieejerne snarere sociale medier som tabsgivende virksomhed.

Undersøgelsen omfatter 1.043 journalister og kommunikatører og er lavet i januar og februar 2012.

Undersøgelsen viser også at:
• Mange journalister distribuerer deres artikler på især Facebook.
• Brugen af Twitter er vokset med 40 procent blandt journalistene på et år.
• 95 procent af journalisterne bruger Wikipedia, mens det kun gælder halvdelen af kommunikatørerne.

1 Kommentar

Steen Ole Rasmussen
22. MARTS 2012
Re: Journalister: Sociale medier er en gave for os

Svenske journalister: "Det er positivt, at vi journalister ikke har eneret på at udtrykke os..." (Hvor storsindede, rummelige og åbne er de ikke!)

"Dermed er journalisters syn på sociale medier og brugerdialog langt mere positiv end man almindeligvis forestiller sig..." (Man må sige om journalisternes syn på sig selv, at der skal ikke meget til, før de overraskes positivt)

Nu er der flere studerende journalistspirer, som er blevet taget i at fuske med citater og i lige frem at opdigte dem. For at sætte standen i perspektiv, så behøver man bare at citere den, der hvor den ærligt og redeligt afslører sig selv.