Journalister på DR Midt & Vest sendt til tælling

  Syv medarbejdere fra DR Midt & Vest i Holstebro har været langtidssygemeldt med stress gennem det seneste år. Medarbejderne beskylder programchefen for at være skyld i den dårlige trivsel på redaktionen. ARBEJDSMILJØ. Der blæser iskolde vinde i redaktionslokalerne på DRs regionalstation på den vestjyske hede.

Syv medarbejdere fra DR Midt & Vest i Holstebro har været langtidssygemeldt med stress gennem det seneste år. Medarbejderne beskylder programchefen for at være skyld i den dårlige trivsel på redaktionen.

ARBEJDSMILJØ. Der blæser iskolde vinde i redaktionslokalerne på DRs regionalstation på den vestjyske hede. DR Midt & Vests medarbejdere føler sig pressede, og i løbet af i år er syv ud af de 41 medarbejdere bukket under for presset og er eller har været langtidssygemeldt med stress eller stress-relaterede sygdomme. Seks af de syv medarbejdere er journalister.

Medarbejderne beskriver over for Journalisten en arbejdsplads, der er 'helt ude i tovene', som 'sejler rundt uden styring', og hvor 'klimaet gennem de seneste år er blevet helt uudholdeligt'.

Alligevel er der ifølge medarbejderne ikke blevet gjort noget for at løse problemerne, hverken af stationens leder, programchef Tyge Dinsen, eller længere oppe i DR-systemet, og tillidsrepræsentant Morten Bergholt mener, at situationen er gået i hårdknude.

»Vi skal simpelthen have hjælp udefra nu. Situationen er så fastlåst, at vi ikke selv kan løse den, så vi skal have nogle hammerdygtige konsulenter, om hvem man ved, at det resultat, de måtte nå frem til, vil man være nødt til at gøre noget ved i DR,« siger han.

Marianne Jakobsen er en af de syv langtidssygemeldte medarbejdere. I slutningen af juli måtte hun se sin verden krakelere, da hun bukkede under for stress. Marianne Jakobsen havde søvnproblemer, følte sig fuldstændig blank indeni, var ved at græde hele tiden og havde forhøjet blodtryk. Diagnosen var ikke til at tage fejl af: Stress.

»Det var skrækkeligt. Jeg havde set, hvordan mine kolleger var gået ned, og pludselig var det mig, der var offeret for den domino-effekt, der har præget stationen gennem det seneste år,« fortæller Marianne Jakobsen, der har været på DR Midt & Vest i knap otte år.

Marianne Jakobsen var før sin sygemelding tillidsrepræsentant på DR Midt & Vest og havde derfor fra første parket kunnet følge med i kollegernes vantrivsel på arbejdet, og hun gjorde ihærdige forsøg på at åbne ledelsens øjne for problemerne.

»Jeg var som tillidsrepræsentant inde og gøre Tyge Dinsen opmærksom på, at mange af mine kolleger fortalte mig, at de havde stresslignende symptomer, og at jeg selv var begyndt at mærke det. Der ville jeg være blevet glad, hvis det var blevet taget alvorligt, og ledelsen havde udvist en vilje til at gøre noget ved problemet,« siger hun.

Det gjorde den ikke. I stedet er langtidssygemeldingerne blevet tiet ihjel, og programchefen har over for medarbejdergruppen fastholdt, at sygemeldingerne skyldtes private problemer og noget, de øvrige medarbejdere ikke skulle blande sig i.

»Hver gang en kollega er blevet sygemeldt, har meddelelsen fra ledelsen været, at det har været nogle private problemer, men når man så snakker med dem, viser det sig jo, at det ikke er hele forklaringen. Ledelsen vil bare ikke indse eller indrømme, at der er et problem på stationen. Derfor lukker man øjnene,« siger journalist Henrik Mikaelsen.

Ifølge Henrik Mikaelsen – og flere andre af de medarbejdere, Journalisten har talt med – er problemerne på DR Midt & Vest ikke af nyere dato.

»Det der er sket i år er simpelthen, at korthuset er væltet, efter at klimaet mellem ledelsen og medarbejdergruppen igennem en årrække bare er blevet dårligere og dårligere,« siger han.

Eva Kristina Madsen har kun været på DR Midt & Vest i tre måneder, men har også oplevet en station, hvor temperaturen er på nulpunktet.

»Man skal ikke have været her ret længe, før man mærker, at det er en redaktion, hvor folk virkelig er pressede. Folk sidder og dukker sig bag skærmen, går ud i køkkenet eller på toilettet for at græde, og de fleste holder meget lav profil for ikke at komme i clinch med ledelsen,« siger hun.

Men medarbejdergruppen på stationen bærer også en del af ansvaret for at situationen i Holstebro er eskaleret, mener Eva Kristina Madsen.

»Vi har gjort os selv en bjørnetjeneste ved at løbe stærkere og stærkere og dække ind for hinanden i stedet for at fastholde ledelsen på dens ansvar i en situation som denne,« siger hun.

De medarbejdere på DR Midt & Vest, som Journalisten har talt med – hvoraf flere ikke vil stå frem med navn – pointerer, at der selvfølgelig er flere årsager til de mange langtidssygemeldinger, men en stor del af årsagen til den gordiske knude er programchef Tyge Dinsen.

Tyge Dinsens ledelsesstil bliver af medarbejderne karakteriseret som 'management by terror', 'diktatorisk', 'personforfølgelse' og 'manglende evne til at lytte og modtage kritik'.

»Den til tider meget topstyrede ledelsesstil har fuldstændig forpestet miljøet heroppe. Folk er bange og utrygge, og der er en meget trykket stemning på redaktionen,« siger Henrik Mikaelsen, og fortsætter:

»Det er forbløffende få, der tør rejse sig og sige Tyge Dinsen imod, for man risikerer altså at blive revet midt over. Jeg har flere gange bandet over, at mine kolleger ikke støttede mig, når jeg fik hug for et eller andet, men omvendt må jeg jo sige, at jeg andre gange har været den, der har siddet og stirret ned i bordet, når de andre blev fuldstændig urimeligt behandlet.«

Henrik Mikaelsen beskriver en voksende frustration og rådvildhed blandt medarbejderne og forklarer, at det er magtesløsheden over, at det hele ties ihjel, der nu får ham til at stå frem.

»Det her handler først og fremmest om, at Tyge Dinsen har svigtet sit ledelsesansvar. Han har, på trods af at alle alarmklokker har ringet, ikke magtet at se en hel medarbejderstab, der er enormt utrygge,« siger han.

Et synspunkt, som tillidsrepræsentant Morten Bergholt bakker op om.

»I løbet af i år har mere end en fjerdedel af de journalistiske medarbejdere været langtidssygemeldte i kortere eller længere perioder. Det er altså forholdsvis lang tid, han har skullet bruge til at opfange, at der er noget helt galt,« siger han.

»Vi har gjort, hvad vi kunne«

AFVISNING. Programchefen på DR Midt & Vest, Tyge Dinsen, afviser kategorisk medarbejdernes kritik af ledelsens håndtering af det seneste års mange langtidssygemeldinger. Ifølge Tyge Dinsen har han som øverste ledelse på stationen prøvet at gøre, hvad han kunne for at forhindre flere sygemeldinger.

»Jeg er da ked af, hvis folk har den opfattelse, at jeg ikke har gjort nok. Jeg har måttet tage hensyn til en diskretion over for de sygemeldt. Der har været ting, man har kunnet snakke om, og ting, man ikke har kunnet snakke om, og det er klart, at det svækker dialogen med den øvrige medarbejderstab. Men overordnet set mener jeg, at vi har gjort, hvad vi kunne,« siger han.

Tyge Dinsen mener også, at ledelsen har forsøgt at forhindre, at de tilbageværende medarbejdere skulle lide under de mange langtidssygemeldinger, på trods af at det først var ved den femte sygemelding, at der blev indkaldt vikar-assistance.

»Vi har løbende justeret produktionsmålene efter den bemanding, der har været på stationen. Vi er jo bemandet til at kunne klare almindelig sygdom, men der er ingen tvivl om, at længere sygdomsforløb øger presset på de øvrige medarbejdere, men der har vi gjort alt, hvad vi kunne, for at hyre freelancere og så videre. For at undgå en domino-effekt af sygemeldinger,« siger Tyge Dinsen.

Programchefen erkender dog, at de mange sygemeldinger kan være signal om, at der måske er ting, der skal gøres anderledes på stationen i fremtiden.

»Jeg ser det her som et tegn på, at vi skal kigge på, om vi gør tingene på den rigtige måde. Om de krav og forventninger, vi stiller til hinanden og til os selv, måske skal ændres. Derfor har jeg også taget initiativ til et møde den 7. december, hvor de ting er sat på dagsordenen,« siger Tyge Dinsen.

Journalisten har bedt Tyge Dinsen om at kommentere det forhold, at de medarbejdere, Journalisten har talt med, peger på hans ledelsesstil som en af årsagerne til det yderst kølige miljø på DR Midt & Vest.

»Det er ikke min opfattelse,« siger han.

0 Kommentarer