Journalister har et ansvar for klimaet

VIDEN. Ifølge videnskaben i form af FNs klimapanel (IPCC) har mennesket omkring 10 år til at bremse udledningen af drivhusgasser til atmosfæren. Fra 2015-2020 skal de globale udledninger af CO2 begynde at falde. Hvis det ikke lykkes, så står vi over for ændringer med dramatiske følger for mennesker og økosystemer på hele kloden.

VIDEN. Ifølge videnskaben i form af FNs klimapanel (IPCC) har mennesket omkring 10 år til at bremse udledningen af drivhusgasser til atmosfæren. Fra 2015-2020 skal de globale udledninger af CO2 begynde at falde. Hvis det ikke lykkes, så står vi over for ændringer med dramatiske følger for mennesker og økosystemer på hele kloden.

Pressen har et medansvar for at oplyse befolkning, politikere og erhvervsliv om risici – og om de politiske og teknologiske muligheder, der kan være i spil for at forebygge de værste klimakonsekvenser.

Foreningen af Energi- og Miljøjournalister (FEM-2004) påtager sig en del af ansvaret. I erkendelse af, at klimaproblemerne kræver globale løsninger, har vi besluttet at styrke den internationale efteruddannelse af medlemmerne. Vi har oprettet en efteruddannelsesfond, der består af bidrag fra partnere og fra FEMs medlemmer. Foreløbig har DONG Energy og Vattenfall lagt penge i fonden. Modydelsen er ét årligt fælles arrangement.

Det er vigtigt for foreningens troværdighed, at betingelserne for dette samarbejde er gennemsigtige. Derfor har vi formuleret klare principper for partnerskaberne, så vi kan fastholde foreningens uafhængighed af sponsorerne. Ved at lægge alt relevant materiale ud på www.fem-2004.dk kan alle kigge bestyrelsen over skulderen.

Pengene i fonden skal gøre det muligt for danske energi- og miljøjournalister at få et større udsyn i deres dækning af klimapolitikken, fordi vi i større omfang kan sende medlemmerne ud i verden og modtage internationale gæster, der kan bidrage til at give vores klimadiskussioner et stærkere perspektiv.

Foreløbig har vi givet støtte til en professionalisering af hjemmesiden op mod klimatopmødet i København i 2009, en studie-tur til Bruxelles med godt 20 deltagere, dækning af dette års klimamøde på Bali, efteruddannelseskurser og et kursus i ’Klima for begyndere’.

FEM opfordrer alle medier til at søge indsigt i et af det 21. århundredes største udfordringer. Valgkampen har vist, at der er brug for journalister med mere end overfladisk viden. Mediernes generelle udvikling med ringe tid til fordybelse viser, at der er desperat brug for journalister med baggrundsviden, overblik og internationalt udsyn. /

Steen Hartvig Jacobsen og Jesper Tornbjerg, formand og kasserer,

Foreningen af Energi- og Miljøjournalister

2 Kommentarer

Henning Poulsen
12. APRIL 2009
Re: Journalister har et ansvar for klimaet

Det største milliøproblem er overbefolkning.

I nogle lande fordobles befolkningen på 20-25 år. Det betyder dobbelt så mange biler på på 25 år, og 4gange så mange biler på 50 år.

i år 1900 var der ca. 1,500,000,000 mennesker på jorden, i dag over 6,700,000,000 mennesker. vi er på vej mod 12.000.000,000 mennekser, men kan jorden brødføde så mange. Jo hvis vi ikke spiser kød, men var det ikke bedere med kun 3,000,000,000 mennesker på jorde, det kunne spise sig mætte i oksekød og alt det fisk de måtte have lyst til.

hvorfor skal jordens befolkning op på de 12,000,000 mennesker og måske mere. ?

Ronni Tino Pedersen
7. JANUAR 2008
Ny miljøjournalistik. Det er ikke gas!

Vigtig opfordring, FEM.

Jeg ønsker jeres fond al mulig succes fremover i håbet om, at dansk miljøjournalistik 2008 kan blive klædt på til opprioritering og fandenivolsk dybdegang. Hjemlige DK er måske nok en nation med forholdsvist rene fortove, men under den sporadiske olielæk ligger der garanteret sager, som blot venter på belysning. Det er på tide at miljøjournalistikken kommer med i Cavling-opløbet.

Jeg har tilladt mig at citere jeres opfordring på min blog i et indlæg omhandlende nye veje for miljøjournalistikken: <a href="http://weblog.vidensbankfornyemedier.dk/a/2008/01/journalistikken.html">Kan en journalist udvikle computerspil?</a>

Et godt valg i øvrigt at bruge lidt penge på hjemmesiden forud for topmødet. Den savner lidt udvikling.

venligste hilsner

Ronni Tino Pedersen, Vidensbank for Nye Medier