Journalister fra RUC får mere i løn

En ny analyse af journalist-kandidaterne fra RUC viser, at de journaliststuderende har lavere arbejdsløshed og højere løn end RUC-kandidaterne samlet set.

En ny analyse af journalist-kandidaterne fra RUC viser, at de journaliststuderende har lavere arbejdsløshed og højere løn end RUC-kandidaterne samlet set.

Det kan tilsyneladende bedre betale sig at læse journalistik end alt muligt andet på RUC. I hvert fald, hvis man går efter en god løn og jobsikkerhed.

Ifølge en ny rapport – "Kandidatundersøgelsen 2007" – har de journaliststuderende på RUC, som var indskrevet i perioden 2002-2006, efterfølgende opnået bedre løn- og arbejdsvilkår end RUC-kandidaterne samlet set.

Ud af 122 besvarelser fra gruppen af studerende på RUC, der har læst journalistik som det ene af deres to overbygningsfag, er der 116 kandidater, som enten er i deres første job, eller som har afsluttet deres første job.

Det svarer til, at 87,7 procent fra Journalistik er i arbejde, mens det for RUC samlet set er 84,7 procent. Samtidig angiver 4,1 procent fra Journalistik, at de er ledige/arbejdsløse, mens det for RUC samlet er 7,7 procent.

Det er ikke alle Journalistik-kandidater, der har deltaget i undersøgelse. I perioden 2002-2006 var der i alt 161 kandidater, der læste journalistik. Men som nævnt bygger rapporten på 122 besvarelser, svarende til en svarprocent på 75,8 procent.

Ser man på lønnen, så klarer Journalistik-kandidaterne sig væsentligt bedre end RUC samlet. Blandt de nyuddannede journalister fra RUC er der ingen med en løn under 25.000 kroner. For RUC Samlet er der 4,5 procent, som tjener under 20.000 kroner, og 9,4 procent, som tjener mellem 20.000 og 24.999 kroner.

Først over 25.000 kroner i lønningsposen kommer journalisterne på listen, men det er stadig væsentligt færre end RUC samlet.

Mens 13,5 procent fra Journalistik tjener mellem 25.000 og 29.999 kroner, er andelen her 27,3 procent for RUC samlet. Altså mere end dobbelt så mange.

Den store klump af journalister finder vi først i gruppen med en månedsløn over 30.000 kroner. 68,9 procent oplyser således, at de tjente mellem 30.000 og 39.999 kroner. For RUC samlet er andelen her blot 43,9 pct.

Der er tillige en pæn del af de nyuddannede journalister, som sniger sig op over 40.000 kroner om måneden. 16,2 procent af kandidaterne fra Journalistik tjente mellem 40.000 og 49.999 kroner. Her er andelen 10,4 procent for RUC samlet.

Og slutteligt er der en enkelt journalist-kandidat, der fik over 50.000 kroner om måneden.

Hele kandidatundersøgelsen kan læses her.

0 Kommentarer