Journalister er langt mere troværdige end politikere – mener journalisterne selv

Danske journalister har otte gange så høj tillid til andre journalister som til politikere. De ser sig selv som demokratiets vagthunde og er om nødvendigt parat til at bruge skjult kamera, viser undersøgelse af journalisters verdenssyn

En større undersøgelse af danske journalisters verdenssyn er netop afsluttet.

Undersøgelsen blev gennemført af Morten Skovsgaard og Arjen van Dalen, der begge forsker i journalistik på Syddansk Universitet. Det skete som et led i det internationale forskningsprojekt Worlds of Journalism Study.

7.196 danske journalister blev inviteret til undersøgelsen per mail. 1.362 svarede. Det vil sige, at svarprocenten ligger på knap 19 procent.

Er den repræsentativ?

Journalisten har spurgt Morten Skovsgaard – der står bag undersøgelsen – om undersøgelsen kan betragtes som repræsentativ for de danske journalister, når kun 19 procent af de adspurgte har svaret.

"Vi kan sammenligne dem, der har svaret, med dem, der ikke har svaret, på en række parametre: Køn, landsdel, og type af job. Og så kan vi se, at de ikke adskiller sig i voldsom grad på de parametre. Men det kan godt være, at de adskiller sig på andre parametre, som vi ikke har mulighed for at sammenligne. Man kan godt have en antagelse om, at eksempelvis dem, der er mest stressede, ikke svarer," forklarer Morten Skovsgaard.

"Men vores sammenligning af dem, der har svaret, med dem, der ikke har svaret, får os i hvert fald ikke til at sige: "Hov, det her er et skævt sample", snarere tværtimod. Samtidig er resultaterne fra de andre nordiske lande, som vi ofte sammenligner os med, forholdsvis tæt på vores, hvilket også styrker vores tillid til resultaterne," forklarer Morten Skovsgaard og understreger, at resultaterne er valideret af Worlds of Journalism Study, der er den organisation, der har dirigeret den danske undersøgelse og tilsvarende undersøgelser i 66 andre lande om journalisters verdenssyn.

 

Danske journalister har otte gange så høj tillid til andre journalister som til politikere

Andelen af journalister, der stoler ”fuldstændigt” eller ”meget” på følgende samfundsinstitutioner:

Nyhedsmedier: 33 %

Fagforeninger: 17 %

Regeringen: 8 %

Politikere generelt: 4 %

Religiøse ledere: 3 %

Danske journalister ser fortsat sig selv som demokratiets vagthunde

Andelen af journalister, der mener, at følgende aspekter er ”ekstremt” eller ”meget” vigtige i det journalistiske arbejde:

Levere de informationer, som borgerne behøver for at kunne træffe politiske beslutninger: 88 %

Overvåge og granske politiske ledere: 80 %

Overvåge og granske erhvervslivet: 74 %

Påvirke den offentlige mening: 24 %

Levere underholdning og afslapning: 10 %

95 procent af danske journalister er klar til at bruge skjult mikrofon eller kamera

Andelen af journalister, der mener, at følgende metoder ”altid” eller ”under visse omstændigheder” kan retfærdiggøres, hvis man ”har mulighed for at få en vigtig historie”:

Bruge skjult mikrofon eller kamera: 95 %

Bruge fortrolige forretnings- eller regeringspapirer uden tilladelse: 91 %

Udgive sig for at være en anden, end man er: 70 %

Offentliggøre historier med ubekræftet indhold: 41 %

Gøre brug af personlige papirer som f.eks. breve og fotos uden tilladelse: 54 %

Hver anden journalist er klar til at tilsidesætte ”etiske retningslinjer”

Andelen af journalister, der erklærer sig ”meget” eller ”delvist” enig i følgende udsagn:

Journalister bør altid overholde professionens etiske retningslinjer, uanset sammenhængen: 76 %

Det er i orden at tilsidesætte etiske retningslinjer, hvis ekstraordinære omstændigheder kræver det: 51 %

Journalistisk etik er et spørgsmål om personlig vurdering: 27 %

Kun hver femte journalist lægger vægt på læser-feedback

Journalisterne blev spurgt: ”Hvor stor indflydelse har følgende faktorer på dit daglige arbejde som journalist?” Her er andelen, der svarede ”stor” eller ”meget stor” indflydelse:

Dit medies øverste ledelse: 26 %

Feedback fra publikum: 19 %

Kommunikationsmedarbejdere: 9 %

Annonce- og reklamehensyn: 7 %

Censur: 1 %

Om undersøgelsen

Undersøgelsen blev foretaget i maj-juni 2015 som led i den internationale undersøgelse Worlds of Journalism Study. Tilsvarende undersøgelser er foretaget i 66 andre lande. I 2018 kommer en bog på markedet, som sammenholder data fra alle landene.

Den danske undersøgelse kan ses i sin helhed her 

Læs mere om Worlds of Journalism her. 

Her kan du se, hvor meget tillid journalister har til politiske institutioner rundt omkring i verden.

 

Præciseret 1/3 klokken 9.04: Journalisten har tilføjet et afsnit, hvor forskeren bliver bedt om at forklare undersøgelsens repræsentativitet.

3 Kommentarer

Niels Riis Ebbesen
28. FEBRUAR 2017
Hvis man spørger dem, så er
Hvis man spørger dem, så er jeg ret sikker på, at alle politikere vil mene, at de er mere troværdige end journalister...
Max Tobiasen
28. FEBRUAR 2017
33% af journalister stoler på
33% af journalister stoler på nyhedsmedier.

Det er en total fallit erklæring. Tænk hvis 33% af ingeniører stolede på at deres broer kunne holde, eller 33% af bådebyggere stolede på at deres både kunne sejle.

Hvis jeg arbejdede i branchen ville jeg se dette som et kæmpe problem der straks skal gøres noget ved. Specielt fordi nyhedsmediers fremtidige indtægter afhænger af deres troværdighed, selvom mange af dem ikke har fundet ud af det endnu.
Mads Hansen
28. FEBRUAR 2017
7 procent af journalisterne
7 procent af journalisterne fortæller, at annonce- og reklamehensyn har indflydelse på deres daglige arbejde.

Det virker ikke helt uinteressant.