JOURNALISTER DØR TIDLIGT

Et kvindeligt medlem af Dansk Journalistforbund lever gennemsnitligt 20 år kortere end andre kvinder. Og et mandligt medlems liv er syv år kortere end andre mænds. Det viser opsigtsvækkende tal, der skal tages med store forbehold.

Et kvindeligt medlem af Dansk Journalistforbund lever gennemsnitligt 20 år kortere end andre kvinder. Og et mandligt medlems liv er syv år kortere end andre mænds. Det viser opsigtsvækkende tal, der skal tages med store forbehold.

Kvindelige medlemmer af Dansk Journalistforbund bliver i gennemsnit 58 et halvt år gamle. Det er næsten 20 år mindre end gennemsnitslevealderen for danske kvinder, der i 1999 var på knap 78 år.
Det ser noget bedre ud for de mandlige journalister, men stadig er levealderen under gennemsnittet.
Det mandlige DJ-medlem bliver i gennemsnit 67 år, mens den gennemsnitlige levetid for en dansk mand er næsten syv år længere – knap 74 år.
De umiddelbart opsigtsvækkende tal om danske journalisters korte levealder er beregnet af journalist Hans-Georg Andersen, baseret på opslagsværket "Danske Journalister" fra henholdsvis 1995 og 2000. Bøgerne indeholder oplysninger om hvilke DJ-medlemmer, der er døde i den forgangne periode, og hvilken alder medlemmet havde. I de ti år, bøgerne dækker, er 440 journalister døde. 373 af dem var mænd, mens 67 var kvinder.

Levetiden forlænges ikke
I 1958 lavede journalist Niels A. Eigenbroth en tilsvarende undersøgelse over længden på et journalistliv. Hans undersøgelse, som er baseret på 121 dødsfald over otte år, viser, at gennemsnitslevealderen for alle journalister, både mænd og kvinder, sidst i 50erne var på 66 år.
Det er præcis det samme tal, som Hans-Georg Andersen i dag når frem til. Med andre ord: Journalister har i den godt 40-årige periode angiveligt ikke oplevet den samme forlængelse af levetiden, som andre samfundsgrupper. Siden 1958 er danske mænds levealder gennemsnitligt forøget med 2 et halvt år, mens kvinders levealder er gået godt fire år op i samme periode – uden at det åbenbart har smittet af på journalisternes liv.
Sagt med lidt andre ord: Et journalistliv har den længde, et journalistliv nu engang har.

Forbehold
Det er tidligere konstateret, at journalistliv ikke hører til blandt de længste. Danmarks Statistik offentliggjorde i 1986 en undersøgelse af sammenhængen mellem erhverv og dødelighed. Ud af 30 funktionær-faggrupper havde kun fire højere dødelighed end journalister, blandt andre maskinchefer til søs, lodser – og kontorassistenter.
Alligevel skal Hans-Georg Andersens statistik tages med store forbehold:
Nogle journalister melder sig ud, inden de dør. Dermed går DJ ‘glip' af nogle ‘gamle liv', der ville have trukket statistikken op. Blandt andet har DJs medlemsafdeling de seneste to år – gennem avisernes dødsannoncer – noteret 15 dødsfald blandt tidligere medlemmer. Her var gennemsnitsalderen 73 år.
Desuden gælder det, at medlemssammensætningen i DJ ikke er den samme som befolkningssammensætningen i Danmark. Der er sandsynligvis forholdsvis flere unge i DJs medlemssammensætning, end i samfundet generelt. Dermed vil der også dø forholdsmæssigt flere unge i DJ, hvilket trækker gennemsnitslevealderen ned.
Trods de mange forbehold er én ting sikkert: Det er livsfarligt at være medlem af DJ. Alle dør af det på et eller andet tidspunkt …

0 Kommentarer