Journalister dør for tidligt

 

 

Journalister dør for tidligt, går for tidligt på efterløn og må alt for tidligt se sig overhalet af yngre kolleger. For nogle er det så skræmmende, at de vælger helt at forlade faget. Andre frygter den næste fyringsrunde. Arbejdsgiverne vil betale mere for at slippe af med de ældre medarbejdere end for de unge. Men der er også dem, der siger, at man selv har et ansvar for at bevare gejsten. JOURNALISTEN kommer i løbet af de næste sider rundt om blandt andet udbrændthed, alderschauvinisme og livslyst.

BRÆNDER UD FØR TID
– Journalistik er ikke et fag, du bliver gammel i.

– Mange journalister stopper, inden de når den officielle pensionsalder.

– Under halvdelen af de 60 til 67-årige journalister er i arbejde.

-Resten er på efterløn eller pension som følge af sygdom eller invaliditet. Kun få er ledige.

– DJ har i alt 634 medlemmer fra 60 til 67 år. Deraf arbejder de 300.

 

PÅ DEN FORKERTE SIDE
-Journalister ligger på den forkerte side af statistikken, når det gælder dødelighed i den erhvervsaktive alder – dvs. fra 20 til 65 år. Selv om man bør tage de statistiske tal med varsomhed, dør flere journalister i forhold til gennemsnittet i andre erhverv.

– Blandt mænd i dag- og ugebladsbranchen var dødeligheden over en femårig periode (1991-95, som er de sidst registrerede tal) 35 procent højere, end den burde være.

-Blandt kvinderne i samme branche var dødeligheden hele 85 procent højere. Hos de kvindelige tv- og radiojournalister var tallet endnu højere.

-Den højere dødelighed skyldes sandsynligvis den livsførelse, der følger med uregelmæssige arbejdstider.

Kontorchef Otto Andersen, Danmarks Statistik.

 

NED I LØN EFTER 50
-En journalists markedsværdi stiger frem til det fyldte 40 år. Herefter er der ingen iøjnefaldende forskel på lønniveauet – når man ser på de fastansatte skrivende/redigerende journalisters indtægt.

-Anciennitetsstigningerne neutraliseres fuldstændig af fordelingen af de personlige tillæg.

– Den reelle lønstigning fra oktober 1999 til 2000 viser, at lønnen endda falder med alderen. Journalister over 50 år har gennemsnitligt oplevet en beskeden reallønsnedgang set i relation til forbrugerpriserne.

-Den mest attraktive arbejdskraft er mellem 30 og 40 år, hvor en tilstrækkelig erhvervserfaring er oparbejdet, og hvor medarbejderen er "forandringsparat" og til at forme efter virksomhedens behov.

Faglig sekretær Flemming Reinvard,ansvarlig for lønstatistikken i DJ.

 

FOR LILLE PENSION
– Mange journalister stopper med at spare op til pensionen før tid. Det tyder på, at de ikke er fuldt arbejdsdygtige til pensionsalderen. Alligevel er pensionsalderen høj med et gennemsnit på 65,4 år, oplyser PFA. Tallene bygger på oplysninger fra 196 journalister, der er gået på pension.

-Vi kan se, at blandt de, der er forsikret hos os, bliver mange længe i faget, men vi kan ikke sige noget om, hvor meget/lidt de arbejder frem til pensionsalderen. Det eneste, vi kan se, er, at flere stopper deres præmiebetaling før pensionsalderen, og at mange får en grim overraskelse, når de opdager, hvor lidt de har sparet op til deres pension."

– Hos de journalister, der modtager invalidepension, er psykiske lidelser og cancer lidt mere udbredt end i de fleste andre fag. Alkoholbetingede sygdomme florerer derimod ikke længere som en erhvervsskade blandt journalister – i hvert fald ikke blandt dem, der søger om invalidepension.

Underdirektør Karin Kjemtrup,PFA

 

MODNE FREELANCERE PÅ DYBT VAND
-Den gennemsnitlige freelancer er i sidst i 40'erne. Det kan være en fordel at være erfaren og moden, så har man i reglen sit kildenet i orden og kontakt til flere arbejdspladser. Men det er en misforståelse at tro, at man kan holde sig i kontakt med arbejdsmarkedet ved at freelance lidt, mens man venter på at få et fast job.

– At være freelancer er et job – somme tider endda et hårdt job, som kræver overskud og stor selvtillid. Hvis man ikke for alvor er indstillet på freelancetilværelsen, risikerer man let at komme dårligt fra start med skuffelser og dårlig økonomi til følge. Det er også derfor, at der skal lægges langt flere kræfter i at ruste de folk bedst muligt, som efter moden overvejelse beslutter sig til at satse på freelanceriet og springe ud på det dybe vand.

Peter Birch, næstformand i FreelanceGruppen

 

KVINDER KVITTER FAGET
-Kvinderne forlader faget tidligere end mændene.

-Kønsfordelingen blandt A-kassens medlemmer er cirka 61 procent mænd og 39 procent kvinder.

-Ved 60-års-alderen er kun 32 procent af medlemmerne kvinder.

– Ledigheden vokser også kraftigere med alderen hos kvinderne. Læs også: Når det ikke mere er sjovt, Når hjertesagen hører op, Vær selvoptaget og lysten, Undgå panik, Et liv på kontrakt og Til sidst var jeg flov over mit arbejde

0 Kommentarer