Journalistens gummiformuleringer

DEBAT: Journalisten bringer i nummer 7/2014 min reaktion på Journalistens intimiderende artikel ’Ekspert A/S’ fra nummer 5/2014. Den ledsagende kommentar fra Journalistens side tvinger mig imidlertid til dette supplerende indlæg.  

Jeg vil gerne understrege, at jeg finder det helt i orden, at det oplyses, at der er ydet vederlag for responsa og så videre – og herunder beløbets størrelse. Jeg har selv på min hjemmeside www.en-vis-mand.dk under fanebladet Netop Nu oplyst, hvad jeg modtog i forbindelse med mit konsulentarbejde fra såvel Bayerngas som De Samvirkende Købmænd. Det er intimideringen gennemført ved Journalistens fordrejninger og /eller udeladelser, som jeg opponerer imod.
Den ledsagende kommentar afsluttes med: ”De mere specifikke detaljer i de sager, som du har skrevet rapporter om, har vi ikke vurderet var relevante for artiklens vinkel.”
Det har jeg naturligvis ikke kunnet undgå at bemærke, jævnfør mit indlæg i nummer 7/2014. Dette var efter min mening en logisk følge af det fulgte intimiderende udgangspunkt. Hvis Journalisten, som det hævdes, ville have beskrevet etiske dilemmaer i det danske mediebillede, ville der ikke være udplukket som gjort, og overskriften ville ikke have været ’Ekspert A/S’.
Det er simpelthen for slapt, når Journalisten undgår at kommentere dette ved gummiformuleringen: ”… har vi ikke vurderet var relevante for artiklens vinkel”, når Journalisten altså vælger at kommentere mit indlæg.

– Christen Sørensen, fhv. overvismand

0 Kommentarer