Journalisten vandt i Pressenævnet

 

 

ÆRE. Journalistens dækning af konflikten mellem ledelse og medarbejdere på Jydske-Vestkysten var i overensstemmelse med god presseskik. Det fastslår Pressenævnet i en sag anlagt af journalist Poul Bülow fra JydskeVestkystens redaktion i Tarm.

Poul Bulöw har klaget til Pressenævnet over artiklen »Strejkedusøren og 'røvslikkerne'«, som blev bragt i Journalisten nummer 15, den 29. september.

I artiklen bruger anonyme kilder ordene »røvslikker« og »sindssyge tranlamper« om Poul Bülow og to af hans kolleger. Udtrykkene blev brugt i en ophidset debat og var en reaktion på, at de tre i en tilspidset konflikt-situation på JydskeVestkysten sendte chefredaktør Mette Bock et offentligt støttebrev. Et brev, hvori de tre samtidig undsagde deres 143 redaktionelle kolleger.

I klagen til Pressenævnet anførte Poul Bülow, at blandt andet udtrykket »røvslikker« er en ærekrænkende udtalelse om ham. Han mente også, at »de anonyme angreb på ham har karakter af blacklistning i branchen«, fordi kilderne i artiklen truer med at få ham ekskluderet af bladets medarbejderforening. Endelig fandt Poul Bülow, at det var en skærpende omstændighed, at angrebene blev viderebragt i Journalisten, »idet man bør forvente, at et blad for landets journalister er særligt vidende om god presseskik«.

I Pressenævnets kendelse af 25. november hedder det blandt andet, at Journalisten ikke har handlet i strid med god presseskik ved at bringe de anonyme udtalelser om Poul Bülow.

»Nævnet har herved lagt vægt på, at Journalisten alene har gengivet udtalelser i en ophedet debat fra visse af Poul Bülows journalistiske kolleger på bladet om, hvorledes de opfatter hans støttebrev til bladets chefredaktør i en tilspidset strid mellem hende og de redaktionelle medarbejdere.«

Nævnet lægger endvidere vægt på, »at Journalisten har forelagt udtalelserne for Poul Bülow og bragt hans kommentarer hertil.«

0 Kommentarer