Journalisten taber annonceindtjening

Der er sket et dyk i annonceindtægterne til Journalisten i 2012. Hvis udviklingen holder, kan det betyde et tab på næsten en million kroner. Men DJ-næstformand Lars Werge afviser en ny spareøvelse på fagbladet.

Der er sket et dyk i annonceindtægterne til Journalisten i 2012. Hvis udviklingen holder, kan det betyde et tab på næsten en million kroner. Men DJ-næstformand Lars Werge afviser en ny spareøvelse på fagbladet.Hvis tallene fra første kvartal af 2012 holder hele året igennem, står Dansk Journalistforbund til at miste en stor indtægt. Tallene skal tages med forbehold, fordi perioden er kort, men kan ende på op mod en million kroner.

Det skyldes, at Journalisten har tabt annoncer på Pressekontanten, der administreres af annoncebureauet DGmedia.

Dykket i annonceindtjening kaldte på kritiske røster på dagens hovedbestyrelsesmøde.

»Hvis vi sidder som ansvarlige for en virksomhed, der taber en million kroner i indtægt, skal vi se på, hvad det betyder, for det blad vi har. Vi er nødt til at se på, hvad det betyder, at vi mister en million i indtægt,« lød det fra Per Roholt, medlem af Forretningsudvalget.

Journalisten blev før budgetåret 2012 skåret ned med 400.000 kroner i budget. Det skete med en omlægning fra 20 til 15 numre.

Journalistens budget er historisk uafhængigt af annonceindtjeningen, der tilfalder DJ. Og der blev på hovedbestyrelsesmødet ikke talt om at Journalisten igen skal spare. Tværtimod.

»Jeg går ikke ind for at spare på Journalisten, hvis nogen skulle tro det,« sagde næstformand Lars Werge, medlem af forretningsudvalget.

Lars Lindskov, også forretningsudvalget, supplerede:

»Jeg har det sådan, at Journalisten er ekstrem vigtig. Og det skal i min optik ikke spares yderligere der. Men vi skal da følge udviklingen.«

DJs direktør Linda Garlov og Journalistens redaktør Øjvind Hesselager holder møde med bladets annoncebureau, DGmedia, for at styrke den fremtidige indtjening.

Budgettal for 1. kvartal skal tages med forbehold. Journalistens pressekontakt er under omlægning fra papir til online.

0 Kommentarer