Journalisten retter

Journalisten beklager en fejl i metodebeskrivelsen til artiklen "Mørke Metoder" om Bæredygtigt Landbrugs anvendelse af kilder

Journalisten beklager en fejl i metodebeskrivelsen til artiklen "Mørke Metoder" om Bæredygtigt Landbrugs anvendelse af kilder

I artiklen "Mørke Metoder" beskrev Journalisten i nummer 12, at der i 10 pressemeddelelser fra Bæredygtigt Landbrug var fire personer, der over for Journalisten angav, at de var blevet interviewet af en journalist fra Bæredygtigt Landbrug uden at vide det. 

To kilder efterlyste endvidere et lovet citattjek før publicering af pressemeddelelsen. Og en kilde kritiserede, at vedkommende optrådte i direkte citat, selv om Bæredygtigt Landbrug ikke selv havde interviewet ham.

Ovenstående er korrekt og har givet anledning til ændret redaktionsgang hos Bæredygtigt Landbrug.

Imidlertid er det upræcist når Journalisten skriver, at "Journalisten har valgt de seneste 10 pressemeddelelser," med en tilføjelse om at vi fravalgte de pressemeddelelser, der havde politikere som kilder.

Fejlen er, at Journalisten ikke har valgt de seneste 10 pressemeddelelser, hvilket Bæredygtigt Landbrug korrekt har påpeget i debattråden på journalisten.dk.

Journalisten har derimod valgt 10 pressemeddelelser med ekspertkilder fra det seneste år.

Formuleringen i underrubrikken, om at der er kritik fra "syv ud af ti" kilder, mener Bæredygtigt landbrug kan tolkes som en generel kritik båret af en stikprøve. Journalisten understreger derfor gerne, at formuleringen kun omhandler de 10 pressemeddelelser Journalisten undersøgte.

Af hensyn til beskyttelse af nogle af personerne nævnt i pressemeddelelserne, der ikke ønsker at kunne identificeres, kan vi ikke udpege alle 10 pressemeddelelser, vi har set på.

Det er vigtigt at understrege, at alle pressemeddelelser Journalisten har undersøgt, er nævnt i artiklen. Ingen er valgt fra for at fremme et bestemt resultat. Det fremgår også af artiklen, at der i 3 af de udvalgte 10 pressemeddelelser, ikke var kritik fra kilderne.

Journalisten beklager fejlen i metodebeskrivelsen.

0 Kommentarer