Journalisten på vildspor

VÅS. Fagbladet Journalisten og Journalisten.dk har de seneste par uger angrebet TV 2 Østjylland med en påstået "afsløring" af, at vi vil "score kassen" ved at kræve penge af kommunerne for en eksklusiv dækning af valgmøder.Journalistens påstande er sludder og vrøvl.

VÅS. Fagbladet Journalisten og Journalisten.dk har de seneste par uger angrebet TV 2 Østjylland med en påstået "afsløring" af, at vi vil "score kassen" ved at kræve penge af kommunerne for en eksklusiv dækning af valgmøder.
Journalistens påstande er sludder og vrøvl. Sendetiden på TV 2 Østjylland vil som altid op mod et valg være proppet med valgdækning, debatter og nyheder. Oven i købet har vi i forbindelse med efterårets valg udvidet sendetiden på TV 2.
Herudover har vi foreslået de østjyske kommuner, at vi i prøver noget helt nyt, som kun er muligt, fordi der cirka 14 dage før valget åbner en ny lokal tv-kanal, og fordi der nu kun er ni østjyske kommuner.
Vi foreslår, at TV 2 Østjylland i hver eneste kommune i Østjylland laver et tv-transmitteret valgmøde med alle opstillingsberettigede partier og lister. Møder, som vi forbereder, arrangerer, afvikler, laver reklame for – og transmitterer på tv i cirka halvanden time.
Samtidig gør vi mødet tilgængeligt på alle web-sider, der ønsker det, og på Tv2oj.dk, og vi redigerer en times sammendrag og sender det ekstraordinært på TV 2 Danmark dagen efter.
Af økonomiske grunde kan vi ikke gennemføre dette ved egen kraft samtidig med vores traditionelle og omfattende valgdækning på TV 2. Derfor har vi bedt om et tilskud på 50.000 kroner per kommune. Vi mener, at det er en enestående mulighed for at bringe valget i hver eneste kommune hjem til borgerne.
Det er ikke en del af vores public service-forpligtelse. Vi vil selvfølgelig dække valgkampen i kommunerne i vores almindelige sendetid. Vores forslag er nyt, ekstraordinært og kun muligt, fordi der 1. november åbner sig helt nye lokale tv-muligheder.
Vi scorer ikke kassen – og Journalisten har ikke foretaget en "afsløring". En afsløring kræver som minimum, at nogen forsøger at skjule noget. Vi har taget et initiativ, der kan skabe øget interesse for kommunalvalget, styrke det lokale demokrati og bidrage til oplysning og indsigt.
Loven er på dette område bestemt åben for fortolkning, hvad en smule research vil åbenbare. I stedet for at klappe hælene i og gøre honnør for juristers juristeri ville det klæde Journalisten at bryde med den veltilpassede, fodformede journalistik.
Peter Kramer, direktør, TV 2 Østjylland

 

SVAR. Jeg er målløs over TV 2 Østjyllands direktør, Peter Kramer. Han faldbyder en serie valgmøder, som stationen kun vil stable på benene og selv dække, hvis kommunerne vil betale 50.000 kroner i et såkaldt produktionstilskud.
»Ved du hvad – hvis folk synes, det er en dårlig idé, så bliver det ikke til noget,« som direktøren sagde i Journalisten 03/2009.
De lokale borgmestre har altså med direktørens ord allerede fået bestemmende indflydelse på, om programmet bliver til noget – og dermed på kanalens samlede kommende valgdækning. Hvad er det næste? Et program om Lars Larsen sponsoreret af Jysk, men kun hvis Jysk har lyst? Hvad gør TV 2 Østjylland, hvis den lokale borgmester bliver sur og truer med at trække tilskuddet til det program, kommunen selv er med til at finansiere? Enhver mediechef med et fungerende indre redaktionelt kompas ville skrotte idéen, inden den var tænkt færdig. Men ikke Peter Kramer.
Siden har først mediejurist Oluf Jørgensen og dernæst Radio- og tv-nævnets formand Christian Scherfig så forklaret Peter Kramer, at hans idé uden den mindste skygge af tvivl er i strid med radio- og tv-lovens forbud mod sponsorater af nyheds- og aktualitetsprogrammer. Alligevel fremturer Peter Kramer og skælder ud på alt og alle inklusive nævnets formand, der så igen venligt pædagogisk og denne gang på skrift har forklaret Peter Kramer, hvordan loven er skruet sammen. Samtidig har flere af de involverede kommuner måttet forklare Peter Kramer, at vælgermøder ikke er en kommunal opgave, men noget, som de politiske partier står for i et demokratisk samfund. Alligevel fortsætter Peter Kramer med at forfægte sin sag. Der er tilsyneladende brug for, at "nogen" starter forfra med roligt og stilfærdigt at forklare Peter Kramer, hvad noget så fodformet som demokrati, pressefrihed og redaktionel uafhængighed egentlig er. Det er slet ikke unormalt, at direktører i danske medievirksomheder ikke har styr på begrebet redaktionel integritet. Normalt er der så dygtige folk til at stå for det redaktionelle og give dem modspil. Men det er der åbenbart ikke "nogen" til på TV 2 Østjylland. Hvor er bestyrelsen? Hvor er redaktørerne? •
Jakob Elkjær, redaktør, Journalisten

0 Kommentarer