Journalisten på dagsordenen

Fagbladet JOURNALISTEN blev på eget initiativ et punkt på dagsordenen på seneste hovedbestyrelsesmøde (HB) i Dansk Journalistforbund (DJ)

Fagbladet JOURNALISTEN blev på eget initiativ et punkt på dagsordenen på seneste hovedbestyrelsesmøde (HB) i Dansk Journalistforbund (DJ)

Fagbladets redaktør, Annelise Mølvig, reagerede på, at JOURNALISTEN havde fået voldsom kritik for dækningen af DR-konflikten på et internt møde for forbundets ledelse og de faglige sekretærer.

"Nogle faglige sekretærer gav udtryk for, at vi ikke skulle være uafhængige under konflikter, at vi skulle formenes adgang til forbundshuset og heller ikke længere deltage i hovedbestyrelsesmøder. Dette havde forbundsledelsen, som var tilstede, ikke anfægtet," forklarede redaktøren HB-medlemmerne.

Formanden afviste efterfølgende redaktørens kritik:

"Vi havde en fordomsfri diskussion med JOURNALISTENs redaktion, og jeg mener ikke, det er vores pligt at lege politifolk under sådan en debat. Derudover mener jeg ikke, at JOURNALISTENs uafhængighed skal indskrænkes," sagde Mogens Blicher Bjerregård.

Flere HB-medlemmer – Morten Uhrenholdt, Peter Thornvig og Helle-Karin Helstrand – gav udtryk for, at JOURNALISTENs dækning af DR-konflikten var dårlig og skadelig.

"Vi kan altså ikke sidde og kritisere JOURNALISTENs journalistik. Det er politisk pression," sagde Finn Arne Hansen.

HB-medlem Morten Uhrenholdt mente ikke, det var politisk pression at kritisere fagbladet i generelle vendinger.

"JOURNALISTEN levede ikke op til sit ansvar under konflikten," sagde han ophidset og fortsatte:

"Man skal kende sin besøgstid, når man bliver udgivet af Dansk Journalistforbund. Efter den her konflikt må vi spørge os selv: Hvad er formålet med at udgive JOURNALISTEN?"

Ingen i hovedbestyrelsen mente, at JOURNALISTENs redaktionelle frihed skulle begrænses.

JOURNALISTENs journalist, Henrik Møhring Madsen, deltog ikke i det årlige møde med de faglige sekretærer og forbundsledelsen.

0 Kommentarer