Journalisten klager til ombudsmanden

 AKTINDSIGT. Videnskabsministeriet skriver i et brev til Journalisten, at det er efter bogen, at de to journalistuddannelser i Odense og Roskilde for et halvt års tid siden afviste at udlevere to rapporter til Journalisten.En jurist fra Dansk Journalistforbund råder Journalisten til at klage til Ombudsmanden over ministeriets afgørelse, og det råd har Journalisten fulgt.

 

AKTINDSIGT. Videnskabsministeriet skriver i et brev til Journalisten, at det er efter bogen, at de to journalistuddannelser i Odense og Roskilde for et halvt års tid siden afviste at udlevere to rapporter til Journalisten.

En jurist fra Dansk Journalistforbund råder Journalisten til at klage til Ombudsmanden over ministeriets afgørelse, og det råd har Journalisten fulgt.

I december sidste år søgte Journalisten aktindsigt i rapporter, som alle tre journalistuddannelser udarbejdede som led i Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) arbejde med at evaluere uddannelserne.

Som den eneste af de tre uddannelser udleverede ledelsen på Danmarks Journalisthøjskole (DJH) deres selvevalueringsrapport.

I sin afgørelse skriver Videnskabsministeriet blandt andet, at det ikke er journalistuddannelserne, der bestemmer, om rapporterne skal udleveres, men derimod EVA.

Christian Dølpher, jurist i Dansk Journalistforbund, siger, at det er en forkert tolkning af paragrafferne. Det samme mener Jørgen Poulsen, studieleder for journalistuddannelsen på Roskilde Universitetscenter:

»Det er ulogisk, at en afsender af et dokument ikke kan afgøre, om et dokument er fortroligt eller ej,« siger han.

Jørgen Poulsen fortæller, at han gerne ville have udleveret RUCs rapport, men blev underkendt af sin universitetsdirektør, cand.jur. Erik Ebbe.

Studieleder ved journalistuddannelsen på Syddansk Universitet, Jørn Henrik Petersen, er ikke overrasket over ministeriets afgørelse.

Viser det sig, at EVA har ret til at bestemme over uddannelsesinstitutionernes selvevalueringsrapporter, så er der ifølge jurist Christian Dølpher endnu et problem ved Videnskabsministeriets afgørelse.

Ministeriet henviser til den lov, der definerer EVAs arbejde.

I loven står, at interne papirer ikke bliver offentlige ved at blive sendt til EVA – ifølge Offentlighedsloven har pressen almindeligvis adgang til papirer, der er sendt fra den ene myndighed til den anden.

»For at undtagelsen i EVAs lov kan bruges, så kræver det, at rapporterne fra begyndelsen er interne. Det kan man diskutere, om rapporterne er, da de ikke er udarbejdet til uddannelsernes eget brug, men derimod til EVA. Det spørgsmål må Ombudsmanden afgøre,« siger Christian Dølpher.

Journalisten afventer nu Ombudsmandens afgørelse.

0 Kommentarer