Journalisten indklages til Pressenævnet

Nyhedsavisen vil indbringe Fagbladet Journalisten for Pressenævnet på grund af bladets dækning af rapporten om »Den Hemmelige Krig«. Rapportgruppen indbringes for Udvalgene for Videnskabelig Uredelighed.

Nyhedsavisen vil indbringe Fagbladet Journalisten for Pressenævnet på grund af bladets dækning af rapporten om »Den Hemmelige Krig«. Rapportgruppen indbringes for Udvalgene for Videnskabelig Uredelighed.

Balladen efter rapporten om »Den Hemmelige Krig« er ikke slut. Nyhedsavisen vil indklage undersøgelsesgruppen for Udvalgene for Videnskabelig Uredelig, mens Fagbladet Journalisten bliver indbragt for Pressenævnet. Chefredaktør David Trads begrunder de to klagesager med, at hverken rapporten eller Journalistens dækning har været i orden.
»Hvis der var tale om en eksamen, ville både bladet og rapportgruppen været dumpet,« siger han.

Nyhedsavisens begrundelse for at gå til Pressenævnet er, at Fagbladet Journalisten har nægtet at bringe et længere genmæle, hvor bladet beklager gennemgangen af de dele af rapporten, hvor Nyhedsavisen kritiseres – for eksempel rapportens kritik af Nyhedsavisens oversættelser, Nyhedsavisens manglende dokumentation for Frank Aaens rolle i filmen og rapportens vurdering af, at avisens dækning i flere tilfælde har været ’for spidst vinklet’.
Alt det skal Journalisten ifølge genmælet beklage at have viderebragt, hvilket Journalistens redaktør Jakob Elkjær har afvist.
Det kan David Trads ikke se rimeligheden i.
»Når Journalisten udkommer som et temanummer med rapporten om »Den Hemmelige Krig« er det Journalistens ansvarshavende redaktør, der skal stå inde for dækningen, fordi der er tale om en journalistisk produktion,« siger Davis Trads.

Journalistens redaktør Jakob Elkjær siger, at det er fair nok, at David Trads er skuffet over konklusionerne og indholdet i rapporten.
»Men han går galt i byen ved at klage over Journalisten, fordi vi loyalt og præcist refererer rapportens konklusioner uden at tage stilling til dem,« siger Jakob Elkjær.

David Trads er heller ikke tilfreds med, at Nyhedsavisen (på linje med Christoffer Guldbrandsen, DR, Statsministeriet og Forsvarsministeriet, red.) først fik lov til at kommentere rapporten på Journalistens hjemmeside på dagen for udgivelsen.
»Rapporten rummer en kritik af Nyhedsavisen, som falder ind under det, man i de presseetiske regler kan betegne som krænkende og potentielt skadeligt. Derfor havde Journalisten et særligt ansvar for, at vi blev hørt,« siger David Trads.

Han mener, at sagen minder om en tidligere artikel på Journalisten.dk, hvor en bankekspert vurderede økonomien i Dagsbrún, de islandske ejere af Nyhedsavisen. Dengang klagede Nyhedsavisen også til Pressenævnet, fordi avisen ikke var blevet forelagt historien.

I sin kendelse gav Pressenævnet imidlertid ikke Nyhedsavisen medhold, da ’oplysningerne i artiklerne fremstod som vurderinger på baggrund af det offentliggjorte halvårsregnskab og fondsbørsmeddelelsen.’

Redaktør Jakob Elkjær mener også, at der er klare paralleller mellem de to sager.
»Dengang tabte Nyhedsavisen, fordi vi gengav en kilde korrekt og fyldestgørende. Denne sag ligner så tilpas meget, at jeg ikke forstår, at han vil gå igennem det igen,« siger Jakob Elkjær.

Sammen med klagen til Pressenævnet vedlægger Nyhedsavisen to udtalelser fra translatører, der ifølge David Trads støtter Nyhedsavisen i, at deres oversættelser (’to the best of my recollection’ og ’might’ i sagen har været rigtige.
»Det er ubegribeligt, at vores oversættelser er til diskussion,« siger David Trads.
»Der er jo ikke nogen i rapportgruppen, der har særlige kompetencer i engelsk. Det er jo dem, og ikke os, der er ikke-engelsk kyndige,« siger Trads, der spørger, om der overhovedet findes translatører eller professorer i engelsk, der vil støtte undersøgelsesgruppens oversættelse.

Journalisten har bedt Nyhedsavisen om en kopi af translatørudtalelserne, men det har avisen afvist, siger Jakob Elkjær.
»Det er svært at tage stilling til dokumentation, som man ikke må se i forbindelse med en sag om et genmæle.«

Da rapporten om »Den Hemmelige Krig« blev offentliggjort, udtalte David Trads, at han ville indbringe sagen for Udvalgene for Videnskabelig Uredelighed. Og det står han ved.
Han mener, at deltagelsen af en lektor fra RUC, en professor fra SDU, en prodekan fra Aarhus Universitet og Syddansk Universitets rolle som en af initiativtagerne til rapporten giver rapporten et akademisk skær, den ikke kan leve op til.

Læs reaktionen fra SDUs Troels Mylenberg her

 

3 Kommentarer

Erik Svarre
23. AUGUST 2007
Afvisning
Nyhedsavisens oversættelser er helt korrekte . Det er uforståeligt, at »undersøgelseskommissionen« bestrider dem i sin rapport.
»To the best of my recollection« udtrykker et forbehold om, at man kan tage fejl og »might« udtrykker ligeledes en tilbageholdenhed i udsagnet.
Frank Aaens aktive deltagelse – som den blev beskrevet i Nyhedsavisen – behøver ikke yderligere dokumentation. Det fremgik klart i artiklerne, hvordan det var foregået. Og mon ikke, at Enhedslisten på et tidspunkt vil begynde at prale af sin store indsats – ligesom man jo praler af sin deltagelse i Berlingske Tidendes »afdækning« af sagen om Riffelsyndikatet.
Mht. rapportens brug af udtrykket »spidsvinklet« om Nyhedsavisens reportager virkede det på mig lidt helligt jomfrunalsk. Men smag og behag er jo forskellig.
Enden på Pressenævnssagen bliver formentlig, at den afvises, uden at den bliver realitetsbehandlet.
John Peters
22. AUGUST 2007
Erhardt Trads...?

Måske er det bare mig, men kan I huske den skingre falsettone fra gode gamle Erhardt Jacobsen....troede egentlig at arten var uddød, men David Trads fører en stolt og ganske underholdende tradition videre. Bare klem på, David!

Chris Hansen
22. AUGUST 2007
Huller i luften
David Trads er utrættelig i sin kamp mod andre medier. Det kan synes mærkeligt, at det er en chefredaktørs job at føre korstog mod konkurrenter og lignende.

For Trads' kamp minder i høj grad om tv-programmet "The O'Reilly Factor" på Fox News, der går ud på, at værten, Bill O’Reilly, sviner modstandere til og roser den republikanske præsident og regering.

Trads bruger så mange kræfter på at indkalde Gud og hver mand for nævn og klageudvalg, at han glemmer at kigge ned i egen avis. Der er masser at tage sig til som chefredaktør, hvis han selv vil undgå pressenævnet.

Et eksempel, som jeg fandt på min dag ét som læser af Avisen.dk, er:
http://avisen.dk/blogs/artikel/ungdomsblad-opfordrer-vold-170807.aspx

"Ungdomsblad opfordrer til vold mod unge", hvor ungdomsbladet Chili bliver hængt ud for at udstille fordrukne unge udsat for kammeraternes sprittusch. Nyhedsavisen havde oven i købet konsulteret en ekspert, der kaldte Chilis drukaffære for "ulovlig".

Da artiklen lige var kommet op på Avisen.dk, blev der viderebragt et screenshot af Chilis website, hvor to genkendelige unge blev udstillet. Først senere, da en blogger kommenterede det, blev de to unge mere eller mindre anonymiseret. Altså, Nyhedsavisen nåede selv at lave den udstilling, som den netop havde brugt kræfter på at fortælle var ulovlig.

Det er bare et eksempel, der burde få chefredaktøren op af stolen og skrue bissen på overfor sin egen stab. Men Trads opdager sandsynligvis ikke egne fejl, fordi han har så forbandet travlt med at rose regeringen og slå huller i luften i sin ensidige kamp mod Journalisten, DR og Chili.

På den anden side kan Trads bare blive ved. "Trads Faktoren" er nemlig ganske underholdende. Sidste gang, jeg grinede så meget, var da Farums detroniserede borgmester, Peter Brixtofte, bedyrede sin uskyld og forsøgte at overbevise de tilstedeværende om, at han nok skulle blive frikendt i først byretten og siden i landsretten.