Journalisten går fra 15 til 12 numre

Journalisten skal i 2015 udkomme 12 og ikke 15 gange. I januar 2015 afgøres det, hvor mange af de sparede penge der skal gå til digital udvikling

Hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund har på et møde i dag besluttet at lukke tre numre af Journalisten, så bladet i 2015 udkommer 12 gange på papir mod 15 i dag. Det giver en besparelse på bladbudgettet på 465.000 kroner. Den magasinjournalistik, der ikke distribueres på papir, skal ud på digitale platforme.

Da nedskæringen samtidig betyder mindre annonceindtjening til DJ, viser DJ's rå beregning, at besparelsen på at udgive tre numre færre samlet er 350.000 kroner.

Journalistens redaktør står selv bag ønsket om at gå ned på 12 numre, mod at de sparede penge gik til digital udvikling og opgradering af magasinet. Men i det stillede forslag ønskede DJ, at hele besparelsen skulle tilfalde DJ.

Efter en meget lang debat i hovedbestyrelsen landede beslutningen på, at DJ i dialog med redaktøren for Journalisten i januar 2015 skitserer et udviklingsbudget for journalisten.dk. Derpå skal budgettet vedtages i hovedbestyrelsen.

Der er ikke truffet afgørelse om antal udgivelser i 2016.

Det er en del af beslutningen, at Journalisten bevarer sin bemanding og sit freelancebudget.

4 Kommentarer

Peter Skafte
29. NOVEMBER 2014
Jeg synes, det er forkert at
Jeg synes, det er forkert at droppe trykte udgaver af Journalisten.

Nettet giver nemlig slet ikke den samme læseoplevelse.

Jeg håber, det er sidste gang, der skæres ned på Journalisten på tryk i en længere årrække.
Ole Carsten Rasmussen
27. NOVEMBER 2014
Jeg konstaterer, at DJs
Jeg konstaterer, at DJs hovedbestyrelse nu også er hoppet på kampvognen i det store slag, der går ud på at få slagtet de trykte medier, Glædelig jul.
Peter Thornvig
27. NOVEMBER 2014
Intet nyt! Frihedsbrevet har
Intet nyt! Frihedsbrevet har altid været grundlaget for udgivelsen at Journalisten. Forskellen er blot at det tidligere bl.a. har været indeholdt i skiftende redaktørs ansættelses kontrakt.
Det har som, der står i indstillingen til DJs hovedbestyrelse (HB) blot fået fast form i et dokument, der enstemmigt blev godkendt.
Maria Trier
26. NOVEMBER 2014
Journalisten har også i dag
Journalisten har også i dag fået et frihedsbrev! Desværre kan jeg vist endnu ikke linke til det.