Journalisten bliver til Journalisten

 Layoutet var slidt, vi havde behov for mere variation i bladet, og det var blevet nødvendigt at spare på udgifterne. Resultatet er et helt nyt blad.

 

Layoutet var slidt, vi havde behov for mere variation i bladet, og det var blevet nødvendigt at spare på udgifterne. Resultatet er et helt nyt blad.

Sidste gang det skete var 1. marts år 2000.

Nu, tre et halvt år senere, er det sket igen: Journalisten har fået nyt format, nyt papir og nyt layout – men ikke kun det: Indholdsmæssigt er der også lavet justeringer. Noterne, der altid er blevet kastet på, hvor der har været ledige huller, har fået deres egne re-servater, det samme har smånyt fra det journalistiske arbejdsmarked. Endelig bliver nogle af debatindlæggene kun repræsenteret med et kort citat, men det bliver bragt i sin fulde længde på nettet. Men hvad skal forandringerne nu til for?

Det er vores indtryk, at de fleste godt kunne lide det gamle layout. Vi havde imidlertid problemer med det. Den meget minimalistiske stil passer ikke længere til den måde, vi skriver historierne på i dag. Vi forsøger at give de større artikler flere indgange og deler dem gerne op i flere selvstændige enheder, men det gamle layout tog sig bedst ud, når artiklerne var lange og billederne store. Med det nye layout har vi fået mulighed for flere variationer.

Desuden er det redaktionens holdning, at et blad som Journalisten måske skal ændre sig lidt oftere end andre blade. Læserne beskæftiger sig jo netop med formidling, mange endda direkte med layout.

Det nye layout er først designet af Aki Kollecker, bagefter har Aki Kollecker og Journalistens layouter, Christina Daugaard, i fællesskab færdigudviklet det endelige layout.

Det nye layout adskiller sig fra det gamle på flere måder. For eksempel står underrubrikkerne over rubrik-kerne. Den skrå linje fra logoet på forsiden går igen flere steder i bladet, ligesom en temafarve er gennemgående i hvert nummer. Mellemrubrikkerne er afskaffet, i stedet vil vi nu bruge fremhævede indgangsord. Det mest specielle er nok layoutets leg med magnetisme – tekst, der hæfter sig fast på linjer. Rubrikker og underrubrikker, der klæber til hinanden. Citater, der sidder fast på teksten.

Aki Kollecker er uddannet kommunikationsdesigner og er fra Hamborg. Hun bor nu i København, hvor hun arbejder freelance. I Hamborg har hun blandt andet arbejdet for »Redaktion 4«, der har som speciale at relancere tidsskrifter og magasiner samt udvikle nye koncepter.

Vi valgte at samarbejde med Aki Kollecker, fordi vi gerne ville have et pust udefra, kald det bare et europæisk indspark.
Det nye blad ser ikke kun anderledes ud. Det er også lettere end det gamle. Det betyder, at det er billigere at sende ud til medlemmerne end det gamle.

0 Kommentarer