Journalisten: Bladet er billigere

JOURNALISTEN afleverer pæne regnskabstal for 1997. Bladet tjente næsten en halv million mere end budgetteret og havnede på en indtægt på 2,9 millioner. Udgifterne var i alt på 4,9 millioner.

JOURNALISTEN afleverer pæne regnskabstal for 1997. Bladet tjente næsten en halv million mere end budgetteret og havnede på en indtægt på 2,9 millioner. Udgifterne var i alt på 4,9 millioner.

Det er første gang i ti år, at nettoudgiften til bladet er under to millioner kroner. Og dengang blev bladet trykt i 2.500 færre eksemplarer.

I 1988 betalte Journalistforbundet 16 kroner pr. nummer, nu er prisen nede på 11 kroner.

Og i 1988 udgjorde udgifterne til JOURNALISTEN knap 10 procent af forbundets samlede udgifter, i dag udgør bladet kun 6,3 procent af DJs udgifter.

Knap 20 kroner af medlemmernes månedlige kontingent til Journalistforbundet går til JOURNALISTEN.

0 Kommentarer