Journalist med to kasketter

Per Laursen har i over tre år været journalist på nyhedsbrevet Mediawatch. I samme periode har han været informationsmedarbejder i en af de store mediekoncerner i Danmark – som Mediawatch skriver om.

På Mediawatch hedder han Per Laursen, i MTG Per Fanefjord Laursen. Over for JOURNALISTEN vedgår Per (Fanefjord) Laursen, at han bruger begge navne. Dermed erkender han også, at han blandt andet er forfatter til et interview med sin egen chef fra MTG, bragt i Mediawatch.

"Jeg er jo selvstændig informationskonsulent og har en række kunder," lyder Per Laursens forklaring på, hvorfor han arbejder begge steder.

-Kan du forstå, at nogle mener, at det går ud over Mediawatchs troværdighed, når en af journali-sterne samtidig arbejder for en af hovedkilderne?

"Det må du spørge Lars Pilegaard om (redaktør på Media-watch, red.) Han har jo købt den service af mig. Hvis han synes, artiklerne er i orden, så er de vel det."

-Har du stillet dig selv spørgsmålet, om det skader din troværdighed?

"Næh. Det har jeg ikke. Men det er ikke nogen hemmelighed, at der er nogle, der har sagt det til mig."

-Hvad siger du så til dem?

"Hvis Mediawatch gerne vil have det materiale, jeg kan levere, så producerer jeg det gerne."

-Mener du, at du kan være neutral journalist, når du samtidig…

"Ja, det kan jeg godt, for jeg har aldrig beskæftiget mig med noget, der har med MTGs verden at gøre. Sådan har det hele tiden været. Lars Pilegaard ville aldrig ringe til mig og sige: "Kan du lave noget om jordbaseret digital-tv", som er noget, MTG-systemet er ret interesseret i for øjeblikket."

Per Laursen afviser altså, at han nogensinde havner i en dobbeltrolle, hvor han skal skrive om arbejdsgiveren MTG til nyhedsbrevet Mediawatch.

Det passer bare ikke. I april kunne man for eksempel læse en artikel i Mediawatch, der hed "Syv Skarpe" til koncerninformationschefen i MTG, Niels Jørgen Langkilde. Artiklen var skrevet af Per Laursen.

"Ja, det er rigtigt. Den har jeg lavet. Men igen, hvis Lars Pilegaard synes, det er interessant at høre, hvad Niels Jørgen Langkilde synes om nogle emner, så formidler jeg det."

-Hvordan blev det interview lavet?

"Niels fik nogle spørgsmål tilsendt."

-Så skrev han svarene?

"Ja."

-Burde læserne ikke have vidst, at du samtidig er ansat af Niels Jørgen Langkilde?

"Jeg er ikke ansat."

-Hvad er du så?

Jeg er konsulent for ham.

-Hvor meget laver du for MTG?

"Jeg kommer her regelmæssigt. To-tre gange om ugen i hvert fald."

At holde balancen
Per Laursen fra Mediawatch, eller MTG, har en bachelorgrad i tv fra USA. Derefter har han arbejdet for de kommercielle radioers brancheforening og for Radio 2. De seneste år har han primært været tilknyttet MTG. Han har derfor en stor indsigt i kommercielle medier.

Det fremhæver ansvarshavende redaktør ved Mediawatch, Lars Raabye Pilegaard.

"Vi har trukket på ham i tre og et halvt år, også før min tid, fordi han har en ret stor viden på det her område. Det er ikke til at gå ud og finde journalister, der har så stor viden og netværk, så vi har brugt ham på grund af hans faglige ekspertise," siger Lars Raabye Pilegaard.

"Jeg vil lige sige, vi bruger ham ikke mere," tilføjer redaktøren.

-I seneste nummer af nyhedsbrevet står han i kolofonen?

"Ja, men det er fremover."

-Har det noget med interessekonflikten at gøre?

"Nej, udelukkende økonomiske årsager."

-Du kan altså ikke se problemet i, at han både arbejder for jer og en af jeres store kilder?

"Jamen, det er mig, der skal sørge for at holde balancen. Og det mener jeg, vi har formået at gøre ganske godt. Jeg mener ikke, vi på nogen måde har gået specifikt efter enkelte aktører. I aprilnummeret var der en meget kritisk artikel om MTG og Kinnevik. Så jeg mener, vi har formået at holde balancen. Men jeg kan godt se en potentiel problematik i det."

-Burde læserne ikke vide, at Per Laursen fra Mediawatch er identisk med Per Fanefjord Laursen fra MTG?
"Jo, i princippet har du ret. Det vil også fremgå fremover, hvis vi trækker på folk udefra."

FAKTA
– Mediawatch har specialiseret sig i at følge udviklingen inden for digitale medier. Firmaet laver nyhedsportalen http://www.mediawatch.dk,/ hvor cirka 4.000 modtager de daglige e-mail-nyheder. Mediawatch producerer også et nyhedsbrev hver 14. dag, som udelukkende udkommer elektronisk. Media-watch er et datterselskab til Infopaq.

– MTG. Modern Times Group er en mediekoncern, der blandt andet ejer TV3, Viasat og ZTV. Udover tv ejer MTG også selskaber, der laver radio og internetmedier, samt forlag.

 

0 Kommentarer