JOURNALIST-LEGATER

DJ administrerer udover Tuborglegatet seks mindre legater. Flere oplysninger om legaterne findes på www.journalistforbundet.dk. og ved at klikke på menubjælken Receptionen og derefter på Legater. Legaterne er på mellem 1.000 kr. og 2.500 kr. Der er ansøgningsfrist den 22. december.

DJ administrerer udover Tuborglegatet seks mindre legater. Flere oplysninger om legaterne findes på www.journalistforbundet.dk. og ved at klikke på menubjælken Receptionen og derefter på Legater. Legaterne er på mellem 1.000 kr. og 2.500 kr. Der er ansøgningsfrist den 22. december.

0 Kommentarer