Journalist frifundet i sag om ungdomshus

Den tidligere Dato-journalist Bertel Henning Jensen var tiltalt for uberettiget at have skaffet sig adgang til et hus på Dortheavej i København under en demonstration. Han er nu blevet frifundet.

Den tidligere Dato-journalist Bertel Henning Jensen var tiltalt for uberettiget at have skaffet sig adgang til et hus på Dortheavej i København under en demonstration. Han er nu blevet frifundet.

I 15 timer sov, sang og demonstrerede Bertel Henning Jensen sammen med 82 andre unge i et hus på Dortheavej 63 i København den 15. januar 2007, indtil politiet ryddede huset. Siden er de øvrige 82 blevet dømt for husfredskrænkelse, men for to dage siden frifandt Retten på Frederiksberg Bertel Henning Jensen. Han var ikke en del af miljøet omkring ungdomshuset, men i stedet en journalist fra Berlingske Dato, som efter aftale med sine chefer var gået 'under cover' i huset. I afgørelsen står der:

"Det må antages, at tiltaltes arbejdsmetode, hvor han blandede sig i miljøet som aktivist uden at afsløre sin reelle identitet som journalist, var nødvendig for at få adgang til at viderebringe væsentlige informationer til offentligheden om såvel miljøet som den konkrete aktion."

Selv om Bertel Henning Jensen ikke befandt sig på et frit tilgængeligt sted, så var det afgørende, at han var på stedet som journalist, og dermed beskyttet af ytringsfriheden i Den Europæiske Menneskeretskonventions art. 10. Retten vurderede, at offentlighedens interesse i mediedækningen vejede tungere end hensynet til privatlivets fred.

I dommen blev der også lagt vægt på, at Bertel Henning Jensen "ikke deltog i aktiviteter, hvorved mennesker risikerede at komme til skade eller blive bragt i fare".

Journalisten forsøger at få en reaktion fra Bertel Henning Jensen.

0 Kommentarer