Journalist bag Eurovision-afsløringer: »Vi har kun fået skriftlige svar fra DR«

Eurovision-skandalen udvikler sig dag for dag. Journalist Lars Fogt, der startede sagen, har sjældent arbejdet med en historie, der var så svær at få indsigt i: »Det hele er foregået med skiftlige citater spinnet af kommunikationsafdelingerne.« DR: Det skyldes vores erfaringer med journalisten

Efter massivt pres fra blandt andet kulturminister Marianne Jelved valgte DR tirsdag eftermiddag at offentliggøre deres kontrakt med Wonderful Copenhagen om Eurovision-showet.

Det skete efter en lang række uheldige historier i medierne om budgetoverskridelser på samlet 77 millioner, opgaver der ikke blev sendt i udbud efter reglerne, og angivelig nepotisme i Eurovision-ledelsens top.

Mange af afsløringerne er kommet frem i Metroxpress. Her har journalist Lars Fogt sammen med kollegerne Anders Borup Sørensen og Jeppe Findalen siden februar afdækket forskellige aspekter af sagen i sammenlagt op mod 100 artikler.

»Jeg faldt over sagen, fordi jeg havde nogle kilder, som sagde, at det hele sejlede derinde. Det gjorde, at jeg fulgte lidt med. Og siden maj har jeg arbejdet mere fast med sagen,« fortæller Lars Fogt.

Paragraf 86 bruges til »alt mellem himmel og jord«

Den tidligere BT-journalist beskriver sagen som særligt svær at skaffe sig den nødvendige indsigt i som journalist. Det skyldes blandt andet, at parterne i sagen har holdt kortene tæt til kroppen. 

»Jeg tror, vi har søgt mellem 15 og 20 aktindsigter i hele forløbet. Hos kommunen, DR og regionen. Vi har også fået en masse dokumenter hver gang, men det har været med mange overstregninger. De har argumenteret for, at en hel masse oplysninger skulle undtages aktindsigt,« fortæller Lars Fogt.  

DR har blandt andet argumenteret med henvisning til paragraf 86 i radio- og fjernsynsloven. Det er en lov, der beskytter programvirksomhed, så du for eksempel ikke kan få at vide, hvor mange penge DR betaler til Zetland for at få produceret Mennesker og Medier.

»Men der er ingen tvivl om, at paragraffen i årevis har været brugt til alt mellem himmel og jord. Og DR har også brugt den over for mig i den her sag,« siger Lars Fogt.

Til det svarer DR’s kommunikationschef Louise Brincker i en mail til Journalisten:

”Bestemmelsen er indført for at DR kan operere på et mediemarked med mange ikke-offentlige aktører og til at beskytte redaktionelle kilder. DR har brugt bestemmelsen til disse formål."

DR er blevet mere lukket

Selv om Lars Fogt er tilfreds med, at DR efter politisk pres og nærmere overvejelser alligevel valgte at lægge deres kontrakt med Wonderful Copenhagen frem, ser han det som en bekymrende tendens, at de i første omgang forsøgte at undgå det:

»DR har aldrig været en særligt åben organisation. Og måske er de blevet endnu mere lukkede nu, efter de har fået en jurist i toppen. Det er problematisk, for det er jo åbenhed, vi som journalister lever af. Og så sidder der jurister på den anden side og vil undgå, at oplysninger kommer frem,« siger han og tilføjer: 

»Men det er jo ikke kun DR. Kulturministeriet har jo også dokumenter i den her sag – det samme med Københavns Kommune. De har også forsøgt at undslå offentligheden.«

De dokumenter i sagen, som Lars Fogt stadig gerne vil se, tæller blandt andet Wonderful Copenhagens kontrakter med udbudsfirmaerne og bestyrelsesdokumenterne i projektselskabet.

DR har kun svaret skiftligt

En anden ting, der har gjort arbejdet med sagen kompliceret, har været, at det har været svært at få de centrale kilder til at stille op til interview. Meget er derfor foregået med mail-svar, fortæller Lars Fogt. 

»Jeg tror, de gør det, fordi de har været så bange for at sætte en fod forkert og sige noget, de ikke skulle have sagt. Jeg kan også godt forstå, man nogle gange vil styre informationerne. Men problemet er, at det hele er foregået med skiftlige citater spinnet af kommunikationsafdelingerne – og stiller man fire spørgsmål, svarer de på ét.«

Det gælder også for DR, siger han:

»Den eneste måde, DR har kommunikeret med os på, har været med skriftlige citater. Vi har kun fået skriftlige svar fra DR. På et tidspunkt sendte de et citat på 600 tegn, som vi ikke måtte klippe i. Det kunne vi ikke imødekomme, for vi er jo en avis med meget korte enheder. Og tænk, hvis en kilde stillede den slags krav i TV Avisen.«

DR: Det skyldes erfaringer med journalisten

DR har valgt at svare skriftligt på Journalistens henvendelse med Lars Fogts kritik.

Svaret fra DR’s kommunikationschef Louise Brincker lyder:

”Vi bestræber os på at være meget åbne. I det konkrete tilfælde har vi på grund af vores erfaringer med journalisten vurderet det nødvendigt at kommunikere på skrift.”

Dét svar kalder Lars Fogt for besynderligt.

»Ét er, at DR som offentlig myndighed er forpligtet til at behandle alle medier og journalister lige. Noget andet er, at de også har svaret skriftligt til alle mine kolleger. Jeg mindes ikke, at jeg nogensinde har fået en klage fra DR over, at de har været fejlciteret,« siger han til Journalisten.

 

2 Kommentarer

Ole Munk
13. OKTOBER 2014
DR's nye ledelse er afskyelig
DR's nye ledelse er afskyelig og direkte destruktiv og uprofessionel.
Føj.

PS: Jeg er ikke journalist. Jeg er arkitekt og hvis lignende hundehoveder optrådte på et af mine anlægsarbejder, ville de efter kort tid få et los i en vis legemsdel.
Christian Vangsø Bentsen
10. OKTOBER 2014
Louise Brincker er, heldigvis
Louise Brincker er, heldigvis, ærlig.

Påstanden fra Brincker er at journalistens, altså Fogts ry og rygte er afgørende for hvorledes DR vil lade sig interviewe. Men eftersom DR par se skal behandle alle henvendelser relativt identisk så har de såre simpelt kke muligheden for at sortere journalister fra uanset baggrunden for sorteringen.

Det er, alt efter temperament, op til tragikomisk at DR ser stort på den lov de hver eneste dag påberåber sig i deres forsøg på at afdække det offentliges ageren.

Ombudsmanden har for nyligt udtalt historisk sønderlemmende kritik af DR i forbindelse med Gud-er-en-narresut. Kun Fogt kan klage til Ombudsmanden og det bør han da i den grad få afprøvet. I særdeleshed fordi han af samtlige medier i Danmark bakkes 100 % op!