Jørgen Steen Nielsen: »Det er en stor opgave at ændre verdens gang«

TIL CITAT: Miljø- & klimajournalist ved Information, Jørgen Steen Nielsen, er til citat i Journalisten om klimajournalistik.

Hvorfor blev du journalist?
»Jeg har altid villet fortælle historier. Første gang var i de små klasser i folkeskolen, hvor jeg skrev en detektivnovelle inspireret af Jan-bøgerne. Jeg bad om lov til at læse den op i klassen, selv om jeg var meget genert, men jeg ville bare. Det brændte i mig. Det eneste problem var, at jeg ikke havde skrevet den færdig. Plottet var ikke løst. Men sådan er det stadig. Det driver mig, at der hele tiden er ubesvarede spørgsmål.«

Hvad ville du være, hvis du ikke var journalist?
»Bruce Springsteen. Noget ved musikken. Det skrevne sprog er min metier, men jeg oplever, at folk bliver mere bevæget og flyttet af kulturelle udtryk som musik. Jeg kan slet ikke noget med musik, men jeg ville enormt gerne, fordi jeg kan lide det, og fordi det som virkemiddel sætter nye følelser i gang.
Mit journalistiske ideal er at engagere mennesket til at tage del i samfundet og i det liv, de lever. Det er vigtigt at engagere sig i sammenhængen mellem, hvad vi vælger at gøre ved vores planet og natur, og hvad vi gør med vores økonomi og vækst.«

Jeg studsede over et citat fra et interview med dig i Information i 2012: »Der er så meget, der er dødspændende,« siger han, »men det er klart, at hvis jeg fra starten havde vidst, at jeg ville fortælle den samme historie i 40 år, så var jeg måske ikke begyndt.« Hvad mener du med det?
»Det er en del af mit journalistiske brændstof. Jeg skulle til konference i Rio i 2012. Der var en lignende konference for 20 år siden. Jeg fandt mine artikler fra dengang – jeg skrev om de samme ting med de samme kilder som i 2012, groft sagt. Det får mig til at erkende, at det er en stor opgave at ændre verdens gang så lidt, som vi nu hver især kan bidrage med. Tålmodighed er vigtigt, også i vores branche.«

Hvad er det sværeste ved at formidle klima og miljø?
»Folk tror, det er svært at forstå. Der er nogle blokeringer, som gør det svært at komme igennem. Jeg ved ikke hvorfor. Det er min erfaring, at folk rigtig gerne vil. Kunsten er at finde en nøgle til at få fat i folk og fortælle om de indviklede ting. Det, der fik hele debatten om det danske vandmiljø til at åbne, var, da den daværende direktør for Naturfredningsforeningen på tv fortalte om de døde hummere i de danske farvande. Bum. Det satte dagsordenen.«

Du har været det samme sted og skrevet om det samme i 30 år. Hvordan fornyer du dig?
»Ved at ændre den dagsorden, jeg skriver om. Det er et spejlbillede på, at samfundets dagsorden ændrer sig. Min første artikel til avisen handlede om olieforurening fra Mærsks boreplatforme i Østersøen. En meget konkret nyhedshistorie. Nu skriver jeg meget lange og langhårede artikler om nationaløkonomi og gældsproblemer. Det er den form for fornyelse, der er i jobbet, og som gør det spændende hele tiden.«

Hvordan står det til med den journalistiske dækning af klima og miljø?
»Det står skidt til. Antallet af artikler er konsekvent faldet siden COP15 i 2009 både herhjemme og i udlandet. Det står ikke ret godt mål med, at temperaturerne stiger. Det afspejler en problematisk tendens i vores branche. Når en historie er fortalt, må vi videre. Vi må finde på nye emner. Det er et problem, når problemet ikke er gået væk eller løst. Lige nu er Syrien den glemte krig, for alle har øjne på Ukraine. Det er værre end nogensinde i Syrien, men det har vi fortalt. Den skæbne har også ramt klima- og miljøstoffet over en lidt længere tidshorisont. Du kan også måle det på, at der ikke er ret mange medier, som har faste klimamedarbejdere. Alle havde det omkring klimatopmødet i 2009. Nu har mange af de store medier afskaffet dem. Vi har, Politiken har. Andre har måske også på papiret, men de får mindre spalteplads og laver også andre ting. Vi bliver mindre rustet til at følge kvalificeret med.«

Hvad er branchens største udfordring?
»Det er, at verden er blevet så kompliceret, som den er. Det er svært for os at forstå, hvad der sker omkring os, og dermed også at formidle det. Det er bestemt af den teknologiske udvikling og af politik og økonomi. Det teknologiske handler om, at alt går meget hurtigere i dag. Da jeg startede, var det en kamp at skaffe stof. I dag er det modsatte udfordringen. Vi er ofre for information overload. Det er svært at skelne skidt fra kanel og ikke bukke under for presset og forfalde til at lave mere overfladiske historier. Jeg tror, vi tager fejl af vores publikum, når vi tror, at de bare vil have overflade og endnu kortere historier. Jeg tror, de hungrer efter at forstå deres samfund og omverden. Det er så en udfordring for redaktørerne og programcheferne, der lægger de linjer.«

Hvad er løsningen?
»Bedre uddannelser med mere omfattende kurser i både miljø, naturvidenskab og klimastof, men også i økonomi og nationaløkonomi. En del af det er også at skabe nogle miljøer på de enkelte redaktioner, hvor man diskuterer på tværs af de forskellige stofområder. Hvad er de store linjer og de dybere sammenhænge i, hvad der foregår. Det er til gavn for læserne i sidste ende. De forstår deres samfund dårligere, hvis vi ikke er klædt på til at formidle, hvad der foregår.«

Blå bog – Jørgen Steen Nielsen

Født 1952 i Sorgenfri
Cand.scient. i biologi 1983
1974-85 medstifter og aktiv i
Organisationen til Oplysning om Atomkraft
Forlagsredaktør hos Munksgaard 1986-88 og medindehaver af medieværkstedet Chaos 1988-89
Fra 1985 miljø- og videnskabsmedar-bejder på Information
1995-2002 chefredaktør på Information
P.t. miljø- og klimajournalist på Information
Vandt Cavlingprisen i 2003 og Energi-og miljøprisen i 2013
Forfatter til tre bøger

1 Kommentar

Steen Hansen
25. MARTS 2018
Jørgen Steen Nielsen:

Jørgen Steen Nielsen:
Du skriver, at: »Det er en stor opgave at ændre verdens gang«!

Jeg vil nu holde på, at: Det er en TOTAL UMULIG opgave,
at ændre verdens gang, for noget som helst menneske!

Ligesom jeg vil holde på, at: Det er en stor opgave,
at ændre adfærden på alle Jordens mennesker,
så vi får de optimale levebetingelser, ud fra det synspunkt,
at der er for mange magtliderlige mennesker på Jorden,
som er særdeles dygtige til at manipulere de fleste andre mennesker,
til at medvirke til, at udrydde menneskeheden,
samt en masse dyr og planter på Jorden.

Samtidig med ødelæggelsen af mange andre vigtige ting på og i
omegnen af Jorden.

Når det er sagt/skrevet! - Vil jeg holde på, at der er,
en endda stor mulighed for, igen at ændre langt hovedparten
af menneskenes adfærd.
Det kræver KUN at det gøres på den rigtige måde!

Som et meget lille eksempel, kan jeg nævne, at det på kun 3 måneder
- for ca.6 år siden - lykkedes for mig alene mand,
at få 80% af alle de "glemsomme" hundeejere,
til at samle deres hundes efterladenskaber op,
i en meget stor del af Brøndby Strand, Vallensbæk Strand
og i Strandparken mellem Brøndby - og Vallensbæk Havne.

På nuværende tidspunkt anser jeg dog sådanne projekter i større målestok, for særdeles "farlige" for mig, så derfor trak jeg et tilbud tilbage,
om at nedbringe en stor %-del affaldsmængden på Københavns Kommunes
veje og andre steder, da det er til stor gene på flere måder.
Men da det samtidig er en stor og indbringende forretning,
for nogle "magtfulde" arbejdsgivere, valgte jeg at udsætte projektet,
med håb om – på et tidspunkt, at finde en ærlig og reel tilslutning,
af mennesker med den rette indstilling,
til nogle nødvendige samfundsændringer.