Jobfesten fortsætter

De fede tider i kommunikationsbranchen fortsætter, spår kommunikationscheferne i 25 af Danmarks største virksomheder. Trods lavkonjunktur og finanskrise forventer virksomhederne samlet set at ansætte flere folk det næste år.

De fede tider i kommunikationsbranchen fortsætter, spår kommunikationscheferne i 25 af Danmarks største virksomheder. Trods lavkonjunktur og finanskrise forventer virksomhederne samlet set at ansætte flere folk det næste år.

KOMMUNIKATION. Den finansielle krise får ingen indflydelse på jobsituationen i kommunikationsbranchen. Tværtimod forventer flere af de største danske virksomheder at ansætte flere kommunikationsfolk det kommende år.
Det viser en undersøgelse lavet af Journalisten blandt 25 store danske erhvervsvirksomheder. I undersøgelsen svarer virksomhederne samstemmende, at den finansielle krise ikke kommer til at betyde mindre kommunikation.
Seks kommunikationschefer forventer at ansætte flere medarbejdere, 16 forventer uændret antal, mens tre chefer regner med at skære ned.
»Der bliver bestemt ikke færre opgaver, tværtimod,« som Telias kommunikationschef, Anders Monrad Rendtorff, udtrykker det.

BESVARELSERNE ER overraskende, idet den samlede vækst i samfundet det kommende år bliver rekordlav sammenlignet med de foregående år. Ledigheden forventes at stige fra 45.000 personer til 65.000 personer. Men selv om de økonomiske nøgletal ikke ligefrem er opmuntrende læsning, har erhvervslivet ingen planer om, at kommunikation skal skæres væk som højkonjunkturens overflødige fedt.
De 25 virksomheder i Journalistens undersøgelse beskæftiger både skrivende medarbejdere og grafikere inden for alle former for kommunikation fra pressekontakt til investor relations, global kommunikation, ledelseskommunikation og produktion af personaleblade.
For Dansk Journalistforbund er det en god nyhed, at boomet i kommunikationsstillinger ikke er forbi. Kommunikationsmedarbejdere er en af de grupper, der siden begyndelsen af 1990erne er vokset mest i Dansk Journalistforbund. Mens der kun er syv procent flere ansatte på dagbladene, er der fra 1991 til 2007 kommet 264 procent flere kommunikationsfolk blandt DJs medlemmer.
Uden de mange kommunikationsfolk ville DJ ikke have kunnet vokse til dobbelt størrelse fra 6.800 medlemmer i 1991 til 13.900 medlemmer i dag.

NÅR LEDIGE ER TIL karriererådgivning i DJ, kan de være stensikre på, at et af rådene er, at de skal overveje at skifte til kommunikation – det er nemlig der, væksten er. Det råd kommer også til at lyde i fremtiden, siger konsulent i DJ Uddannelse og Kompetence (DJUK) Jonas Thing Bech.
Han ser udmeldingerne fra de 25 virksomheder som et bevis på, at kommunikationsbranchen er blevet moden.
»Tidligere sagde man, at når krisen kradsede, skar man ned på marketing og kommunikation. I dag er det noget af det sidste, man rører ved.«
Også kommunikationsbureauerne ser lyst på fremtiden. Ifølge den internationale sammenslutning af brancheforeninger for pr-virksomheder, ICCO, bliver væksten i den danske pr-branche på 10 procent i 2008. Det er lidt højere end et vesteuropæisk gennemsnit på syv procent, men ikke så godt som 2007, der var branchens bedste år nogensinde.

PFA PENSION ER EN af de virksomheder, der regner med at have færre kommunikationsfolk om et år. Det skyldes dog ikke finanskrisen eller den generelle afmatning i samfundsøkonomien, forklarer underdirektør i PFA Pension Søren P. Espersen.
»Vi har været igennem en meget ekspansiv fase og er nu meget naturligt kommet til det punkt, hvor vi helt sikkert ikke skal være flere, og vi kigger nøje efter, om vi leverer fuld værdi, eller om vi kan nå det samme med færre omkostninger og færre medarbejdere.« /

KOMMUNIKATION SOM MOTOR
Antallet af kommunikationsfolk i Dansk Journalistforbund er vokset med 225 procent siden 1991. Trykte medier er et af de områder, der er vokset mindst.

1991 2007 Vækst

Kommunikation 360 1310 264 %
Radio/tv 1044 2092 100 %
Online medier 117 193 65 %
Trykte medier 2539 3212 26 %

Kilde: DJ

0 Kommentarer