Job til dimittenderne

»Det er helt afgørende, at alle gør en særlig indsats for at finde job til de journalister, der i disse år dimitterer fra skolerne.«

»Det er helt afgørende, at alle gør en særlig indsats for at finde job til de journalister, der i disse år dimitterer fra skolerne.«

Appetitten er stor, når nyuddannede journalister står på spring for at komme i arbejde. Efter fire til seks års uddannelse tilbyder nyudklækkede medie- og kommunikationsfolk masser af energi suppleret med ny viden og lyst til at være med til at udvikle både medier og kommunikation.

Desværre er den nuværende periode med højere arbejdsløshed ikke det bedst tænkelige tidspunkt at blive færdiguddannet på. Alt for mange dimittender har svært ved at få et godt job at komme i gang på og dermed få brugt deres nye uddannelse med det samme.

12 procent af DJ's nyuddannede fra 2009 er fortsat uden arbejde, mens 24 procent af de nyuddannede i år er uden beskæftigelse. Positivt er det imidlertid, at dimittendledigheden for de uddannede fra 2009 nu er faldende.

Historisk set har det vist sig at være utroligt vigtigt, at nyuddannede kommer hurtigt i gang. Især længerevarende perioder med høj arbejdsløshed sætter sig spor efterfølgende gennem flere år for dem, der blev færdiguddannet i en sådan arbejdsløshedsperiode.

Derfor er det helt afgørende, at alle gør en særlig indsats for at finde job til de journalister, der i disse år dimitterer fra skolerne i Odense, Roskilde, Århus og København. Det gælder i det hele taget de nyuddannede inden for DJ's organisationsområde.

DJ's nye delvise medlemskab af Akademikernes Centralorganisation (AC) giver nogle muligheder for at hjælpe. Vi er en del af den såkaldte akademikerkampagne, der også omfatter dimittender, og som har et særligt tilbud til DJ's medlemmer. Ved at få journalisterne og andre af vores nyuddannede medlemmer med ind under den hat sikrer vi, at der bliver øget opmærksomhed på, at der er nyuddannede, der kan tage job både inden for det offentlige og i private virksomheder uden for det traditionelle medieområde.

Arbejdsgiverne har flere muligheder for at række en hjælpende hånd ud. Alene opmærksomheden på, at der kommer journalister ud med masser af kompetencer inden for de helt nye medieplatforme, burde i sig selv være attraktivt. Hertil kommer, at arbejdsgiverne i højere grad kan være med til at præge de kommende journalister ved at tage dem tidligt til sig.

En anden helt oplagt hjælp vil være at ændre adfærd i forhold til praktikforlængelser. Det er helt uacceptabelt, at der overhovedet finder praktikforlængelser sted ud over de 12 måneder for journalistpraktikanter fra Syddansk Universitet i Odense og Roskilde Universitetscenter samt 18 måneder for praktikanter fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Ganske vist vil en ændret adfærd først og fremmest give bedre plads til de studerende, der er på vej i praktik. Men i det omfang, forlængelserne reelt erstatter uddannet arbejdskraft, vil det give plads til flere nyuddannede.

En anden mulighed for især de nyuddannede er at bygge en kandidatuddannelse ovenpå. Det kan vise sig at være en rigtig god investering med chance for først at skulle ud på arbejdsmarkedet som nyuddannet på et tidspunkt, hvor jobsituationen ser meget bedre ud.De vil så også blive hjulpet af, at de store årgange er på vej ud af arbejdsmarkedet.

Generelt er 2010 det første år, hvor der er flere, som forlader arbejdsmarkedet, end der er nye, som kommer ind.
De nyuddannede selv kan også tage initiativer til at finde nye jobs ud over det traditionelle medieområde. Vær aktiv og find ud i kommuner og private virksomheder. Et andet råd kan være at søge ud i de områder af landet, hvor knap så mange journalister er jobsøgende.

Freelancetilværelsen er også en mulighed, og så er det nok en god ide at søge rådgivning hos etablerede freelancere og gerne knytte samarbejde til bureauer, især hvis man kan tilbyde kompetencer, som bureauet står og mangler.

DJ tilbyder alle medlemmer karriererådgivning, og det gælder også de mere end 500 DJ-medlemmer, der årligt afslutter en uddannelse. En anden mulighed er mentorordningen, så der er flere veje at søge hjælp ad.

Med andre ord, hvis viljen er til stede hele vejen rundt, hos DJ, hos arbejdsgiverne og hos de nyuddannede selv, så er der muligheder for at nå længere end i dag. Et intensivt arbejde med dimittendledigheden vil også give DJ et bedre overblik og give ideer til, hvordan vi kan komme videre.

0 Kommentarer