Job & regler får ris

Ikke godt nok! Det var Aase Madsens, freelancer i Århus, kommentar til A-kassens ugentlige skrivelse "Job & Regler". Tidligere blev den trykt og sendt ud til A-kassens arbejdsløse medlemmer, men nu udkommer den elektronisk. Dog kan man stadig få den på papir, hvis man ønsker det.

"I kunne jo starte med at sætte dato på," foreslog Aase Madsen og klagede over, at når der er henvisninger, så er det altid til www-adresser.

"Der er jo ikke alle, der har net-adgang," sagde hun.

A-kassens hidtidige formand, Christian Kierkegaard, gav hende ret og lovede, at det er noget af det, han vil tage fat på. Han er nu ikke længere hverken næstformand i Journalistforbundet eller formand for A-kassen, men vil frem til oktober stadig arbejde for forbundet.

Løftet om at gøre "Job & Regler" bedre faldt på A-kassens delegeretmøde onsdag den 17. april – lige efter forbundets store delegeretmøde. Her fik de delegerede også at vide, at en del af A-kassens lønudgifter er flyttet over i forbundet. Det er sket, fordi A-kassen og forbundet i praksis er fusioneret. Det arbejde, der før blev udført begge steder – for eksempel medlemsregistrering – er nu samlet et sted. I stedet betaler A-kassen et administrationsgebyr til forbundet.

Det forventede overskud i A-kassen i år bliver mindre end forventet, idet den store arbejdsløshed betyder, at der skal gøres en ekstra indsats – og det koster.

A-kassens delegerede talte også om, at A-kassen er ved at gøre sig klar til at kunne optage skattemæssigt selvstændige journalister, idet regeringen netop arbejder med et forslag, der gør det muligt.

"Det er et stort ønske for mange freelancere at blive medlemmer hos os, fordi vi kender deres arbejdsområde og bedre kan hjælpe dem," forklarede A-kassens hidtidige formand, Christian Kierkegaard.

Der er tradition for, at Journalistforbundets næstformand er formand for A-kassen. Da der skulle vælges ny formand efter Christian Kierkegaard, blev Fred Jacobsen, ny næstformand i Journalistforbundet, da også omgående valgt med klapsalver.

 

0 Kommentarer